qr kod na stranku

Nové životné minimum v mzdovej kalkulačke

1. júla 2020 vstúpila do platnosti zmena životného minima, pre jednu plnoletú osobu pred­stavuje 214,83 eur. Oproti minulému roku nastalo zvýšenie životného minima o 4,63 eura. Pre druhú dospelú osobu je vo výške 149,87 eur a pre nezaopatrené dieťa 98,08 eur. K vyhláseniu v zbierke zákonov Slovenskej republiky došlo 24. júna 2020, takže sa menilo naozaj na poslednú chvíľu.

Napriek tomu ho mzdová kalkulačka už zohľadňuje.

Mzdová kalkulačka slúži na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná na štandardnú pracovnú zmluvu. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi.

Prioritne bola vytvorená ako pomoc pre pracovníkov úradov práce a terénnych sociálnych pracovníkov, aby mohli jednoducho a prehľadne svojim klientom ukázať, ako sa budú meniť ich životné náklady, keď sa zamestnajú a hlavne, motivovať ich hľadať si prácu, pretože pracovať sa oplatí. A mzdová kalkulačka je toho dôkazom.

Legislatíva v oblasti práce a sociálnych vecí sa každú chvíľu mení, aktualizuje, ide o množstvo vyhlášok, zákonov či nariadení. Zorientovať sa v nich je často komplikované a práve túto náročnosť mzdová kalkulačka odstraňuje.

Vymenúva podrobný postup pri zamestnaní, pri komunikácii s úradom práce či zamest­návateľom. Upozorňuje, aké tlačivá im je potrebné odovzdať. Na jednom mieste môžete nájsť odpovede na viaceré otázky, napríklad či budete mať nárok na prídavky na deti, či dostanete daňový bonus, dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok. Ak máte deti, určite zaujme aj časť o štipendiách a rôznych úľavách a bonusoch, ktoré vám náležia. Rovnako sa dozviete, či budete platiť dane a odvody, či budete mať nárok na dovolenku a predovšetkým, koľko budete mať v rodinnom rozpočte. Pomôže sprehľadniť, na čo má nárok exekútor v prípade, že vám hrozí exekúcia.

Pre rodiny prináša aj odporúčanie odkladania si úspor, pričom vypočíta aj výšku finančnej čiastky na odloženie v najbližších mesiacoch. Rodina tak môže pristúpiť k skvalitneniu domácnosti, napríklad ku kúpe práčky, k oprave strechy. Prináša aj prehľad možnej pomoci od zamest­návateľa, upozorňuje na existenciu odborov.

Mzdová kalkulačka bola úspešne prezentovaná na mnohých miestach v Slovenskej republike, či už na miestnych úradoch práce alebo medzi terénnymi sociálnymi pracovníkmi, školenia prebehli už na vyše 40 miestach.

Veríme, že bude aj naďalej plniť svoju funkciu a pomáhať jednotlivcom zmierňovať dopady zložitých životných situácií.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ts-kalkulacka-nove-ziv-minimum
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .