qr kod na stranku

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka

kalkulacka kalkulacka

Mzdová kalkulačka vám odpovie na otázky. Keď poberám dávky v hmotnej núdzi a zamestnám sa, budem:

Na vašu stránku

Chcete kalkulačku na svoju stránku? stačí skopírovať tento html kód do vašej stránky:

Ďalšie naše kalkulačky

 • kalkulačka na vašu stránku
 • skrátená verzia
 • vo viacerých jazykoch
uvedenie kalkulačky do života uvedenie-do-zivota-kalkulacka

Vývoj kalkulačky

Správy o kalkulačke

12.01.2024 (link) : Zmeny v roku 2024 – K akým zmenám v dávkovom, odvodovom a daňovom systéme prišlo v roku 2024? . . .

21.12.2023 (link) : Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 – Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 vo formáte na tlač. Online verzia . . .

28.09.2023 (link) : História dávok a príspevkov – História výšok životného minima, dávok v hmotnej núdzi, stravného, . . .

09.08.2023 (link) : Výplatná páska v roku 2020 – Výplatné pásky v roku 2020 sa od súčasných výplatných pások jemne odlišovali . . .

26.07.2023 (link) : Výška odvodov – Sociálne a zdravotné odvody odvádza zamest­návateľ za svojich zamestnancov. Odvody do Sociálnej poisťovne majú charakter poistného a financujú niektoré dávky . . .

05.05.2023 (link) : Daňový bonus v minulosti – Akú výšku mal daňový bonus v minulosti? . . .

05.05.2023 (link) : Doba evidencie na úrade práce – Čím dlhšie je človek nezamestnaný, tým ťažšie si získa a udrží zamestnanie. Všeobecne akceptovanou hranicou je 12 mesiacov – ak človek nepracoval rok, je dlhodobo nezamestnaný. Z týchto dôvodov by mal štát finančne aj nefinančne podporovať zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných tak, aby vyrovnal znevýhodnenie týchto ľudí . . .

23.03.2023 (link) : Podporte vydadnie učebnice mzdovej kalkulačky 2023 – V apríli 2023 vydávame nového sprievodcu dávkového, odvodového a daňového systému Slovenska – učebnicu mzdovej kalkulačky 2023 . . .

05.02.2023 (link) : PN, nemocenské a OČR – Dávky v práceneschopnosti či ošetrovné sú súčasťou nemocenského poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia . . .

04.02.2023 (link) : Vysoká škola – Študenti a študentky vysokých škôl môžu dostať sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, internáty či ISIC . . .

17.01.2023 (link) : Zmeny medzi rokmi 2021 a 2023 – Medzi rokmi 2021 a 2023, teda od vydania pred­ošlej učebnice mzdovej kalkulačky, prišlo k viacerým zmenám v dávkovo-daňovo-odvodovom systéme na Slovensku. Predkladaná učebnica ich zohľadňuje . . .

15.01.2023 (link) : Nárazovosť príjmov zo zamestnania – Zamestnanec si môže určiť, či bude mať pracovný príjem pravidelne v (skoro) rovnakej výške alebo časť príjmu bude mať vyplatenú nárazovo v čase daňového priznania . . .

13.01.2023 (link) : Zdravotné poistenie – Zdravotné poistenie zabezpečuje (skoro) bezplatné ošetrenie u lekárov. Odvody do zdravotného poistenia sú vo výške 4 % hrubej mzdy pre zamestnanca a 11 % pre zamest­návateľa . . .

20.11.2022 (link) : Mzdová kalkulačka – Novohrad a jeho trh práce – Prezentácia o mzdovej kalkulačke na konferenciu Novohrad a jeho trh práce zo dňa 21.11. 2022 . . .

14.10.2022 (link) : Národná cena kariérového poradenstva 2022 – Zúčastnili sme sa udelovania cien kariérového poradenstva za rok 2022. Cenu sme nezískali a gratulujeme víťazom . . .

27.01.2022 (link) : Exekúcie z bankového účtu – V súčasnosti nie sú exekúcie z bankového účtu realizované tak, aby exekuovaný nemusel platiť iba v hotovosti, ale aby reálne mohol mať bežný bankový účet . . .

26.01.2022 (link) : Aktivačný príspevok – Od roku 2014 do marca 2023 aktivačný príspevok zvyšoval nároky na DHN človeku, ktorý je zamestnaný a má príjem aspoň polovicu minimálnej mzdy . . .

22.01.2022 (link) : Týždenné mzdy a dávky – Mzdy a dávky sú v súčasnosti vyplácané na mesačnej báze, aj keď môžu byť vyplácané aj na týždennej báze . . .

18.10.2021 (link) : Najčastejšie mýty o exekúciách a Učebnica mzdovej kalkulačky – Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti organizovali tlačovú konferenciu k téme Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach či exekúciách, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 10. 2021 od 10:00 v priestoroch FM UK . . .

21.01.2021 (link) : Učebnica mzdovej kalkulačky 2021 – Učebnica mzdovej kalkulačky z roku 2021 vo formáte na tlač. Pozrite výrazne aktualizovanú verziu. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8. Online verzia učebnice . . .

28.12.2020 (link) : Podpora detí do 6 rokov – Existuje viacero foriem podpory deťom do šesť rokov a ich rodičom . . .

28.12.2020 (link) : Zoznam skratiek a vybraných pojmov – Zoznam skratiek a vybraných pojmov v učebnici mzdovej kalkulačky . . .

28.12.2020 (link) : Príklady domácností – Príklady domácností používaných v učebnici mzdovej kalkulačky . . .

21.12.2020 (link) : Platenie daní – Zamestnanci platia daň z príjmu, teda zo svojej mzdy. Napriek jej sadzbe 19 % je vzhľadom na odpočítateľné položky nižšia, ako by sa zdalo . . .

17.12.2020 (link) : Služobné cesty – Zamest­návateľ môže vyslať zamestnanca s jeho súhlasom na pracovnú cestu . . .

17.12.2020 (link) : Príspevok na dochádzku za prácou – Príspevok na dochádzku definuje § 53 zákona o službách zamestnanosti. Umožňuje bývalému nezamestnanému získať príspevok v sume do niekoľko desiatok eur v závislosti od dĺžky dochádzania. Doba poskytovania je 6 mesiacov (pre bývalých dlhodobo nezamestnaných či inak znevýhodnených UoZ 12 mesiacov) . . .

03.08.2020 (link) : Sporenie na dôchodok – Zamestnanec má viacero možností, ako sporiť na svoj dôchodok, ide najmä o prvý, druhý a tretí pilier. Takisto má viacero možností, ako svoj dôchodok zvýšiť . . .

03.08.2020 (link) : Výplatná páska – Systém platenia odvodov a daní je relatívne komplikovaný. Výplatná páska sumarizuje pre zamestnanca, čo a koľko platí zo svojej mzdy v roku 2023 . . .

25.07.2020 (link) : Vplyv regiónu na dane a odvody – To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, prakticky nemá vplyv na príjem človeka či domácnosti . . .

25.07.2020 (link) : Vplyv regiónu na dane a odvody v minulosti – To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, už nemá vplyv na príjem človeka. Do roku 2021 bola v NRO povinnosť platiť odvody, čo tu opisujeme . . .

24.07.2020 (link) : Exekúcie – Systém exekúcií sa za posledné roky výrazne menil. Neplatí, že exekútor môže zobrať celú výplatu . . .

23.07.2020 (link) : Výhody sociálneho poistenia – Zamestnanci platia sociálne odvody, vďaka čomu majú nárok na viacero dávok a dôchodkov . . .

22.07.2020 (link) : O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €? – Odpovedať na otázku, o koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €, sa nedá. Jednak, čistý príjem občas aj klesne a po druhé, veľmi to závisí od typu rodiny či roku . . .

22.07.2020 (link) : Povedali o mzdovej kalkulačke – Aké majú názory používatelia mzdovej kalkulačky? Ako im pomohla? . . .

21.07.2020 (link) : Prídavky naviazané na hmotnú núdzu – Časť prídavkov, príspevkov či nefinančnej pomoci je naviazaná na štatút poberania dávok v hmotnej núdzi alebo na stav hmotnej núdze . . .

20.07.2020 (link) : Výhody legálneho zamestnania – Práca bez pracovnej zmluvy, práca na čierno nie je taká výhodná, ako sa prvý pohľad zdá . . .

19.07.2020 (link) : Prídavok na dieťa – Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorá prináleží rodičom nezaopatreného dieťaťa . . .

19.07.2020 (link) : Daňový bonus – Daňový bonus, ako súčasť daňového systému, je príspevok pracujúcemu rodičovi, ktorý má nezaopatrené dieťa . . .

17.07.2020 (link) : Exekučná kalkulačka – Výpočet čistej mzdy, maximálnych exekúcií a zrážok zo mzdy od Inštitútu zamestnanosti. Exekútor naozaj nemôže zobrať všetko! . . .

15.07.2020 (link) : Študovať sa oplatí – Štúdium na strednej škole sa oplatí, nielen z pohľadu budúcnosti, ale aj z pohľadu finančných benefitov, ktoré toto štúdium prináša . . .

03.07.2020 (link) : Nové životné minimum v mzdovej kalkulačke – Mzdová kalkulačka zohľadňuje aj nové životné minimum. Mzdová kalkulačka slúži na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná na štandardnú pracovnú zmluvu. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi . . .

10.09.2019 (link) : Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky . . .

28.06.2019 (link) : Mzdová kalkulačka ráta so zmenou životného minima – Zvýšenie životného minima od 1.7.2019 znižuje sumu, na ktorú môže siahnuť exekútor a rozširuje interval, počas ktorého modelová domácnosť dostáva dávky v hmotnej núdzi z 520 – 535 € na 520 – 548 € . . .

21.06.2019 (link) : Michal Páleník: Mzdová kalkulačka: nástroj pomoci pri zamestnávaní – Michal Páleník: Mzdová kalkulačka: nástroj pomoci pri zamestnávaní, prezentácia z konferencie Inštitútu zamestnanosti, 10. 6. 2019 Spišský Hrhov . . .

28.03.2019 (link) : Tlačová správa: Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií – Mzdová kalkulačka vyvracia mýty, že exekútor môže zobrať všetko. Kalkulačka vysvetlí a vyráta, koľko maximálne môže exekútor strhnúť nezamestnanému, čo sa zamestnal. Exekučná premenná je unikátna medzi mzdovými kalkulačkami na slovenskom trhu . . .

15.03.2019 (link) : Dávky v hmotnej núdzi – Aký je systém dávok v hmotnej núdzi na Slovensku? Ako sa ráta? Aké sú najnovšie údaje? . . .

18.01.2019 (link) : Stravovanie zamestnancov – Výška stravného pri šlužobných cestách a minimálna výška stravného pri práci. Stravné sa riadi § 152 Zákonníka práce. Zamestnanec naň má nárok, ak odpracoval aspoň 4 hodiny na pracovisku . . .

12.12.2018 (link) : Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc – Zamestnanec má nárok na príplatky za prácu v sviatok, víkend alebo za nočnú prácu . . .

05.11.2018 (link) : Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania – V prezentácii Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania sa venujeme popisu implicitnej daňovej sadzby pri prechode z nezamestnanosti do zamestnania . . .

21.10.2018 (link) : Často kladené otázky – Často kladené otázky k mzdovej kalkulačke . . .

12.10.2018 (link) : Prezentácia k školeniu mzdovej kalkulačky – Prezentácia k školeniu mzdovej kalkulačky . . .

07.10.2018 (link) : Mobilná aplikácia mzdovej kalkulačky – Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti k mobilnej aplikácii mzdovej kalkulačky a skokovým zmenám v daňovej sadzbe z tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila v utorok dňa 9.10.2018 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

01.10.2018 (link) : Školenia mzdovej kalkulačky – Organizujeme školenia mzdovej kalkulačky . . .

01.07.2018 (link) : Mzdová kalkulačka – Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek, je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, ako sa vám oplatí pracovať . . .

01.07.2018 (link) : O mzdovej kalkulačke – Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi . . .

01.03.2018 (link) : Prezentácia na seminár v Dolnom Kubíne 1.3.2018 – Prezentácia na seminár v Dolnom Kubíne 1.3.2018 . . .

01.02.2018 (link) : Životné minimum – Aké bolo životné minimum v minulosti a aké je teraz? História životného minima od roku 1998 . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi . . .

06.01.2018 (link) : Strava v škole – Legislatíva o tom, či deti majú stravu v základnej škole a v škôlke . . .

05.01.2018 (link) : Tlačová konferencia: oplatí sa nezamestnaným pracovať? – Pozývame vás na tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti k téme mzdovej kalkulačky a nezamestnanosti v Česku a Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa pondelok dňa 8.1.2018 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. Odpovieme na hlavnú otázku: oplatí sa nezamestnaným pracovať? . . .

10.12.2017 (link) : Osobitný príspevok – Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa . . .

10.12.2017 (link) : Aktivačný príspevok – legislatíva – Aktivačný príspevok je súčasťou dávok v hmotnej núdzi . . .

30.11.2017 (link) : Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, november 2017 – Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, 30. november 2017, v ktorej sa venujeme regionálnym rozdielom, mzdovej kalkulačke, inkluzívnemu trhu a sociálnym aspektom verejného obstarávania . . .

29.11.2017 (link) : Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 – Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 s názvom Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce . . .

29.11.2017 (link) : Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke – Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke na https://www.iz.sk/kalkulacka . . .

28.11.2017 (link) : Verejné vypočutie: Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život – Verejné vypočutie Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život (Štvrtok 30. novembra 2017 od 10h – 13h, NRSR) a Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce (streda 29. novembra o 14.30 – 17.00 v hoteli SOREA) . . .

13.01.2015 (link) : Pracovať sa oplatí – Pracovať sa musí oplatiť. Keď sa nezamestnaný zamestná, tak jeho príjem musí stúpnuť. V súčasnosti to platí a aj poberateľom dávok v hmotnej núdzi sa finančne oplatí zamestnať sa: ich domácnosť bude mať trojnásobok doterajšieho príjmu . . .

05.11.2012 (link) : Dovolenka – Kým zamestnanec v klasickom pracovnom pomere disponuje zákonným nárokom na základnú výmeru dovolenky v rozsahu 5 týždňov, zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu založenom na základe dohody takýmto nárokom nedisponuje, hoci môže vykonávať rovnakú prácu a v podobnom rozsahu . . .

Zohľadnené zákony

Minimálna mzda

 • Oznámenie 372/2023
 • Oznámenie 300/2022
 • Oznámenie 352/2021

Životné minimum

 • Opatrenie 220/2023 o úprave súm životného minima zo 14. júna 2023
 • Opatrenie 227/2022 o úprave súm životného minima z 22. júna 2022

Dávky v hmotnej núdzi

 • Opatrenie 377/2023 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 20. septembra 2023
 • Zákon 275/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. júna 2023
 • Zákon 65/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zo 7. februára 2023

Stravné

 • Opatrenie 368/2023 o sumách stravného z 20. septembra 2023
 • Opatrenie 171/2023 o sumách stravného zo 17. mája 2023
 • Opatrenie 432/2022 o sumách stravného z 30. novembra 2022

Prídavky na deti

 • Zákon 397/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 8. novembra 2022
 • Zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. júna 2022
 • Opatrenie 497/2021 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2021

Rodičovský príspevok

 • Zákon 210/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 23. mája 2023
 • Opatrenie 444/2022 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 30. novembra 2022
 • Opatrenie 496/2021 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 2. decembra 2021

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/kalkulacka/o-kalkulacke
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .