qr kod na stranku

Výška odvodov

Sociálne a zdravotné odvody odvádza zamest­návateľ za svojich zamestnancov. Odvody do Sociálnej poisťovne majú charakter poistného, ktoré financuje niektoré dávky.

Výšku odvodov a daní ilustruje nasledujúci graf. Výška zaplatených daní sa mení podľa počtu detí, v uvádzanom príklade uvažujem jednotlivca bez manžela a detí.

dane a odvody pri minimálnej mzde kalkulacka/vyska-dani-a-odvodov-mzdy

Nie všetci zamestnanci platia uvádzanú výšku odvodov. Sadzba zdravotných odvodov je nižšia pre osoby so zdravotným postihnutím, formálne existuje aj odpočítateľná položka na zdravotné odvody, niektoré sociálne odvody sú nižšie pre poberateľov dôchodku, štát platí nižšiu sadzbu do rezervného fondu solidarity. Živnostníci platia iné sadzby. Ak zamest­návateľ platí poistné na financovanie podpory, platí nižšie poistné na poistenie v nezamestnanosti. Celková suma sa však nemení. Tabuľka nižšie opisuje výšku zdravotných a sociálnych odvodov vrátane odkazov na jednotlivé paragrafy zákonov, kde sa bližšie opisujú výnimky.

druh poisteniaodvody
zamestnancazamest­návateľa
zdravotné poistenie4 %10 %
nemocenské poistenie1 %1 %
starobné poistenie4 %14 %
invalidné poistenie3 %3 %
úrazové poistenie0,8 %
garančné poistenie0,25 %
poistenie v nezamestnanosti1 %1 %
rezervný fond solidarity4,75 %
odvody spolu13,4 %35,2 %

V mzdovej kalkulačke do čistého príjmu rátame aj stravné.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/​zenodo.6090202.


https://www.iz.sk/kalkulacka/odvody
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .