Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo

vitajte na stránke Inštitútu zamestnanosti


Pripomienka k záruke pre mladých

Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie.. . .


O inkluzívnom zamestnávaní

Pripomienka k záruke pre mladých

Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie.. . .

Konferencia Inkluzívne zamestnávanie

Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti.. . .

Regionálna nezamestnanosť

Slovensko je na prvom mieste v rebríčku dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín Európskej únie, jej miera a dopady sú v jednotlivých regiónoch krajiny značne odlišné. Doposiaľ realizované opatrenia účinkujú len v oblastiach s nižšou nezamestnanosťou, v problematických regiónoch sa prejavujú vo forme zbytočne odčerpaných verejných prostriedkov. . . .

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku je koncentrovaná, najvyššia je v južných okresoch stredného Slovenska a na východe východného Slovenska. Prinášame podrobnejší prehľad.. . .

Správy o inkluzívnom zamestnávaní

Priebežne aktualizované správy o inkluzívnom zamestnávaní.. . .

Efekty inkluzívneho zamestnávania na zamestnanosť

Zavedením koncepcie inkluzívneho zamestnávania do praxe predpokladáme pozitívny vplyv na trh práce: zníženie miery nezamestnanosti o 5,69 p. b. a zvýšenie miery zamestnanosti o 4,78 p. b.. . .

Novinky o inkluzívnom zamestnávaní

15.04.2014 (link): Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Záverečné odporúčanie: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 497. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/496: Vplyv sociálnych investícií na zamestnanosť a verejné rozpočty z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu nákladov na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti inkluzívnym zamestnávaním. . . .

04.12.2013 (link): Prinášame tlačovú správu, ktorú publikujeme v súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie zo dňa 13.12.2013. . . .

04.12.2013 (link): Prinášame elektronickú verziu publikácie Inkluzívne zamestnávanie. Kniha bude uvedená do života na konferencii dňa 13.12.2013. . . .

03.12.2013 (link): Zhrnutie správy o sociálnej ekonomike v Európskej únii, ktorú pre Európsky hospodársky a sociálny výbor vypracovalo Medzinárodné centrum pre výskum a informácie o verejnej, sociálnej a družstevnej ekonomike (CIRIEC) . . .


Tlačová konferencia k záruke pre mladých

V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii predstavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce.. . .

Prečo sú voľby v sobotu a nie v stredu?

Štandardným volebným dňom na Slovensku je sobota. Štát tak predpokladá, že väčšina ľudí má trvalý pobyt tam kde trávi víkendy a nie celý pracovný týždeň. . . .

Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014

Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014, ktorá sa konala dňa 29. apríla 2014 doobeda v Nitre. Prinášame tlačovú správu a fotografie.. . .

Ponuka dobrovoľníckej práce pre IZ

Inštitút zamestnanosti ponúka verejnosti možnosť participácie na projekte Verejné politiky zamestnanosti prostredníctvom publikovania vlastného článku/záverečnej práce.. . .

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce však naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. V praxi totiž dochádza k vzniku rôznych deformácií smerujúcich k obchádzaniu alebo zámernému využívaniu nedokonalostí pracovnoprávnej úpravy. . . .

Návrh financovania školstva

Inštitút zamestnanosti navrhuje zmeniť systém financovania školstva na systém pôžičiek. Poskytnutie výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysokoškolské štúdium študenta. Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby. Nastavenie parametrov pôžičky tak, aby ju priemerný absolvent celú splatil zníženými daňami za celú svoju priemernú pracovnú kariéru. . . .

Riešenia nezamestnanosti absolventov

Nezamestnanosť mladých na Slovensku rastie, avšak opatrenia na jej zníženie momentálne neexistujú. Inštitút zamestnanosti preto predkladá niekoľko návrhov na zlepšenie situácie na trhu práce mladých.. . .

Aktivačná činnosť

Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené. . . .

Sledujte nás

Inštitút zamestnanosti môžete sledovať už aj pomocou svojej obľúbenej sociálnej siete. Prehľadné ikonky nájdete na pravej strane našej stránky.. . .

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom ako z tejto hrozby urobiť príležitosť hovorí strieborná ekonomika. Pojem „strieborná ekonomika“ je populárne označenie pre ekonomiku, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácie v staršom veku (so striebornými vlasmi).. . .

nové články:

09.07.2014 (link): Pozývame Vás na seminár o práve na prvé zamestnanie, ktorý sa uskutoční 14. júla 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. . . .

03.06.2014 (link): Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 496. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko EUR/006 : Ročný prieskum rastu na rok 2014 z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu boja proti sociálnemu vylúčeniu a podpory zamestnanosti. . . .

02.05.2014 (link): Prinášame videá z prvého panelu z Konferencia k voľbám do EP 2014. Panelu sa zúčastnili Martin Barto (NOVA), Andrej Klapica (KDH), Maroš Šefčovič (Smer, v diskusii vystupoval Vladimír Maňka), Bibiana Trubačová (7 statočných). . . .

02.05.2014 (link): Prinášame videá z druhého panelu z Konferencia k voľbám do EP 2014. Panelu sa zúčastnili Miriam Sláviková (EDS), Vladimír Zeman (SDS), Jozef Viskupič (OĽaNO). . . .

02.05.2014 (link): Prinášame videá z tretieho panelu z Konferencia k voľbám do EP 2014. Panelu sa zúčastnili Ján Oravec (SaS), Marián Vitkovič (KSS), Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Iván Farkas (SMK). . . .

30.04.2014 (link): Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil semináru na pôde Evanjelického lýcea. . . .

30.04.2014 (link): Organizovali sme Konferencia k voľbám do EP 2014. . . .

28.04.2014 (link): Pozývame Vás na tlačovú konferenciu ku konferencii s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014. Tlačová konferencia sa uskutoční 30. apríla 2014 (v stredu) o 10. hodine v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. . . .

28.03.2014 (link): Predkladáme pripomienku, ktorá odstráni povinnosť predkladať daňové priznanie z nehnuteľností a z dát v rezorte geodézie, kartografie a katastra urobí otvorené dáta. Dostupnosť dát umožní vznik malých podnikov zvýšenie zamestnanosti a odstránenie byrokratických povinností zníži zaťaženie obcí aj verejnosti. . . .

27.03.2014 (link): Do medzirezortného pripomienkového konania vstúpil návrh zákona o katastri nehnuteľností, v rámci ktorého navrhujeme zrušiť povinnosť podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti. V súvislosti s uvedeným Vás pozývame na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok, 28. marca 2014 o 10:30 h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. . . .

18.03.2014 (link): V poradí 495. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 21. a 22. januára 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 495. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/480 . Stratégia boja proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne dôležitosti boja proti nelegálnej práci. . . .
Na stránke Inštitútu zamestnanosti si môžete pozrieť popisciele Inštitútu zamestnanosti, ako i zoznam spolupracovníkovpartnerských inštitúcií. V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať. Budeme prinášať aj pravidelné stanoviská a správy k vyznamným správam a zmenám v oblasti trhu práce.


rýchla navigácia:

rýchla navigácia:


Sledujte nás

ikonka RSS ikonka twitteru ikonka facebooku Linkedid ikonka ikonka newsletteru

So stránkou chcem

ikonka tlačiarne ikonka vybrali.sme ikonka pošty-emailu zdielať na rôznych sieťach, ikonka QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk titulka inkluzívne zamestnávanie
konferencia k voľbám do Európskeho parlamentu