qr kod na stranku

Dolné Rakúsko - AT12

regióny EÚ: Rakúsko > Východné Rakúsko > Dolné Rakúsko


mapka Dolné Rakúsko AT12
vlajka Dolné Rakúsko AT12 erb Dolné Rakúsko AT12
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202132,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020103
miera nezamestnanosti20215,2
miera zamestnanosti202173,9
počet obyvateľov20211 690 879
hustota obyvateľstva201988,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20219,18
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202147,44
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,3
miera nezamestnanosti mladých202111
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202116,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,7
index demografickej závislosti202131,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,46

viac na wikipédii

demograficky strom AT12 Dolné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Rakúsko

nace_r2%
J27,83 %
R-U29,34 %
F61,68 %
K32,44 %
O-Q215,426 %
A41,15 %
B-E145,518 %
M_N74,49 %
TOTAL820100 %
L6,31 %
G-I186,223 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Rakúsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dolné Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT12 Dolné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT12 Dolné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Východné Rakúsko, Dolné Rakúsko, Burgenland, Viedeň

susedia: Juhovýchod, Horné Rakúsko, Juhozápad, Západné Slovensko, Burgenland, Viedeň, Štajersko, Bratislavský kraj

podregióny: Amstetten, Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dolné Rakúsko - AT12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT12
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .