qr kod na stranku

Región Horné Považie - Liptov

obsahuje okresy:

mapa regiónu horné Považie – Liptov

Región horné Považie sa nachádza v severnej časti Slovenska a je jedným z najnavštevovanejších oblastí na Slovensku vďaka neobvyklému prírodnému bohatstvu a výhodnej geografickej polohe. Región sa rozprestiera na území troch národných parkov: Tatranského národného parku (Západné Tarty), Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra. Zo západu ho lemuje pohorie Malá Fatra a od severu ho chránia krasové Chočské vrchy. V regióne je vybudovaná umelá vodná nádrž Liptovská Mara, ktorá je základom letnej rekreácie.

V minulosti bol región súčasťou Liptovskej stolice a neskôr patril do Podtatranskej župy. Liptovský Mikuláš je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, ale najmä turistickým centrom stredného Liptova.

Región horné Považie – Liptov obsahuje mestá Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turany, Turčianske Teplice, Vrútky a 143 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach horné Považie – Liptov LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov243 870243 426242 979242 475242 140241 729241 445240 925240 367238 385239 441
počet nezamest­naných15 75316 28814 96013 08110 565808962865808769683337002
počet dlhodobo nezamest­naných72447711738562944494314020451564177928132474
počet poberateľov dávok995110 172893869205310436034773025291326953273
počet aktivačných pracovníkov110010681184981594585366299282248250
miera nezamest­nanosti12,814,112,611,18,76,75,24,86,36,85,7
miera dlhodobej nezamest­nanosti5,96,76,25,33,72,61,71,31,52,32,0
podielové dane64 851 60559 415 45061 211 81567 655 70173 920 98681 898 50088 791 51599 832 868103 183 11899 055 175109 413 284
demo­grafická závislosť21,222,122,923,925,226,427,628,930,130,832,0
demo­grafická pyramída horné Považie – Liptov 2022 demo­grafická pyramída horné Považie – Liptov 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov36253093270621641625118086181511311132845
25 až 39 rokov61125558511244613583270920991953265628192350
40 až 54 rokov59465347493843383511268620741899241626842423
viac ako 55 rokov24192291220521181846151312521142149416981486
počet obyvateľov – horné Považie – Liptov

Ostatné regióny

horné Považie – Liptov počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Horné Považie - Liptov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horne-povazie-liptov


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horne-povazie-liptov
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .