Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia: Dlhodobá starostlivosť

Dňa 12. novembra 2019 v Žiline organizujeme konferenciu na tému Dlhodobá starostlivosť vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

Konferencia sa uskutoční v Žiline od 17:30 do 19:00 hod. O konkrétnom mieste a časovom harmonograme budeme informovať.

Otázka starnutia populácie je veľmi závažná. Jednotlivým politickým stranám a hnutiam dáme možnosť prezentovať ich volebný program, ukázať, aké riešenia v oblasti dlhodobej starostlivosti prinášajú.

Diskutovať budú zástupcovia politických strán, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít.

Každá politická strana či hnutie bude mať rovnaký čas na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách bude nasledovať odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bude hodnotiť panel expertov a po skončení konferencie výsledky hodnotenia zverejníme (podobne ako pri minulých voľbách).

Diskusia bude moderovaná za účasti širšej verejnosti.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/zdravotne-postihnuti/konferencia-volby-2020-starnutie
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .