qr kod na stranku

Štajersko - AT22

regióny EÚ: Rakúsko > Južné Rakúsko > Štajersko


mapka Štajersko AT22
vlajka Štajersko AT22 erb Štajersko AT22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020114
miera nezamestnanosti20214,4
miera zamestnanosti202172,9
počet obyvateľov20211 247 077
hustota obyvateľstva201976,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,33
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202152,46
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,8
miera nezamestnanosti mladých20217,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201616,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,3
index demografickej závislosti202131,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,36

viac na wikipédii

demograficky strom AT22 Štajersko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Štajersko

nace_r2%
J12,92 %
R-U244 %
F49,48 %
K14,92 %
O-Q150,825 %
A33,26 %
B-E12020 %
M_N52,59 %
TOTAL600,8100 %
L4,11 %
G-I138,923 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Štajersko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Štajersko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT22 Štajersko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT22 Štajersko demografická pyramída

ostatné: Južné Rakúsko, Štajersko, Korutánsko

susedia: Burgenland, Korutánsko, Salzbursko, Dolné Rakúsko, Východné Slovinsko, Horné Rakúsko

podregióny: Graz, Liezen, Östliche Obersteiermark, Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Westliche Obersteiermark

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Štajersko - AT22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .