Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk/sk/stanoviska/novinky-na-webstranke - Novinky na webstránke

Novinky na webstránke

Počas letného obdobia sme pripravili niekoľko noviniek na našej webstránke www.iz.sk. Sú to najmä nové údaje z Eurostatu a náhľady dokumentov na stiahnutie.

Na stránke máme nové údaje v sekcii Regióny EÚUkazovatele za EÚ.

Nové sú aj náhlady dokumentov na stiahnutie, tieto sú viditeľné pri konferenciách a pri UPSVaR.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/novinky-na-webstranke?print=1
Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk/sk/stanoviska/novinky-na-webstranke