Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo

vitajte na stránke Inštitútu zamestnanosti


Pripomienka k záruke pre mladých

Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie.. . .


O inkluzívnom zamestnávaní

Pripomienka k záruke pre mladých

Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie.. . .

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku je koncentrovaná, najvyššia je v južných okresoch stredného Slovenska a na východe východného Slovenska. Prinášame podrobnejší prehľad.. . .

Správy o inkluzívnom zamestnávaní

Priebežne aktualizované správy o inkluzívnom zamestnávaní.. . .

Novinky o inkluzívnom zamestnávaní

15.04.2014 (link): Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Záverečné odporúčanie: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 497. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/496: Vplyv sociálnych investícií na zamestnanosť a verejné rozpočty z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu nákladov na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti inkluzívnym zamestnávaním. . . .

04.12.2013 (link): Prinášame tlačovú správu, ktorú publikujeme v súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie zo dňa 13.12.2013. . . .


Prečo sú voľby v sobotu a nie v stredu?

Štandardným volebným dňom na Slovensku je sobota. Štát tak predpokladá, že väčšina ľudí má trvalý pobyt tam kde trávi víkendy a nie celý pracovný týždeň. . . .

Ponuka dobrovoľníckej práce pre IZ

Inštitút zamestnanosti ponúka verejnosti možnosť participácie na projekte Verejné politiky zamestnanosti prostredníctvom publikovania vlastného článku/záverečnej práce.. . .

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce však naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. V praxi totiž dochádza k vzniku rôznych deformácií smerujúcich k obchádzaniu alebo zámernému využívaniu nedokonalostí pracovnoprávnej úpravy. . . .

Návrh financovania školstva

Inštitút zamestnanosti navrhuje zmeniť systém financovania školstva na systém pôžičiek. Poskytnutie výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysokoškolské štúdium študenta. Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby. Nastavenie parametrov pôžičky tak, aby ju priemerný absolvent celú splatil zníženými daňami za celú svoju priemernú pracovnú kariéru. . . .

Riešenia nezamestnanosti absolventov

Nezamestnanosť mladých na Slovensku rastie, avšak opatrenia na jej zníženie momentálne neexistujú. Inštitút zamestnanosti preto predkladá niekoľko návrhov na zlepšenie situácie na trhu práce mladých.. . .

Aktivačná činnosť

Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené. . . .

Sledujte nás

Inštitút zamestnanosti môžete sledovať už aj pomocou svojej obľúbenej sociálnej siete. Prehľadné ikonky nájdete na pravej strane našej stránky.. . .

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom ako z tejto hrozby urobiť príležitosť hovorí strieborná ekonomika. Pojem „strieborná ekonomika“ je populárne označenie pre ekonomiku, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácie v staršom veku (so striebornými vlasmi).. . .

nové články:

09.09.2014 (link): V poradí 498. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla 2014. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 498. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/118 : Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu potreby prispôsobenia štruktúry nášho vzdelávania budúcim potrebám trhu práce. . . .

04.09.2014 (link): Pozývame Vás na seminár Inkaso ako spôsob zjednodušenia života občanov, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. . . .

02.09.2014 (link): Tento článok sa zaoberá vyhodnotením dát, ktoré sa zaoberajú starnutím a privátnej spotreby domácností vzhľadom na vek. Privátna spotreba domácností v európskych krajinách je zaznamenaná v zisťovaní rodinných účtov. Kombináciou týchto dát spolu s demografickými projekciami vyhodnotíme efekt starnutia na privátnu spotrebu domácností, ktorá berie do úvahy rozdielnu privátnu spotrebu starších domácností a mladších domácností. Efekty starnu-tia na privátnu spotrebu sme vykonali ako na Európskej úrovni, tak aj na úrovni jednotlivých členských krajín, ktorých dáta boli k dispozícií. . . .

02.09.2014 (link): Zborník z konferencie zo dňa 19-20. apríla 2013, vrátane prednášky Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky. . . .

11.07.2014 (link): V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii predstavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce. . . .

09.07.2014 (link): Pozývame Vás na seminár o práve na prvé zamestnanie, ktorý sa uskutoční 14. júla 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. . . .

03.06.2014 (link): Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 496. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko EUR/006 : Ročný prieskum rastu na rok 2014 z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu boja proti sociálnemu vylúčeniu a podpory zamestnanosti. . . .

02.05.2014 (link): Prinášame videá z prvého panelu z Konferencia k voľbám do EP 2014. Panelu sa zúčastnili Martin Barto (NOVA), Andrej Klapica (KDH), Maroš Šefčovič (Smer, v diskusii vystupoval Vladimír Maňka), Bibiana Trubačová (7 statočných). . . .
Na stránke Inštitútu zamestnanosti si môžete pozrieť popisciele Inštitútu zamestnanosti, ako i zoznam spolupracovníkovpartnerských inštitúcií. V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať. Budeme prinášať aj pravidelné stanoviská a správy k vyznamným správam a zmenám v oblasti trhu práce.


rýchla navigácia:

rýchla navigácia:


Sledujte nás

ikonka RSS ikonka twitteru ikonka facebooku Linkedid ikonka ikonka newsletteru

So stránkou chcem

ikonka tlačiarne ikonka vybrali.sme ikonka pošty-emailu zdielať na rôznych sieťach, ikonka QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk titulka inkluzívne zamestnávanie