Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú definované na základe miery nezamestnanosti. Definujú tie okresy, v ktorých je nezamestnanosť výrazne horšia ako priemer Slovenska.

Najmenej rozvinuté okresy, NRO, alebo aj hladové doliny, sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš (do 2020), Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov (čísla okresov 606,607, 608, 609,610, 703,708, 712,713, 808,809, 811). V roku 2017 pribudli okresy Gelnica, Bardejov a Medzilaborce a v roku 2018 postupne Košice-okolie, Levoča a Snina (čísla okresov 801, 701, 705 a 806, 704 a 709), Stropkov a Michalovce (711,807). V roku 2020 prestal byť okres Veľký Krtíš najmenej rozvinutý.

V mape je 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov bordovu farbou, nových 6 NRO z rokov 2017 a 2018 je tmavošedou farbou a svetlošedou sú niektoré okresy západného Slovenska a Považia (VRO).

najmenej rozvinuté okresy najmenej-rozvinute-okresy-iz

Pripravili sme Štatistiky najmenej rozvinutých okresovPodrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov (priebežne aktualizované) alebo údaje o regiónoch Slovenska. Najmenej rozvinuté okresy sú v regiónoch Spišské mestá: Kežmarok, Levoča, Gelnica, Juhoslovenská kotlina: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava (a bol aj Veľký Krtíš), Košická kotlina – Torysa: Sabinov, Košice okolie, Horný Zemplín: Svidník, Vranov nad Topľou, Bardejov, Medzilaborce, Snina, Stropkov, a Dolný Zemplín: Sobrance, Trebišov a Michalovce.

17.01.2022 (link) : Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov . . .

25.07.2020 (link) : Vplyv regiónu na dane a odvody – To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, má vplyv aj na príjem človeka, najmä vo forme iných odvodov a mierne vyššej šance získať príspevky či granty . . .

17.05.2020 (link) : Štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti . . .

12.05.2020 (link) : Vývoj najmenej rozvinutých okresov – Aký bol vývoj najmenej rozvinutých okresov z pohľadu metodiky? . . .

23.08.2018 (link) : 336/2015 Z.z. – zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov – Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 336/2015 Z.z. z 11. novembra 2015, aktuálne znenie . . .

01.01.2018 (link) : Nezamestnanosť Česka a Slovenska – Aká je nezamestnanosť v Česku a na Slovensku? Sledujeme podiel nezamestnaných ľudí z počtu obyvateľov . . .

26.09.2017 (link) : Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít – Dňa 29. septembra sa v Košiciach zúčastníme panelovej diskusie Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít . . .

27.07.2017 (link) : Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov – Aby sa podarilo znížiť nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch na úroveň porovnateľnú s priemerom SR, je nutné zvýšiť zvýšiť pomoc tridsaťnásobne, smerovať túto pomoc na dlhodobú nezamestnanosť, zaviesť byrokraticky nenáročné používanie tejto pomoci formou inkluzívneho trhu, a sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť všetky procesy . . .

25.07.2017 (link) : Tlačová konferencia: návrhy na zlepšenie zákona o najmenej rozvinutých okresoch – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k legislatíve o najmenej rozvinutých okresoch a o návrhoch ako znižovať rastúce regionálne rozdiely. Tlačová konferencia sa uskutoční v štvrtok 27.7.2017 o 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave . . .

07.11.2016 (link) : Najmenej rozvinuté okresy – Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce . . .

22.08.2016 (link) : Akčný plán okresu Sabinov – Akčný plán okresu Sabinov, vzhľadom na svoje výrazné podfinancovanie, neumožňuje viditeľné zníženie nezamestnanosti v regióne. Celá ambícia akčného plánu je vytvoriť 1115 pracovných miest. Toto je v porovnaní s 5641 evidovanými nezamestnanými (júl 2016) veľmi malé číslo. Nepostačuje to ani na zamestnanie 1436 mladých ľudí z segregovaných osád, ktorí dosiahnu počas piatich rokov akčného plánu plnoletosť . . .

23.06.2016 (link) : Návrh inkluzívneho príspevku hladovým dolinám – V lete 2015 sme podali v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov podali pripomienku, ktorá by zabezpečila paušálny inkluzívny príspevok obciam v týchto okresoch . . .

16.03.2016 (link) : Najväčšie výzvy vlády na roky 2016-2020 – Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce . . .

05.08.2015 (link) : Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov – Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . . .

19.03.2009 (link) : Región Dolný Zemplín – Dolný Zemplín rok 2021, miera nezamest­nanosti 15.5 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 8.7 % . . .

19.03.2008 (link) : Región Juhoslovenská kotlina – Juhoslovenská kotlina rok 2021, miera nezamest­nanosti 17.1 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 9.7 % . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy