Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Košická kotlina - Torysa

obsahuje okresy:

mapa regiónu Košická kotlina - Torysa

Región sa nachádza na juhovýchode Slovenska v povodí rieky Torysa. Jadro regiónu tvorí Košická kotlina, ktorú obkolesujú na východe Slánske vrchy, zo severu sem zasahuje pohorie Čergov a Šarišská vrchovina. Západnú hranicu vytvárajú Volovské vrchy. Kotlina má na juhu nížinný charakter (okolie Moldavy nad Bodvou v okrese Košice-okolie). Z juhozápadu sem sčasti zasahuje Národný park Slovenský raj. Nachádza sa tu niekoľko vodných nádrží, ktoré sa využívajú na vodárenské účely, alebo rekreáciu. V okrese Košice-okolie sú to vodné nádrže Bukovec I a II a Ružín I a II, ktoré zabezpečujú priemyselnú vodu pre železiarne, a slúžia tiež na rekreáciu. Košice sú druhým najväčším mestom SR, májú významnú históriu, rozvinutú ekonomickú základňu, sú hospodárskym centrom a dopravnou križovatkou pre východné Slovensko. Takisto vystupujú ako kultúrne a vzdelávacie centrum pre širšie okolie a plnia ďalšie funkcie nadregionálneho významu.Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku a je rovnako ako Košice významným hospodárskym a kultúrnym centrom východného Slovenka. Mestá nachádzajúce sa v tomto regióne majú ekonomicky dobrú úroveň, zatiaľ čo ostatné časti územia disponujú veľmi slabou až veľmi nepriaznivou úrovňou ekonomickej bázy. Košice a Prešov sú križovatkou cestnej i železničnej siete, s dobrým dopravným napojením do Maďarska, na Ukrajinu a Poľsko a je napojené na dopravné koridory susedných krajín. Hustota cestnej siete podľa štruktúry je dostačujúca, Košice a Prešov sú prepojené cestou dialničného charakteru. Letisko v Košiciach je po stránke technickej vybudované na veľmi dobrej európskej úrovni.

Región Košická kotlina - Torysa obsahuje mestá Košice, Lipany, Medzev, Moldava nad Bodvou, Prešov, Sabinov, Veľký Šariš a počet obcí 242.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov590265591898593493596164598205600123
počet nezamestnaných477364833144998416843669432751
počet dlhodobo nezamestnaných248442663525890237002013117524
miera nezamestnanosti17.817.816.214.91311.8
miera dlhodobej nezamestnanosti9.39.89.38.57.16.3
demografická pyramída Košická kotlina - Torysa 2017 demografická pyramída Košická kotlina - Torysa 2025

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


podobné správy: Bratislava a jej spádové okresy , dolné Považie , Horehronie , Podunajsko , Kopanice


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kosicka-kotlina-torysa
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia