Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Stanovisko k minimálnej mzde

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k minimálnej mzde

Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. V pondelok 30. júla sa na tom počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády.

Stalo sa tak napriek tomu, že OECD v Prehľade o Slovenskej republike z 5. apríla 2007 konštatovala a odporúčala, aby sa vláda vyhla ďalšiemu výraznému zvyšovaniu minimálnej mzdy vo vzťahu k priemernej mzde, keďže takéto zvyšovanie by poškodilo vyhliadky nízkokvalifikovaných pracovníkov na získanie zamestnania.

Podľa OECD by vláda mala liberálne využívať svoje právomoci a oslobodzovať spod záväznosti kolektívnych zmlúv, ktoré by obmedzovali stratu schopnosti miezd reagovať na miestne regionálne podmienky, čo by prehĺbilo nezamestnanosť predovšetkým v regiónoch východného Slovenska. V prehľade upozornila vládu na to, aby sa vyhla sprísňovaniu všeobecných ustanovení legislatívy na ochranu zamestnancov, ktoré by výrazne zvýšili náklady na zamestnancov.

Inštitút zamestnanosti rešpektoval požiadavku, aby minimálna mzda v každom z regiónov bola na úrovni súčasného celoslovenského priemeru (cca 34 %) z priemernej mzdy v danom regióne a prepočítal minimálne mzdy do krajov SR.


RegiónOdhad možnej hodnoty minimálnej mzdy Percentuálny rozdiel oproti súčasnej minimálnej mzdeAbsolútny rozdiel
Bratislavský kraj10 147,00 Sk+34 %2 547,00 Sk
Trnavský kraj6 979,00 Sk-8 %-621,00 Sk
Trenčiansky kraj6 647,00 Sk-13 %-953,00 Sk
Nitriansky kraj6 346,00 Sk-17 %-1 254,00 Sk
Žilinský kraj6 641,00 Sk-13 %-959,00 Sk
Banskobystrický kraj6 391,00 Sk-16 %-1 209,00 Sk
Prešovský kraj5 952,00 Sk-22 %-1 648,00 Sk
Košický kraj7 361,00 Sk-3 %-239,00 Sk
SR7 600,00 Sk

zdroj: ŠÚSR (štruktúra z roku 2004) a vlastné prepočty

Podľa očakávaní najvyššia minimálna mzda by bola v Bratislavskom kraji (nad 10 000 Sk, teda o 36 % viac ako súčasný stav). Druhý najvyšší je Košický kraj, ale aj tento sa pohybuje o 200 Sk menej ako súčasná minimálna mzda.

Najnižšia minimálna mzda by mala byť v Prešovskom kraji, nižšia až o 1650 Sk oproti súčasnosti. Tento rozdiel činí 22 %.

V ostatných krajoch by sa minimálna mzda mala pohybovať na úrovni 6300 až 6700 Sk. Toto je o 900 až 1300 Sk menej ako v súčasnosti. Rozdiel teda činí 13 – 17 % zo súčasného stavu.

Z uvedených údajov vidno, ako ekonomická situácia Bratislavského regiónu deformuje vnímanie štatistík Slovenska ako celku. Zatiaľ čo minimálna mzda v Bratislave by mala byť 10 150 Sk, priemer za ostatné časti Slovenska je 6 600 Sk (čo je rozdiel 3 550 Sk, Bratislavský kraj by mal mať minimálnu mzdu vyššiu o 54 % ako ostatné časti Slovenska).

Na základe uvedených prepočtov Inštitút zamestnanosti odporúča zavedenie minimálnej mzdy diferencovanej podľa regiónov, ktoré môže zachytiť tieto rozdiely v prospech zamestnancov, nezamestnaných ako i zamestnávateľov. Na druhej strane, prílišné zvyšovanie celoslovenskej minimálnej mzdy, môže viesť k situácii, že v niektorých regiónoch bude minimálna mzda vyššia ako priemerná.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda-2007-07