Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Spišské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu Spišské mestá

Región spišských miest sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska v Košickom kraji. Územie je výrazne členité. Kotlinami pretekajú rieky Hornád, Hnilec, Dunajec a Poprad. Na severe územia sa nachádza pohorie Spišská Magura a Levočské vrchy, na juhu Volovské vrchy a Slovenský raj. Západnú hranicu územia tvoria Vysoké Tatry, na východe ho ohraničuje Šarišská vrchovina. Územie historického aj súčasného Spiša prechádza národným parkom Slovenký Raj, Tatranským národným parkom a národným parkom Pieniny. Jadrom regiónu sú kotliny riek Poprad a Hornád, v ktorých žije prevažná väčšina obyvateľstva.Jedná sa o rozsiahly región, v ktorom sú okresy navzájom historicky silne previazané. Aj v súčasnosti má región Spišských miest vzájomné vzťahy s regiónmi nachádzajúcimi sa v Poľsku. Malá časť historického regiónu leží v dnešnom južnom Poľsku, medzi riekami Dunajec a Bialka a štátnou hranicou so Slovenskom. Napriek tomu, že Spiš bol v minulosti bohatým regiónom, dnes sa stretáva s ekonomickými problémami, najmä s vysokou nezamestnanosťou, ktorá postihuje predovšetkým rómske obyvateľstvo. Medzi okresy s najnižšou nezamestnanosťou v regióne patria okresy Stará Ľubovňa a Poprad. Ekonomická situácia sa v regióne zlepšuje vďaka zahraničným investorom (Whirlpool v Poprade, Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi).

Región Spišské mestá obsahuje mestá Gelnica, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Podolínec, Poprad, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Svit, Vysoké Tatry a počet obcí 189.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov391 770392 964394 156397 048398 688400 244
počet nezamestnaných38 55238 83036 16434 51330 04224 370
počet dlhodobo nezamestnaných21 37922 49921 83319 88616 71913 064
miera nezamestnanosti21.421.319.718.816.313.3
miera nezamestnanosti ako násobok SR1.401.401.381.471.491.60
miera dlhodobej nezamestnanosti11.912.411.910.99.17.1
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SR1.571.571.531.581.641.81
demografická pyramída Spišské mestá 2017 demografická pyramída Spišské mestá 2025

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


podobné správy: Dolný Zemplín , Kopanice , dolné Považie , Banské mestá , horná Nitra


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/spisske-mesta
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko