Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/dovolenka

Dovolenka

Kým zamestnanec v klasickom pracovnom pomere disponuje zákonným nárokom na základnú výmeru dovolenky v rozsahu 4 týždňov, zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu založenom na základe dohody takýmto nárokom nedisponuje, hoci môže vykonávať rovnakú prácu a v podobnom rozsahu.

§ 85 ods. 9 Zákonníka práce

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .

Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk