Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Spišské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu spišské mestá

Región spišských miest sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska v Prešovskom a Košickom kraji. Územie je výrazne členité. Kotlinami pretekajú rieky Hornád, Hnilec, Dunajec a Poprad. Na severe územia sa nachádza pohorie Spišská Magura a Levočské vrchy, na juhu Volovské vrchy a Slovenský raj. Západnú hranicu územia tvoria Vysoké Tatry, na východe ho ohraničuje Šarišská vrchovina. Územie historického aj súčasného Spiša prechádza národným parkom Slovenký raj, Tatranským národným parkom a Pieninským národným parkom. Jadrom regiónu sú kotliny riek Poprad a Hornád, v ktorých žije prevažná väčšina obyvateľstva.Jedná sa o rozsiahly región, v ktorom sú okresy navzájom historicky silne previazané. Aj v súčasnosti má región spišských miest vzájomné vzťahy s regiónmi nachádzajúcimi sa v Poľsku. Malá časť historického regiónu leží v dnešnom južnom Poľsku, medzi riekami Dunajec a Bialka a štátnou hranicou so Slovenskom. Napriek tomu, že Spiš bol v minulosti bohatým regiónom, dnes sa stretáva s ekonomickými problémami, najmä s vysokou nezamestnanosťou, ktorá postihuje predovšetkým rómske obyvateľstvo. Medzi okresy s najnižšou nezamestnanosťou v regióne patria okresy Stará Ľubovňa a Poprad. Ekonomická situácia sa v regióne zlepšuje vďaka zahraničným investorom (Whirlpool v Poprade, Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi).

Región spišské mestá obsahuje mestá Gelnica, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Podolínec, Poprad, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Svit, Vysoké Tatry a počet obcí 189.

základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019
počet obyvateľov391 781392 979394 165395 187396 502397 826400 242402 039
počet nezamestnaných38 55238 83036 16434 51330 04223 83819 69318 307
počet dlhodobo nezamestnaných21 37922 49921 83319 88616 71912 68092377697
počet poberateľov dávok46 70246 62242 60437 02133 64229 65025 79424 406
miera nezamestnanosti21.421.319.718.816.31310.69.8
miera dlhodobej nezamestnanosti11.912.411.910.99.16.95.04.1
podielove dane97 702 74994 950 04598 660 730109 712 192119 850 260133 782 810143 289 860162 656 004
demografická závislosť16.917.518.118.819.720.621.021.8
demografická pyramída spišské mestá 2019 demografická pyramída spišské mestá 2035

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/spisske-mesta