qr kod na stranku

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni.

viliam palenik  konf-10-rokov/panel-1-viliam-palenik

Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.

Najbližšie konferencie

Minulé konferencie

Organizujeme tiež sériu seminárov o ekonómii trhu práce:

10.10.2023 (link) : Záverečná konferencia projektu SKRS – Dňa 26.10.2023 poobede sme v Bratislave zorganizovali záverečnú konferenciu projektu SKRS . . .

07.11.2022 (link) : Konferencia Novohrad a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Lučenci dňa 21. 11. 2022 poobede konferenciu Novohrad a jeho trh práce . . .

21.09.2020 (link) : Konferencia: Dôsledky starnutia populácie – Pozývame Vás na záverečnú konferenciu projektu Politiky zamestnanosti. Uskutoční sa v piatok 25. 9. 2020 doobeda online a v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

14.09.2020 (link) : Nezamestnanosť nielen v čase korony – Pozývame vás na konferenciu Nezamestnanosť nielen v čase korony, ktorá sa bude konať v pondelok 21. 9. 2020 v KC Krompachy . . .

10.10.2019 (link) : Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných – Dňa 20. 11. 2019 v Banskej Bystrici organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu o riešeniach dlhodobej nezamestnanosti vo volebných programoch politických strán a hnutí . . .

09.10.2019 (link) : Konferencia: Dlhodobá starostlivosť – Dňa 12. 11. 2019 v Žiline organizoval Inštitút zamestnanosti konferenciu o dlhodobej starostlivosti vo volebných programoch politických strán a hnutí . . .

08.10.2019 (link) : Konferencia: Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce – Dňa 6. 11. 2019 v Piešťanoch organizoval Inštitút zamestnanosti konferenciu o podpore zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce . . .

10.05.2019 (link) : Konferencia: Voľby do Europarlamentu 2019 – Dňa 15.5.2019 Slovenská sieť proti chudobe (SAPN) a Inštitút zamestnanost organizujú konferenciu: Voľby do Europarlamentu 2019, ktorá sa koná v Liptovskom Mikuláši . . .

07.05.2019 (link) : Konferencia EKOMSTAT – Srdečne vás pozývame na 33. vedeckú konferenciu EKOMSTAT 2019 s tematikou Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, ktorý sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach, v DSZSU v termíne od 2. júna do 5. júna 2019 . . .

07.05.2019 (link) : Úloha štátu v oblasti zamestnanosti v regióne Spiš – Inštitút zamestnanosti a obec Spišský Hrhov Vás srdečne pozývajú na konferenciu Politika zamestnanosti: Úloha štátu v oblasti zamestnanosti v regióne Spiš, ktorá sa koná dňa 10. 6. 2019 doobeda v Spišskom Hrhove . . .

21.03.2019 (link) : Konferencia: Zapájanie do trhu práce a starnutie populácie – Inštitút zamestnanosti dňa 4. 4. 2019 spoluorganizuje v Nitre konferenciu na tému Zamestnanosť a starnutie populácie . . .

22.12.2015 (link) : Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí – V pondelok dňa 18. januára 2016 sme v Bratislave organizovali konferenciu na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej sme dali priestor politickým stranám pred­staviť svoj program. Strany sme oznámkovali od 2 do 4 . . .

09.11.2015 (link) : Environmentálna daň ako vlastný zdroj Európskej únie – Cieľom konferencie je podporiť výmenu názorov medzi expertmi v oblasti výskumu ekonomického modelovania environmentálnych daní. Hlavná pred­náška bude o input-output modelovaní a CGE modelovaní. Obsah konferencie pokryje aj potenciál Európskej environmentálnej dane ako vlastného zdroja Európskej únie. Koná sa v rámci nadchádzajúceho pred­sedníctva EÚ. Koná sa 12. novembra 2015 v aule Univerzity Komenského v Bratislave . . .

01.11.2015 (link) : Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe – Vo štvrtok dňa 5.11.2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?“, na ktorú vás pozývame . . .

24.06.2015 (link) : Konferencia 3R – Konferencia 3R – riadený rozvoj regiónov sa koná dňa 30. júna 2015 v meste Tornaľa od 10:00 do 12:30 . . .

22.05.2015 (link) : Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ – Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Live stream . . .

01.10.2014 (link) : Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 1. 12. 2014 v popoludňajších hodinách konferenciu 10 rokov politiky zamestnanosti. Počas konferencie okrem zástupcov Inštitútu zamestnanosti vystúpili aj Branislav Ondruš (MPSVaR), Rannveig Skofteland (Nórska ambasáda v SR), Jaroslav Šumný (KOZ), Vladimír Sirotka (SAMP) či Alexander Mušinka (ÚRŠ PU). Na záver konferencie sme pokrstili publikáciu Sociálny systém – skutočnosť a vízia . . .

03.09.2014 (link) : Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty – Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky . . .

22.04.2014 (link) : Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014 – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014, ktorá sa konala dňa 29. apríla 2014 doobeda v Nitre. Cieľom konferencie bolo upozorniť na vážnosť situácie na trhu práce a poskytnúť kandidujúcim stranám vo voľbách do EP priestor priblížiť verejnosti svoj volebný program v oblasti znižovania najmä dlhodobej nezamestnanosti v slovenskom i európskom kontexte. Prinášame Vám tlačovú správu a fotografie z konferencie . . .

30.11.2013 (link) : Konferencia Inkluzívne zamestnávanie – Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti . . .

21.09.2013 (link) : Konferencia: Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Organizovali sme konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali. Na konferencii potom vystúpili kandidáti na pred­sedu banskobystrického samosprávneho kraja (Ľudovít Kaník, Karol Konárik, Vladimír Maňka) a košického župana (Vladimír Gürtler, Jozef Holečko), ktorí pred­stavili návrhy znižovania dlhodobej nezamestnanosti v svojich župách . . .

23.01.2012 (link) : Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí vo voľbách 2012 – V pondelok dňa 13. februára 2012 sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej bol daný priestor politickým stranám pred­staviť svoj program . . .

06.07.2011 (link) : Konferencia Inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra v Bratislave . . .

14.04.2010 (link) : Politika trhu práce v programoch politických strán v roku 2010 – V stredu dňa 12. mája 2010 sa od 13:00 uskutočnila konferencia na tému „Politika trhu práce v programoch politických strán do parlamentných volieb“. Na konferencii sa súčastnila polovica politických strán kandidujúcich do parlamentu . . .

22.03.2010 (link) : Konferencia prognózovanie potrieb trhu práce – Dňa 7. apríla 2010 sa od 14:00 uskutočnila konferencia na tému Prognózovanie potrieb trhu práce. Doplnené prezentácie . . .

15.04.2009 (link) : Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 – Dňa 14. mája 2009 sa v Bratislave konala konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 . . .

16.10.2008 (link) : Vedecká konferencia Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR pod záštitou prezidenta SR – Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 22. októbra 2008 (streda) od 9:00 vedeckú konferenciu na tému Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko. Konferencia sa bude konať v priestoroch MKC VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prebral prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič . . .

15.05.2008 (link) : Zákon o službách zamestnanosti – Prinášame vám priebežne aktualizované znenie zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ale aj naše postrehy a výhrady k nemu . . .

10.03.2008 (link) : Výsledky konferencie o APTP – Inšitút zamestnanosti zorganizoval dňa 10.3.2008 konferenciu na tému „Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti“, ktorej sa zúčastnilo 60 účastníkov z radov odbornej verejnosti. Výsledkom konferencie bolo poukázanie na problémy trhu práce a navrhnutie možných riešení formou individuálneho prístupu . . .

06.06.2006 (link) : APTP v programoch politických strán, zhrnutie – Výsledky konferencie o APTP sme zhrnuli v tlačovej správe . . .

22.05.2006 (link) : Konferencia o aktivnej politike trhu práce – Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu o aktívnej polititke trhu práce, na ktorú Vás pozýva. Zároveň pred­staviteľov médií pozývame na tlačovú konferenciu o výsledkoch tejto konferencie . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencie
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .