qr kod na stranku

Región Spišské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu spišské mestá

Región spišských miest sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska v Prešovskom a Košickom kraji. Územie je výrazne členité. Kotlinami pretekajú rieky Hornád, Hnilec, Dunajec a Poprad. Na severe územia sa nachádza pohorie Spišská Magura a Levočské vrchy, na juhu Volovské vrchy a Slovenský raj. Západnú hranicu územia tvoria Vysoké Tatry, na východe ho ohraničuje Šarišská vrchovina. Územie historického aj súčasného Spiša prechádza národným parkom Slovenký raj, Tatranským národným parkom a Pieninským národným parkom. Jadrom regiónu sú kotliny riek Poprad a Hornád, v ktorých žije prevažná väčšina obyvateľstva.

Jedná sa o rozsiahly región, v ktorom sú okresy navzájom historicky silne previazané. Aj v súčasnosti má región spišských miest vzájomné vzťahy s regiónmi nachádzajúcimi sa v Poľsku. Malá časť historického regiónu leží v dnešnom južnom Poľsku, medzi riekami Dunajec a Bialka a štátnou hranicou so Slovenskom. Napriek tomu, že Spiš bol v minulosti bohatým regiónom, dnes sa stretáva s ekonomickými problémami, najmä s vysokou nezamestnanosťou, ktorá postihuje predovšetkým rómske obyvateľstvo. Medzi okresy s najnižšou nezamestnanosťou v regióne patria okresy Stará Ľubovňa a Poprad. Ekonomická situácia sa v regióne zlepšuje vďaka zahraničným investorom (Whirlpool v Poprade, Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi).

Región spišské mestá obsahuje mestá Gelnica, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Podolínec, Poprad, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Svit, Vysoké Tatry a 189 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach spišské mestá LAU2

Základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov391 770392 964394 156395 238396 562397 895398 913399 968401 099393 019
počet nezamest­naných38 55238 83036 16434 51330 04223 83819 69318 30721 03621 596
počet dlhodobo nezamest­naných21 37922 49921 83319 88616 71912 68092377697843910 438
počet poberateľov dávok46 70246 62242 60437 02133 64229 79525 79424 40624 17321 623
počet aktivačných pracovníkov6526630462565174459935132842280628622213
miera nezamest­nanosti21,421,319,718,816,31310,69,811,311,8
miera dlhodobej nezamest­nanosti11,912,411,910,99,16,95,04,14,55,7
podielové dane97 702 74994 950 04598 660 730109 712 192119 850 260133 782 810143 289 860162 656 004168 388 697162 680 441
demo­grafická závislosť16,917,518,118,919,820,621,522,423,324,0
demo­grafická pyramída spišské mestá 2021 demo­grafická pyramída spišské mestá 2035

Počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov9924826872806694548040143163296835503373
25 až 39 rokov16 65314 61413 58412 98511 27288277198668276577642
40 až 54 rokov13 90812 35811 68311 212990279606617606467907209
viac ako 55 rokov3686359036173622338730362715259430383373
počet obyvateľov – spišské mestá

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

spišské mestá počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Spišské mestá, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/spisske-mesta


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/spisske-mesta
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .