Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Medziročné zmeny sledovaných parametrov

2014201520162017
počet obyvateľovza m. 1
najmenej rozvinuté okresy702 861705 188705 812706 297
medziročná zmena0.3%0.1%0.1%
od roku 20140.3%0.4%0.5%
Slovensko5 420 7185 447 2575 458 2755 468 069
medziročná zmena0.5%0.2%0.2%
od roku 20140.5%0.7%0.9%
podiel NRO na SR13%12.9%12.9%12.9%
počet nezamestnanýchza m. 8
najmenej rozvinuté okresy89 99683 29274 81356 773
medziročná zmena-7.4%-10.2%-24.1%
od roku 2014-7.4%-16.9%-36.9%
Slovensko380 668346 971294 721209 918
medziročná zmena-8.9%-15.1%-28.8%
od roku 2014-8.9%-22.6%-44.9%
podiel NRO na SR23.6%24%25.4%27%
počet dlhodobo nezamestnanýchza m. 8
najmenej rozvinuté okresy61 75555 50646 98235 231
medziročná zmena-10.1%-15.4%-25%
od roku 2014-10.1%-23.9%-43%
Slovensko206 856185 021147 60497 976
medziročná zmena-10.6%-20.2%-33.6%
od roku 2014-10.6%-28.6%-52.6%
podiel NRO na SR29.9%30%31.8%36%
vládnou podporené pracovné miestaza m. 1
najmenej rozvinuté okresy51626790
medziročná zmena-48.3%-100%INF%
od roku 2014-48.3%-100%-82.6%
Slovensko1630248512492536
medziročná zmena52.5%-49.7%103%
od roku 201452.5%-23.4%55.6%
podiel NRO na SR31.7%10.7%0%3.5%
vládna podpora (€)za m. 1
najmenej rozvinuté okresy13 283 0005 989 7512 178 913
medziročná zmena-54.9%-100%INF%
od roku 2014-54.9%-100%-83.6%
Slovensko99 887 48147 773 37241 162 00059 655 499
medziročná zmena-52.2%-13.8%44.9%
od roku 2014-52.2%-58.8%-40.3%
podiel NRO na SR13.3%12.5%0%3.7%

Podiel jednotlivých regiónov na SR

2014201520162017
počet obyvateľovza m. 1
NRO12702 86113%705 18812.9%705 81212.9%706 29712.9%
NRO17985 25518.2%989 79318.2%991 55618.2%993 16118.2%
VRO1 703 84031.4%1 715 31031.5%1 723 00031.6%1 730 16531.6%
Slovensko5 420 718100%5 447 257100%5 458 275100%5 468 069100%
počet nezamestnanýchza m. 8
NRO1289 99623.6%83 29224%74 81325.4%56 77327%
NRO17118 50131.1%110 02331.7%99 16133.6%75 50336%
VRO73 24619.2%65 80919%53 25018.1%36 21817.3%
Slovensko380 668100%346 971100%294 721100%209 918100%
miera nezamestnanostiza m. 8
NRO1226.9190.8%24.9193%22.5208.3%17.3224.7%
NRO1725.3179.4%23.5182.2%21.2196.3%16.4213%
VRO8.358.9%7.558.1%655.6%451.9%
Slovensko14.1100%12.9100%10.8100%7.7100%
počet dlhodobo nezamestnanýchza m. 8
NRO1261 75529.9%55 50630%46 98231.8%35 23136%
NRO1779 24938.3%71 48338.6%60 87141.2%45 58046.5%
VRO29 06414.1%25 48813.8%17 88312.1%93899.6%
Slovensko206 856100%185 021100%147 604100%97 976100%
miera dlhodobej nezamestnanostiza m. 8
NRO1218.4239%16.6240.6%14.1261.1%10.7297.2%
NRO1716.9219.5%15.3221.7%13.0240.7%9.9275%
VRO3.342.9%2.942%2.037%1.027.8%
Slovensko7.7100%6.9100%5.4100%3.6100%
vládnou podporené pracovné miestaza m. 1
NRO1251631.7%26710.7%0%903.5%
NRO1766640.9%50120.2%33727%1335.2%
VRO48930%2309.3%675.4%73428.9%
Slovensko1630100%2485100%1249100%2536100%
vládna podpora (€)za m. 1
NRO1213 283 00013.3%5 989 75112.5%0%2 178 9133.7%
NRO1717 783 00017.8%13 013 75927.2%4 582 00011.1%3 253 9135.5%
VRO11 132 60911.1%5 750 00012%1 530 0003.7%24 006 58640.2%
Slovensko99 887 481100%47 773 372100%41 162 000100%59 655 499100%

Poznámky:

  • NRO12: 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov (bordová farba na mape)
  • NRO 17: 17 najmenej rozvinutých okresov po doplnení v rokoch 2017 a 2018 (bordové a tmavošedé na mape)
  • VRO: okresy západného Slovenska a považia (svetlošedé na mape)
  • v tabuľke je podiel danej skupiny okresov na Slovensku, napr. NRO17 býva 18% obyvateľov SR ale až 47% dlhodobo nezamestnaných SR
najmenej rozvinuté okresy najmenej-rozvinute-okresy-iz
ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .


podobné správy: Základné ukazovatele , Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov .odt doc , Vývoj najmenej rozvinutých okresov , Tlačová konferencia: návrhy na zlepšenie zákona o najmenej rozvinutých okresoch , Najmenej rozvinuté okresy


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia