Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov, zubných lekárov a sestier v roku 2017

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-zubnych-lekarov-sestier-v-roku-2017

Pri porovnaní vekovej štruktúry lekárov, zubných lekárov a sestier nám najvyššie hodnoty vykazujú sestry s vekovým ohraničením 40 – 44 rokov. Vysoké hodnoty nájdeme aj v prípade lekárov a zubných lekárov 60 – 64, resp. 65+.

Pokiaľ skombinujeme vekové štruktúry sestier, lekárov a zubných lekárov, môže starnúce obyvateľstvo Slovenskej republiky vzhľadom na zdravotnú starostlivosť čakať vážny problém.

Zdroj údajov: NCZI

Veková štruktúra lekárov, zubných lekárov a sestier v roku 2017

20 – 2425 – 2930 – 3435 – 3940 – 4445 – 4950 – 5455 – 5960 – 6465+
lekár642 0302 1661 6681 9862 3901 5981 7512 5882 367
zubný lekár23363289241214213157198497528
sestra8481 4302 1873 3546 5994 8584 4314 2412 083701

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-zubnych-lekarov-sestier-v-roku-2017