qr kod na stranku

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka

kalkulacka kalkulacka

Mzdová kalkulačka vám odpovie na otázky. Keď poberám dávky v hmotnej núdzi a zamestnám sa, budem:

 • mať nárok na prídavky na deti?
 • dostávať daňový bonus?
 • dostávať dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok?
 • platiť dane a odvody? V akej výške?
 • mať nárok na dovolenku? Stravné? V akej výške?
 • budú moje deti naďalej dostávať obedy v škole?
 • a hlavne: Koľko bude v našej rodinnej kase?

Na vašu stránku

Chcete kalkulačku na svoju stránku? stačí skopírovať tento html kód do vašej stránky:

Ďalšie naše kalkulačky

 • kalkulačka na vašu stránku
 • skrátená verzia
 • vo viacerých jazykoch

Správy o kalkulačke

05.02.2023 (link) : PN, nemocenske a OČR – Dávky v práceneschopnosti či ošetrovné sú súčasťou nemocenského poistenie, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia . . .

04.02.2023 (link) : Vysoká škola – Študenti a študentky vysokých škôl môžu dostať sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, internáty či ISIC . . .

17.01.2023 (link) : Zmeny medzi rokmi 2021 a 2023 – Medzi rokmi 2021 a 2023, teda od vydania predošlej Učebnice mzdovej kalkulačky, prišlo k viacerým zmenám v dávkovo-daňovo-odvodovom systéme na Slovensku. Predkladaná učebnica ich zohľadňuje . . .

15.01.2023 (link) : Nárazovosť príjmov zo zamestnania – Zamestnanec si môže určiť, či bude mať pracovných príjem pravidelne v (skoro) rovnakej výške, alebo časť príjmu bude mať vyplatenú nárazovo v čase daňového priznania . . .

13.01.2023 (link) : Zdravotné poistenie – Zdravotné poistenie zabezpečuje (skoro) bezplatné ošetrenie u lekárov. Odvody do zdravotného poistenia sú vo výške 4 % hrubej mzdy pre zamestnanca a 10 % pre zamestnávateľa . . .

20.11.2022 (link) : Mzdová kalkulačka – Novohrad a jeho trh práce – Prezentácia o mzdovej kalkulačke na konferenciu Novohrad a jeho trh práce zo dňa 21.11. 2022 . . .

14.10.2022 (link) : Národná cena kariérového poradenstva 2022 – Zúčastnili sme sa udelovania cien kariérového poradenstva za rok 2022. Cenu sme nezískali a gratulujeme víťazom . . .

27.01.2022 (link) : Exekúcie z bankového účtu – V súčasnosti nie sú exekúcie z bankového účtu realizované tak, aby exekuovaný nemusel platiť iba v hotovosti, ale aby reálne mohol mať bežný bankový účet . . .

26.01.2022 (link) : Aktivačný príspevok – Od roku 2014 do marca 2023 aktivačný príspevok zvyšoval nároky na DHN človeku, ktorý je zamestnaný a má príjem aspoň polovicu minimálnej mzdy . . .

22.01.2022 (link) : Týždenné mzdy a dávky – Mzdy a dávky sú v súčasnosti vyplácané na mesačnej báze, aj keď môžu byť vyplácané aj na týždennej báze . . .

18.10.2021 (link) : Najčastejšie mýty o exekúciách a Učebnica mzdovej kalkulačky – Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti organizovali tlačovú konferenciu k téme Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach či exekúciách, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 10. 2021 od 10:00 v priestoroch FM UK . . .

21.01.2021 (link) : Učebnica mzdovej kalkulačky 2021 – Učebnica mzdovej kalkulačky vo formáte na tlač. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8 . . .

28.12.2020 (link) : Podpora detí do 6 rokov – Existuje viacero foriem podpory deťom do šesť rokov a ich rodičom . . .

28.12.2020 (link) : Príklady domácností – Príklady domácností používaných v učebnici mzdovej kalkulačky . . .

21.12.2020 (link) : Platenie daní – Zamestnanci platia daň z príjmu, teda zo svojej mzdy. Napriek jej sadzbe 19 % je vzhľadom na odpočítateľné položky nižšia, ako by sa zdalo . . .

17.12.2020 (link) : Príspevok na dochádzku za prácou – Príspevok na dochádzku definuje § 53 zákona. Umožňuje bývalému nezamestnanému získať príspevok v sume do niekoľko desiatok €, v závislosti od dĺžky dochádzania. Doba poskytovania je 6 mesiacov (pre bývalých dlhodobo nezamestnaných či inak znevýhodnených UoZ 12 mesiacov . . .

23.07.2020 (link) : Výhody sociálneho poistenia – Zamestnanci platia sociálne odvody, vďaka čomu majú nárok na viacero dávok a dôchodkov . . .

22.07.2020 (link) : O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €? – Odpovedať na otázku, o koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €, sa nedá. Jednak, čistý príjem občas aj klesne a po druhé, veľmi to závisí od typu rodiny či roku . . .

22.07.2020 (link) : Povedali o mzdovej kalkulačke – Aké majú názory používatelia mzdovej kalkulačky? Ako im pomohla? . . .

21.07.2020 (link) : Prídavky naviazané na hmotnú núdzu – Časť prídavkov, príspevkov či nefinančnej pomoci je naviazaná na štatút poberania dávok v hmotnej núdzi alebo na stav hmotnej núdze . . .

20.07.2020 (link) : Výhody legálneho zamestnania – Práca bez pracovnej zmluvy, práca na čierno nie je taká výhodná, ako sa prvý pohľad zdá . . .

19.07.2020 (link) : Prídavok na dieťa – Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorá prináleží rodičom nezaopatreného dieťaťa . . .

19.07.2020 (link) : Daňový bonus – Daňový bonus, ako súčasť daňového systému, je príspevok pracujúcemu rodičovi, ktorý má nezaopatrené dieťa . . .

17.07.2020 (link) : Exekučná kalkulačka – Výpočet čistej mzdy, maximálnych exekúcií a zrážok zo mzdy od Inštitútu zamestnanosti. Exekútor naozaj nemôže zobrať všetko! . . .

15.07.2020 (link) : Študovať sa oplatí – Štúdium na strednej škole sa oplatí, nielen z pohľadu budúcnosti, ale aj z pohľadu finančných benefitov, ktoré toto štúdium prináša . . .

03.07.2020 (link) : Nové životné minimum v mzdovej kalkulačke – Mzdová kalkulačka zohľadňuje aj nové životné minimum. Mzdová kalkulačka slúži na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná na štandardnú pracovnú zmluvu. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi . . .

10.09.2019 (link) : Učebnica mzdovej kalkulačky – Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky . . .

28.06.2019 (link) : Mzdová kalkulačka ráta so zmenou životného minima – Zvýšenie životného minima od 1.7.2019 znižuje sumu, na ktorú môže siahnuť exekútor a rozširuje interval, počas ktorého modelová domácnosť dostáva dávky v hmotnej núdzi z 520 – 535 € na 520 – 548 € . . .

21.06.2019 (link) : Michal Páleník: Mzdová kalkulačka: nástroj pomoci pri zamestnávaní – Michal Páleník: Mzdová kalkulačka: nástroj pomoci pri zamestnávaní, prezentácia z konferencie Inštitútu zamestnanosti, 10. 6. 2019 Spišský Hrhov . . .

28.03.2019 (link) : Tlačová správa: Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií – Mzdová kalkulačka vyvracia mýty, že exekútor môže zobrať všetko. Kalkulačka vysvetlí a vyráta, koľko maximálne môže exekútor strhnúť nezamestnanému, čo sa zamestnal. Exekučná premenná je unikátna medzi mzdovými kalkulačkami na slovenskom trhu . . .

18.01.2019 (link) : Stravovanie zamestnancov – Výška stravného pri šlužobných cestách a minimálna výška stravného pri práci. Stravné sa riadi § 152 Zákonníka práce. Zamestnanec naň má nárok, ak odpracoval aspoň 4 hodiny na pracovisku . . .

05.11.2018 (link) : Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania – V prezentácii Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania sa venujeme popisu implicitnej daňovej sadzby pri prechode z nezamestnanosti do zamestnania . . .

21.10.2018 (link) : Často kladené otázky – Často kladené otázky k mzdovej kalkulačke . . .

12.10.2018 (link) : Prezentácia k školeniu mzdovej kalkulačky – Prezentácia k školeniu mzdovej kalkulačky . . .

07.10.2018 (link) : Mobilná aplikácia mzdovej kalkulačky – Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti k mobilnej aplikácii mzdovej kalkulačky a skokovým zmenám v daňovej sadzbe z tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila v utorok dňa 9.10.2018 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

01.10.2018 (link) : Školenia mzdovej kalkulačky – Organizujeme školenia mzdovej kalkulačky . . .

01.07.2018 (link) : Mzdová kalkulačka – Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek, je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, ako sa vám oplatí pracovať . . .

01.07.2018 (link) : O mzdovej kalkulačke – Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať . . .

01.03.2018 (link) : Prezentácia na seminár v Dolnom Kubíne 1.3.2018 – Prezentácia na seminár v Dolnom Kubíne 1.3.2018 . . .

06.01.2018 (link) : Strava v škole – Legislatíva o tom, či deti majú stravu v základnej škole a v škôlke . . .

05.01.2018 (link) : Tlačová konferencia: oplatí sa nezamestnaným pracovať? – Pozývame vás na tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti k téme mzdovej kalkulačky a nezamestnanosti v Česku a Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa pondelok dňa 8.1.2018 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. Odpovieme na hlavnú otázku: oplatí sa nezamestnaným pracovať? . . .

10.12.2017 (link) : Osobitný príspevok – Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, čo boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa . . .

10.12.2017 (link) : Aktivačný príspevok – legislatíva – Aktivačný príspevok je súčasťou dávok v hmotnej núdzi . . .

30.11.2017 (link) : Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, november 2017 – Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, 30. november 2017, v ktorej sa venujeme regionálnym rozdielom, mzdovej kalkulačke, inkluzívnemu trhu a sociálnym aspektom verejného obstarávania . . .

29.11.2017 (link) : Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 – Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 s názvom Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce . . .

29.11.2017 (link) : Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke – Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke na https://www.iz.sk/kalkulacka . . .

28.11.2017 (link) : Verejné vypočutie: Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život – Verejné vypočutie Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život (Štvrtok 30. novembra 2017 od 10h – 13h, NRSR) a Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce (streda 29. novembra o 14.30 – 17.00 v hoteli SOREA) . . .

13.01.2015 (link) : Pracovať sa oplatí – Pracovať sa musí oplatiť. Keď sa nezamestnaný zamestná, tak jeho príjem musí stúpnuť. V súčasnosti to platí a aj poberateľom dávok v hmotnej núdzi sa finančne oplatí zamestnať sa: ich domácnosť bude mať trojnásobok doterajšieho príjmu . . .

uvedenie kalkulačky do života uvedenie-do-zivota-kalkulacka

Vývoj kalkulačky

 • 2021 – pridanie výpočtu OČR a PN
 • od leta 2020 – príprava učebnice
 • priebežné aktualizácie legislatívy
 • 3.7.2020 – nové životné minimum
 • 28.3.2019 – doplnenie exekúcií
 • 15.3.2019 – história DHN,
 • 11.1.2019 – úpravy na rok 2019, novelizovaný daňový bonus, viac obedov,...
 • 20.10.2019 – Často kladené otázky
 • 15.-19.10.2018 – séria školení po Slovensku
 • 9.10.2018 – aplikácie do mobilov
 • 17.9.2018 – veľký update po mesiacoch roboty (nový vizuál, fungujú linky, url parametre, online zákony, ...)
 • 1.5.2018 – informácie o príplatkoch za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • 12.1.2018 – doplnenie možnosti detí mimo škôl a na školách externe
 • 8.1.2018 – Tlačová konferencia: oplatí sa nezamestnaným pracovať? s veľa výstupmi
 • 13.12.2017 – možnosť zadať rok 2018 ako začiatočný rok, slávnostné uvedenie do života a prestrihnutie pásky
 • 8.12.2017 – doplnenie základnej verzie rodičovskej dovolenky a detí (obedy v škole, štipendiá)
 • 30.11.2017 – zlepšenie výpočtu zaplatených daní, základné informácie o štipendiách
 • 28.11.2017 – doplnenie aktivačného príspevku, prídavkov na deti
 • máj – november – postupné zmeny
 • apríl 2017 – prvá verzia

Chcete kalkulačku na svoju stránku? stačí skopírovať tento html kód do vašej stránky:

Zohľadnené zákony

Minimálna mzda

 • OZNÁMENIE 300/2022
 • OZNÁMENIE 352/2021
 • ZÁKON 294/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov z 20. októbra 2020
 • NARIADENIE VLÁDY 324/2019, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 z 2. októbra 2019
 • NARIADENIE VLÁDY 300/2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 z 10. októbra 2018
 • NARIADENIE VLÁDY 278/2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 z 11. októbra 2017
 • NARIADENIE VLÁDY 280/2016, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 z 12. októbra 2016
 • NARIADENIE VLÁDY 279/2015, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 zo 7. októbra 2015
 • NARIADENIE VLÁDY 297/2014, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 z 15. októbra 2014
 • NARIADENIE VLÁDY 321/2013, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 z 2. októbra 2013
 • NARIADENIE VLÁDY 326/2012, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 z 10. októbra 2012
 • NARIADENIE VLÁDY 343/2011, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 z 12. októbra 2011

Životné minimum

 • OPATRENIE 227/2022 o úprave súm životného minima z 22. júna 2022
 • OPATRENIE 244/2021 o úprave súm životného minima z 18. júna 2021
 • OPATRENIE 174/2020 o úprave súm životného minima z 19. júna 2020
 • OPATRENIE 183/2019 o úprave súm životného minima z 12. júna 2019
 • OPATRENIE 196/2018 o úprave súm životného minima z 20. júna 2018
 • OPATRENIE 173/2017 o úprave súm životného minima z 26. júna 2017
 • OPATRENIE 186/2013 o úprave súm životného minima z 28. júna 2013
 • OPATRENIE 181/2012 o úprave súm životného minima z 20. júna 2012

Dávky v hmotnej núdzi

 • ZÁKON 65/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zo 7. februára 2023
 • OPATRENIE 439/2022 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 30. novembra 2022
 • OPATRENIE 494/2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 2021
 • OPATRENIE 384/2020 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 2020
 • ZÁKON 42/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 30. januára 2019
 • ZÁKON 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26. novembra 2013

Stravné

 • OPATRENIE 171/2023 o sumách stravného zo 17. mája 2023
 • OPATRENIE 432/2022 o sumách stravného z 30. novembra 2022
 • OPATRENIE 281/2022 o sumách stravného z 25. júla 2022
 • OPATRENIE 116/2022 o sumách stravného z 31. marca 2022
 • OPATRENIE 176/2019 o sumách stravného zo 4. júna 2019
 • OPATRENIE 148/2018 o sumách stravného zo 16. mája 2018
 • OPATRENIE 309/2016 o sumách stravného z 9. novembra 2016
 • OPATRENIE 296/2014 o sumách stravného z 24. októbra 2014
 • OPATRENIE 248/2012 o sumách stravného z 20. augusta 2012

Prídavky na deti

 • ZÁKON 397/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 8. novembra 2022
 • ZÁKON 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. júna 2022
 • OPATRENIE 497/2021 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2021
 • NARIADENIE VLÁDY 166/2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov z 18. mája 2022
 • OPATRENIE 497/2021 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2021
 • OPATRENIE 383/2020 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2020
 • OPATRENIE 429/2019 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 4. decembra 2019
 • OPATRENIE 232/2018 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 25. júla 2018
 • OPATRENIE 234/2017 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 16. augusta 2017
 • OPATRENIE 450/2013 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 11. decembra 2013
 • OPATRENIE 384/2012 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 4. decembra 2012
 • OPATRENIE 411/2011 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 18. novembra 2011

Rodičovský príspevok

 • OPATRENIE 444/2022 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 30. novembra 2022
 • OPATRENIE 496/2021 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 2. decembra 2021
 • OPATRENIE 382/2020 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 2. decembra 2020
 • ZÁKON 312/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 18. septembra 2019
 • OPATRENIE 231/2018 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 25. júla 2018
 • OPATRENIE 233/2017 o ustanovení sumy rodičovského príspevku zo 16. augusta 2017
 • OPATRENIE 451/2013 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 11. decembra 2013
 • OPATRENIE 383/2012 o úprave sumy rodičovského príspevku zo 4. decembra 2012
 • OPATRENIE 412/2011 o úprave sumy rodičovského príspevku z 18. novembra 2011

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/kalkulacka/o-kalkulacke
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .