Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Regióny Slovenska

Pre potreby analýz sme vytvorili regióny Slovenska. Pri ich vytváraní sme brali do úvahy niekoľko faktorov:

  • regióny majú byť homogénne (teda nemajú byť v nich rozdiely ani geografické ani ekonomické),
  • regióny majú rešpektovať geografické členenie Slovenska,
  • regióny majú byť v súlade s cítením a dochádzaním obyvateľstva,
  • regióny majú brať do úvahy súčasné okresy (kvôli vypracovávaniu štatistík),
  • regióny majú byť porovnateľne veľké.

Zohľadnením týchto kritérií vzniklo 16 regiónov Slovenska. Problematické a otázne časti boli:

  • okres Dunajská Streda a Malacky sú čiastočne spádovou oblasťou Bratislavy a čiastočne nie, Malacky sme celé zaradili do Bratislavského regiónu, Dunajskú Stredu do Podunajského regiónu,
  • Orava a Kysuce boli samostante malé, zlúčili sme ich do jedného regiónu, podobne Liptov a Turiec,
  • Dolný zemplín je relatívne malý, avšak má pokračovanie do susedných štátov.
mapa regiónov Slovenska

Popis regiónov Slovenskej republiky

Prinášame základný popis regiónov SR. Obsahuje rozdelenie Slovenska na regióny, základný popis geografie týchto regiónov a iné základné údaje o regiónoch.

Vývoj regiónov Slovenskej republiky


podobné správy: ecosoc ehsv info qeaa17005 (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa17004skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa17003 (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16008skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16007skn (pdf)


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia