Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/seminar-vzdelanostny-aspekt-dlhodobej-nezamestnanosti - Seminár Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti

Seminár Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti

Pozývame Vás na seminár s názvom Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti organizovaný Inštitútom zamestnanosti v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti pod záštitou nadácie Ekopolis. Seminár sa uskutoční dňa 26. augusta 2013 (v pondelok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti.

Slovensko je na popredných miestach v rebríčku dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín EÚ. Dlhodobo nezamestnané sú u nás predovšetkým osoby s nižším, resp. žiadnym vzdelaním. Nižšie vzdelaných zamestnaných v posledných rokoch ubúda a pracovné miesta pre nich určené obsadzujú pracovníci s vyšším vzdelaním. Príďte si vypočuť podrobnosti situácie a návrhy jej riešenia.

zo seminára seminar-20130826
https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/seminar-vzdelanostny-aspekt-dlhodobej-nezamestnanosti?print=1
Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/seminar-vzdelanostny-aspekt-dlhodobej-nezamestnanosti