Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Horný Zemplín

obsahuje okresy:

mapa regiónu Horný Zemplín

Vyčlenený Región Horný Zemplín sa nachádza na severovýchode Slovenska, v jeho najvýchodnejšej okrajovej časti. Nachádza sa na hraniciach s Poľskom - na severe a na východe s Ukrajinou. Územie pokrývajú Bukovské vrchy a Laborecká vrchovina. V južnej časti tohto regiónu vystupujú Vihorlatské vrchy, ktorých chrbát oddeľuje región od regiónu Dolného Zemplína. Územím Horného Zemplína pretekajú rieky Hornád, Laborec, Latorica, Olka a Cirocha. Z historického hladiska patrilo toto územie do Zemplínskej župy. Región Horný Zemplín v súčasnosti zodpovedá len severnej časti pôvodnej župy.Horný Zemplín patrí medzi najchudobnejšie regióny na Slovensku, s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou podpriemernou mzdou. Najvýznamnejšími centrami zamestnanosti sú Humenné, Vranov nad Topľou. Mesto Humenné sa nachádza na sútoku riek Laborec a Cirocha. Humenné charakterizuje prevažujújci priemyselno - potravinársky komplex doplnený zariadeniami pre šport a kultúru. Mesto na Laborci je turistickým východiskom pre Východné Karpaty, aj keď rozvoj cestovného ruchu má určíté nedostatky. V štruktúre priemyselnej výroby dominuje chemický priemysel. Jeho najvýznamnejším závodom je Chemlon, a.s., v Humennom, kde sa vyrábajú polyamidové a polyesterové vlákna. Dalšie závody v Humennom sú Chemes, a.s., s výrobou dusíka, technologických vôd, ale aj pančuchových nohavíc. Chiradelta, a.s., dodáva zdravotníctvu stomatologické prístroje, prístroje pre všeobecnú medicínu a laboratórny nábytok, Zekon, zhotovuje pracovné odevy. Potravinárske závody v Humennom reprezentujú: firma Mecom, a.s., s mäsiarskou výrobou, Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., a Humenská mliekáreň, a.s.. Orná pôda zaberá o niečo viac ako dve pätiny poľnohospodárskej pôdy. Živočíšna výroba prevláda nad rastlinnou.Dopravné podmienky v okrese sú podpriemerné. Z tohto hľadiska najlepšie situované je okresné mesto, ktorým vedú i najvýznamnejšie dopravné ťahy. Humenné je vzdialené od Prešova 78 km, od Bratislavy 508 km.

Región Horný Zemplín obsahuje mestá Bardejov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a počet obcí 374.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov326183325901325380326914327073327184
počet nezamestnaných365313721035400334543085628626
počet dlhodobo nezamestnaných197352179721701198411753116298
miera nezamestnanosti22.923.32220.71917.5
miera dlhodobej nezamestnanosti12.313.713.512.310.89.9
demografická pyramída Horný Zemplín 2017 demografická pyramída Horný Zemplín 2025

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


podobné správy: Bratislava a jej spádové okresy , dolné Považie , Horehronie , Podunajsko , Kopanice


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horny-zemplin
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia