qr kod na stranku

Platenie daní

Zamestnanci platia daň z príjmu, teda zo svojej mzdy. Napriek jej sadzbe 19 % je vzhľadom na odpočítateľné položky nižšia, ako by sa zdalo.

Odpočítateľná položka je v súčasnosti 22 násobok-životného minima, teda 5 157,24 €. Ak má zamestnanec príjem (teda hrubú mzdu po odpočítaní odvodov) pod túto sumu, neplatí žiadne dane. Dane platí iba z príjmu nad odpočítateľnú položku. Mzdovú kalkulačku je možné použiť aj na výpočet daní.

Ak má človek manžela/manželku evidovaného/nú na úrade práce alebo starajúceho/cu sa o dieťa, môže si odrátať odpočítateľnú položku aj na túto osobu (ak ide iba o časť roka, je to zložitejšie). Musí ísť o manželský stav. Prepočítajte domácnosť, ak nie sú manželia.

daň ako percento hrubej mzdy, domácnosť bez detí kalkulacka/vyska-dane

Ak má rodič nezaopatrené dieťa, uplatní si daňový bonus. Na jedno dieťa činí do 50 € alebo do 140 € (podľa veku dieťaťa) a môže si ho uplatniť iba jeden z rodičov. Toto daň ako percento hrubej mzdy mení. Pri nižšom príjme sú dane záporné (daňový bonus je vyšší ako daň z príjmu) a až pri vyššom príjme začína domácnosť platiť dane v kladnej výške. Nasledovný graf popisuje zaplatené dane znížené o daňový bonus domácnosti s jedným dieťaťom, ktoré je v škôlke.

daň ak percento hrubej mzdy, domácnosť jedným dieťaťom, ktoré je v škôlke kalkulacka/vyska-dane-dieta-skolka

Na daňový systém sa môžeme pozerať aj cez výšku zaplatených daní v eurách. Ako vidno, niekedy človek s nižším príjmom zaplatí na daniach viac ako človek s vyšším príjmom. Je to dôsledok vzorcov daňového bonusu.

výška zaplatenej dane podľa príjmu a počtu detí kalkulacka/porovnaj-vyska-dani-v-euro

Ročné zúčtovanie daní (daňové priznanie) si buďto robí zamestnanec sám, alebo zamestnávateľ zaňho (stačí ho požiadať). Ak nebol zamestnaný celý rok, môžu vyjsť preplatky dane alebo doplatok daňového bonusu aj za mesiace, keď nebol zamestnaný.

Platiteľ dane môže poukázať 2 percentá dane tretiemu sektoru. Ak tento človek realizoval dobrovoľnícku činnosť, môže poukázať 3 percentá zaplatených daní.

Daň z príjmov sa rozdeľuje obciam a vyšším územným celkom podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom. Štát to cez daňový úrad iba administruje.

Ďalšie bežné dane:

  • miestne dane určuje aj vyberá obec. Ide najmä o daň z nehnuteľností, daň zo zabratie priestoru či daň za psa. S týmito nemá stav zamestnania ani zamestnávateľ nič spoločné.
  • daň z pridanej hodnoty,
  • spotrebné dane (z alkoholu, z tabaku, z benzínu, z nafty).

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 1.2, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 14.


https://www.iz.sk/kalkulacka/platenie-dani
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .