qr kod na stranku

Dolné Rakúsko - AT12

regióny EÚ: Rakúsko > Východné Rakúsko > Dolné Rakúsko


mapka Dolné Rakúsko AT12
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224
miera nezamestnanosti mladých20229
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202228,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202213,3
Demografia
počet obyvateľov20221 698 796
hustota obyvateľstva202289,6
index demografickej závislosti202131,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,32
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202215
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021104
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,7

viac na wikipédii wikidata Q42497 Dolné Rakúsko in English: AT12 podregióny: Amstetten, Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil

demograficky strom AT12 Dolné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Rakúsko

nace_r2%
A38,45 %
B-E148,318 %
F70,68 %
G-I197,824 %
J26,53 %
K33,44 %
L4,10 %
M_N78,99 %
O-Q202,124 %
R-U31,34 %
TOTAL831,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Rakúsko, 2022 demograficky strom AT12 Dolné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT12 Dolné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Východné Rakúsko, Dolné Rakúsko, Burgenland, Viedeň

susedia: Juhovýchod, Horné Rakúsko, Juhozápad, Západné Slovensko, Burgenland, Viedeň, Štajersko, Bratislavský kraj

podregióny: Amstetten, Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dolné Rakúsko - AT12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT12
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .