qr kod na stranku

Štajersko - AT22

regióny EÚ: Rakúsko > Južné Rakúsko > Štajersko


mapka Štajersko AT22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202216
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021112
miera nezamestnanosti20223,7
miera zamestnanosti202274,7
počet obyvateľov20221 252 922
hustota obyvateľstva202276,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202215,2
miera nezamestnanosti mladých20228,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201616,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,8
index demografickej závislosti202131,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,8

viac na wikipédii wikidata Q41358 Štajersko in English: AT22 podregióny: Graz, Liezen, Östliche Obersteiermark, Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Westliche Obersteiermark

Zamestnanosť podľa sektorov, Štajersko

nace_r2%
R-U24,14 %
A32,35 %
B-E126,620 %
F58,39 %
G-I140,823 %
J163 %
K11,22 %
L5,31 %
M_N50,58 %
O-Q153,425 %
TOTAL618,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Štajersko, 2022 demograficky strom AT22 Štajersko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT22 Štajersko demografická pyramída

ostatné: Južné Rakúsko, Štajersko, Korutánsko

susedia: Burgenland, Korutánsko, Salzbursko, Dolné Rakúsko, Východné Slovinsko, Horné Rakúsko

podregióny: Graz, Liezen, Östliche Obersteiermark, Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Westliche Obersteiermark

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Štajersko - AT22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .