qr kod na stranku

Zdroje financovania inkluzívneho zamestnávania

Aby inkluzívny trh mal dostatočný objem na zamestnanie cieľového počtu pracovníkov, je potrebné diverzifikovať zdroje financií a objednávateľov: od obcí a miest, cez štátny rozpočet až po verejné inštitúcie a podniky.

Tieto môžu byť:

Treba zdôrazniť, že platby za faktúry majú pokryť všetky aktivity spojené s realizáciou zákaziek ako i zamestnávaním ľudí z cieľovej skupiny. Oproti súčasnosti nebude viaczdrojové financovanie vo forme nižších odvodov či daní, vo forme dodatočných dotácií. Bude však existovať dobré prepojenie s ostatnými formami politiky zamestnanosti (najmä Komunitné služby) a nefinančnou podporou inkluzívnym podnikom.

zdroj financovaniaintegračná sumapodiel z celkovej integračnej sumyperc. podiel z danej kapitolyveľkosť kapitoly v mil €.
podielové dane obcí12423 %6 %2065
podielové dane VÚC5610 %6 %931
štátny rozpočet mimo eurofondov14627 %0,7 %20 800
eurofondy21440 %4,6 %4650
spolu539100 %28 445

https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/zdroje-financovania
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .