Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Spišské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu Spišské mestá

Región spišských miest sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska v Košickom kraji. Územie je výrazne členité. Kotlinami pretekajú rieky Hornád, Hnilec, Dunajec a Poprad. Na severe územia sa nachádza pohorie Spišská Magura a Levočské vrchy, na juhu Volovské vrchy a Slovenský raj. Západnú hranicu územia tvoria Vysoké Tatry, na východe ho ohraničuje Šarišská vrchovina. Územie historického aj súčasného Spiša prechádza národným parkom Slovenký Raj, Tatranským národným parkom a národným parkom Pieniny. Jadrom regiónu sú kotliny riek Poprad a Hornád, v ktorých žije prevažná väčšina obyvateľstva.Jedná sa o rozsiahly región, v ktorom sú okresy navzájom historicky silne previazané. Aj v súčasnosti má región Spišských miest vzájomné vzťahy s regiónmi nachádzajúcimi sa v Poľsku. Malá časť historického regiónu leží v dnešnom južnom Poľsku, medzi riekami Dunajec a Bialka a štátnou hranicou so Slovenskom. Napriek tomu, že Spiš bol v minulosti bohatým regiónom, dnes sa stretáva s ekonomickými problémami, najmä s vysokou nezamestnanosťou, ktorá postihuje predovšetkým rómske obyvateľstvo. Medzi okresy s najnižšou nezamestnanosťou v regióne patria okresy Stará Ľubovňa a Poprad. Ekonomická situácia sa v regióne zlepšuje vďaka zahraničným investorom (Whirlpool v Poprade, Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi).

Región Spišské mestá obsahuje mestá Gelnica, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Podolínec, Poprad, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Svit, Vysoké Tatry a počet obcí 189.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov391 770392 964394 156395 238396 562397 895398 913399 961401 088405 747
počet nezamest­naných38 55238 83036 16434 51330 04223 83819 69318 30721 03621 766
počet dlhodobo nezamest­naných21 37922 49921 83319 88616 71912 68092377697843910 457
počet poberateľov dávok46 70246 62242 60437 02133 64229 65025 79424 40624 17321 670
miera nezamest­nanosti21.421.319.718.816.31310.69.811.311.8
miera dlhodobej nezamest­nanosti11.912.411.910.99.16.95.04.14.55.7
podielové dane97 702 74994 950 04598 660 730109 712 192119 850 260133 782 810143 289 860162 656 004168 388 697162 680 441
demo­grafická závislosť16.917.518.118.919.820.621.522.423.222.9
demo­grafická pyramída Spišské mestá 2021 demo­grafická pyramída Spišské mestá 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov8633826872806694548039963163296835503465
25 až 39 rokov14 59914 61413 58412 98511 27287767198668276577791
40 až 54 rokov12 18712 35811 68311 212990279296617606467907300
viac ako 55 rokov3232359036173622338730272715259430383410

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Spišské mestá, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/spisske-mesta


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/spisske-mesta
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .