qr kod na stranku

Mušinka: podarilo sa

Mušinka: podarilo sa

Alexander Mušinka: podarilo sa: príklady úspešných aktivít na úrovni obcí smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov

Mušinka: podarilo sa

stiahni plnú verziu: Mušinka: podarilo sa


https://www.iz.sk/download-files/sk/romovia/musinka-podarilo-sa