Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo

vitajte na stránke Inštitútu zamestnanosti


Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 1. 12. 2014 v popoludňajších hodinách konferenciu 10 rokov politiky zamestnanosti.. . .


O inkluzívnom zamestnávaní

Pripomienka k záruke pre mladých

Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie.. . .

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku je koncentrovaná, najvyššia je v južných okresoch stredného Slovenska a na východe východného Slovenska. Prinášame podrobnejší prehľad.. . .

Správy o inkluzívnom zamestnávaní

Priebežne aktualizované správy o inkluzívnom zamestnávaní.. . .

Novinky o inkluzívnom zamestnávaní

16.10.2014 (link): Prinášame Vám krátky prehľad aktivít súvisiacich s verejnou propagáciou koncepcie inkluzívneho trhu. . . .

15.04.2014 (link): Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Záverečné odporúčanie: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 497. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/496: Vplyv sociálnych investícií na zamestnanosť a verejné rozpočty z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu nákladov na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti inkluzívnym zamestnávaním. . . .


Veľtrh Job Forum 2014

Inštút zamestnanosti je odborným garantom veľtrhu Job forum, ktorý sa uskutoční 20-21 novembra 2014 v Trenčíne.. . .

Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty

Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky.. . .

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce však naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. V praxi totiž dochádza k vzniku rôznych deformácií smerujúcich k obchádzaniu alebo zámernému využívaniu nedokonalostí pracovnoprávnej úpravy. . . .

Riešenia nezamestnanosti absolventov

Nezamestnanosť mladých na Slovensku rastie, avšak opatrenia na jej zníženie momentálne neexistujú. Inštitút zamestnanosti preto predkladá niekoľko návrhov na zlepšenie situácie na trhu práce mladých.. . .

Aktivačná činnosť

Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené. . . .

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému na Slovensku. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony.. . .

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom ako z tejto hrozby urobiť príležitosť hovorí strieborná ekonomika. Pojem „strieborná ekonomika“ je populárne označenie pre ekonomiku, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácie v staršom veku (so striebornými vlasmi).. . .

nové články:

21.11.2014 (link): Zmena času: Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne, ktorý sa uskutoční 26. novembra 2014 od 12:15 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. . . .

06.11.2014 (link): Prezentácia Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systému z konferencie Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty od Michala Páleníka. . . .

27.10.2014 (link): Ekonomický ústav slovenskej akadémie vied organizuje konferenciu Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe, ktorá sa koná dňa 29. októbra 2014 v Malom kongresovom centre SAV. . . .

23.10.2014 (link): Mapka podielu poberateľov dávok z nezamestnaných. . . .

23.10.2014 (link): Mapka pomeru poberateľov dávok k zamestnaným. . . .

20.10.2014 (link): Inkaso je platobná služba, ktorej cieľom je zjednodušiť platobný styk, avšak jeho potenciál často nie je naplnený. . . .

17.10.2014 (link): V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku. . . .

14.10.2014 (link): Pozývame vás na tlačovú konferenciu týkajúcu sa problematiky inkasa, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 (v pondelok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. . . .
Na stránke Inštitútu zamestnanosti si môžete pozrieť popisciele Inštitútu zamestnanosti, ako i zoznam spolupracovníkovpartnerských inštitúcií. V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať. Budeme prinášať aj pravidelné stanoviská a správy k vyznamným správam a zmenám v oblasti trhu práce.


rýchla navigácia:

rýchla navigácia:


Sledujte nás

ikonka RSS ikonka twitteru ikonka facebooku Linkedid ikonka ikonka newsletteru

So stránkou chcem

ikonka tlačiarne ikonka vybrali.sme ikonka pošty-emailu zdielať na rôznych sieťach, ikonka QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia