Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia: Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce

Dňa 6. novembra 2019 v Piešťanoch organizujeme konferenciu na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

Konferencia sa uskutoční v Piešťanoch od 17:30 do 19:00 hod. O konkrétnom mieste a časovom harmonograme budeme informovať.

Jednotlivým politickým stranám a hnutiam dáme možnosť prezentovať ich volebný program, ukázať, aké riešenia v oblasti podpory zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce prinášajú.

Diskutovať budú zástupcovia politických strán, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít.

Každá politická strana (hnutie) bude mať rovnaký čas na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách bude nasledovať odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bude hodnotiť panel expertov a po skončení konferencie výsledky hodnotenia zverejníme (podobne ako pri minulých voľbách).

Diskusia bude moderovaná za účasti širšej verejnosti.

Volebné konferencie

Konferencia o podpore zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce je súčasťou série konferencií:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/starnutie-populacie/konferencia-volby-2020-ztp
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Zdravotne postihnutí

Zdravotne postihnutí

S cieľom zlepšiť zapojenie zdravotne postihnutých na trhu práce je potrebné uskutočniť niekoľko zmien v legislatíve, ale aj v praxi. Prinášame Vám návrhy zmien, ktoré majú potenciál zlepšiť nelichotivú situáciu v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .