Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka

kalkulacka kalkulacka

Mzdová kalkulačka vám odpovie na otázky. Keď sa poberám dávky v hmotnej núdzi a zamestnám sa, budem:

 • mať nárok na prídavky na deti? Dostávať daňový bonus?
 • dostávať dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok?
 • platiť dane a odvody? V akej výške?
 • mať nárok na dovolenku? Stravné? V akej výške?
 • budú moje deti naďalej dostávať obedy v škole?
 • a hlavne: Koľko bude v našej rodinne kase?

Príklady rodín

Rodina dvaja dospelí, dieťa v materskej a dieťa na základnej škole

Správy o kalkulačke

30.11.2017 (link) : Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, 30. november 2017, v ktorej sa venujeme regionálnym rozdielom, mzdovej kalkulačke, inkluzívnemu trhu a sociálnym aspektom verejného obstarávania. . . .

29.11.2017 (link) : Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 s názvom Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce. . . .

29.11.2017 (link) : Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke na https://www.iz.sk/kalkulacka . . .

29.11.2017 (link) : Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať. . . .

28.11.2017 (link) : Verejné vypočutie Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život (Štvrtok 30. novembra 2017 od 10h - 13h, NRSR) a Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce (streda 29. novembra o 14.30 – 17.00 v hoteli SOREA). . . .

24.04.2017 (link) : Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek, je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať. . . .

13.01.2015 (link) : Základnou, i keď v skutku vágnou premisou je, že pracujúce osoby sa musia mať lepšie ako osoby, ktoré nepracujú. Ak sa zamestná akokoľvek veľká časť domácnosti na akýkoľvek úväzok, musia jej stúpnuť čisté príjmy. Rovnako, keď stúpne plat tejto osoby, musí stúpnuť aj čistý príjem domácnosti. . . .

Vývoj kalkulačky

 • 8.12.2017 - doplnenie základnej verzie rodičovskej dovolenky
 • 4.12.2017 - zohľadnenie výhod pre deti (obedy v škole, štipendiá)
 • 30.11.2017 - zlepšenie výpočtu zaplatených daní, základné informácie o štipendiách
 • 28.11.2017 - doplnenie aktivačného príspevku, prídavkov na deti
 • máj - november - postupné zmeny
 • apríl 2017 - prvá verzia

Chcete kalkulačku na svoju stránku? stačí skopírovať tento html kód do vašej stránky:

Zohľadnené zákony

 • 595/2003 Z.z. - Zákon o dani z príjmov (22 x zmenený, posledný 2018-01-01), §11, §33, §33, §38
 • 417/2013 Z.z. - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (7 x zmenený, posledný 2017-05-01), §11, §12, §16
 • 245/2008 Z.z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (18 x zmenený, posledný 2019-01-01), §149, §28
 • 61/2015 Z.z. - Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (3 x zmenený, posledný 2016-01-01), §27
 • 580/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (26 x zmenený, posledný 2018-01-01), §11, §12
 • 561/2008 Z.z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (4 x zmenený, posledný 2016-07-01), §5
 • 5/2004 Z.z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (17 x zmenený, posledný 2018-01-01), §36, §53
 • 663/2007 Z.z. - Zákon o minimálnej mzde (1 x zmenený, posledný 2013-01-01), §3
 • 650/2004 Z.z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (10 x zmenený, posledný 2020-01-01)
 • 601/2003 Z.z. - Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (5 x zmenený, posledný 2016-01-02), §2
 • 571/2009 Z.z. - Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (7 x zmenený, posledný 2017-05-01), §4
 • 544/2010 Z.z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (2 x zmenený, posledný 2013-05-01), §4
 • 461/2003 Z.z. - Zákon o sociálnom poistení (38 x zmenený, posledný 2018-09-01), §4
 • 336/2015 Z.z. - Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2 x zmenený, posledný 2017-01-01), §3
 • 311/2001 Z.z. - Zákon ZÁKONNÍK PRÁCE (16 x zmenený, posledný 2017-06-01), §152
 • 152/1994 Z.z. - Zákon o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (0 x zmenený, posledný 2009-01-01)
 • 131/2002 Z.z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (7 x zmenený, posledný 2016-01-01), §96
 • 102/2006 Z.z. - Zákon o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl (3 x zmenený, posledný 2014-09-01), §5
 • celkovo 18 zákonov a 188 zmien od roku 2012
ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .


podobné správy: Aktivačný príspevok , Osobitný príspevok , Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, november 2017 .odp ppt , Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 .odp ppt , Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke .odt doc


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/kalkulacka/o-kalkulacke
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko