qr kod na stranku

Dovolenka

Zamestnanec má podľa Zákonníka práce nárok na dovolenku.

Rozsah dovolenky je:

  • 5 týždňov,
  • 4 týždne, ak je zamestnanec mladší ako 33 rokov a nestará sa o dieťa,
  • 8 týždňov pre pedagogických a vedeckých zamestnancov,
  • viac, v závislosti od kolektívnej zmluvy,
  • pomerná časť, ak zamestnanec nepracoval celý rok.

Čerpanie dovolenky sa ráta na pracovné dni. Teda napríklad, ak počas týždňa dovolenky je štátny sviatok, zamestnanec nečerpá 5 dní dovolenky, ale iba 4. Čerpanie dovolenky je po dohode so zamestnávateľom a zamestnávateľ môže nariadiť celozávodnú dovolenku, hromadné čerpanie dovolenky (napr. v lete, keď je celý podnik zavretý, počas prázdnin pre učiteľov alebo v okolí Vianoc).

Počas dovolenky má zamestnanec nárok na plat vo výške priemerného platu za predchádzajúci štvrťrok. Vzhľadom na meniaci sa počet pracovných dní môže byť mesačný plat pri čerpaní dovolenky mierne odlišný.

Zamestnanec tiež má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v rovnakej výške ako počas dovolenky počas darovania krvi, povinných lekárskych prehliadok, či plnenie úloh ozbrojených síl.

Zamestnávateľ je povinný dať voľno zamestnancovi bez náhrady mzdy napríklad počas čas keď je zamestnanec člen volebnej komisie, je na súde ako svedok, či pri výkone verejnej funkcie, či pri vzdelávaní (niektoré profesie majú špecifické podmienky, ako napríklad v zdravotníctve či školstve). Rovnako je povinný uvoľniť zamestnanca na materskú či rodičovskú dovolenku.

Pracovníci mimo zamestnaneckého pomeru (najmä dohodári alebo živnostníci) nemajú dovolenku.

Do 31. 12. 2011 boli podmienky na päťtýždňovú dovolenku mierne odlišné, mali na ňu nárok tí zamestnanci, ktorí od svojich 18 rokov odpracovali (alebo iným spôsobom naplnili) aspoň 15 rokov. Iné spôsoby boli napríklad starostlivosť o dieťa do troch rokov, vojenská služba, štúdium, prevádzka živnosti či evidencia na úrade práce. Keďže väčšina zamestnancov vo veku 33 rokov spĺňala nároky na dlhšiu dovolenku, zložité dokazovanie bolo od 1. 1. 2012 nahradené jednotnou vekovou hranicou. 1.1.2020 boli päťtýždňové dovolenky rozšírené aj na tých zamestnancov pod 33 rokov veku, ktorí sa starajú o dieťa.

Do roku 1996 bol dovolenka tri týždne, 4 týždne pre zamestnancov čo odpracovali alebo inak zdokladovali aspoň 15 rokov. Podnikateľské subjekty mohli v kolektívnej zmluve dohodnúť o týždeň dlhšiu dovolenku, nepodnikateľské subjekty mali automaticky o týždeň dlhšiu dovolenku, učitelia a riaditelia škôl mali dovolenku 8 týždňov, učitelia v materských školách či majstri odbornej výchovy 6 týždňov. Od roku 1997 bola základná dovolenka 4, resp. 5 týždňov. V priebehu rokov sa mierne menila výmera dovolenky pre rôzne typy pedagogických zamestnancov. Posledná zmena bola od 19. 11. 2019, keď boli 8 týždňové dovolenky rozšírené aj na vedeckých zamestnancov.

Existuje aj materská dovolenkarodičovská dovolenka, ktoré dovolenkami nie sú.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.8, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 43.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/dovolenka
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .