Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni.

viliam palenik  konf-10-rokov/panel-1-viliam-palenik

Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.

Organizujeme tiež sériu seminárov o ekonómii trhu práce:

22.12.2015 (link) : V pondelok dňa 18. januára 2016 sme v Bratislave organizovali konferenciu na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej sme dali priestor politickým stranám predstaviť svoj program. Strany sme oznámkovali od 2 do 4. . . .

01.11.2015 (link) : Vo štvrtok dňa 5.11.2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 - naivita alebo genialita?“, na ktorú vás pozývame. . . .

24.06.2015 (link) : Konferencia 3R - riadený rozvoj regiónov sa koná dňa 30. júna 2015 v meste Tornaľa od 10:00 do 12:30. . . .

22.05.2015 (link) : Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Live stream. . . .

01.10.2014 (link) : Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 1. 12. 2014 v popoludňajších hodinách konferenciu 10 rokov politiky zamestnanosti. Počas konferencie okrem zástupcov Inštitútu zamestnanosti vystúpili aj Branislav Ondruš (MPSVaR), Rannveig Skofteland (Nórska ambasáda v SR), Jaroslav Šumný (KOZ), Vladimír Sirotka (SAMP) či Alexander Mušinka (ÚRŠ PU). Na záver konferencie sme pokrstili publikáciu Sociálny systém - skutočnosť a vízia. . . .

03.09.2014 (link) : Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky. . . .

22.04.2014 (link) : Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014, ktorá sa konala dňa 29. apríla 2014 doobeda v Nitre. Cieľom konferencie bolo upozorniť na vážnosť situácie na trhu práce a poskytnúť kandidujúcim stranám vo voľbách do EP priestor priblížiť verejnosti svoj volebný program v oblasti znižovania najmä dlhodobej nezamestnanosti v slovenskom i európskom kontexte. Prinášame Vám tlačovú správu a fotografie z konferencie. . . .

30.11.2013 (link) : Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti. . . .

21.09.2013 (link) : Organizovali sme konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali. Na konferencii potom vystúpili kandidáti na predsedu banskobystrického samosprávneho kraja (Ľudovít Kaník, Karol Konárik, Vladimír Maňka) a košického župana (Vladimír Gürtler, Jozef Holečko), ktorí predstavili návrhy znižovania dlhodobej nezamestnanosti v svojich župách. . . .

23.01.2012 (link) : V pondelok dňa 13. februára 2012 sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej bol daný priestor politickým stranám predstaviť svoj program. . . .

06.07.2011 (link) : Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra v Bratislave. . . .

14.04.2010 (link) : V stredu dňa 12. mája 2010 sa od 13:00 uskutočnila konferencia na tému "Politika trhu práce v programoch politických strán do parlamentných volieb". Na konferencii sa súčastnila polovica politických strán kandidujúcich do parlamentu. . . .

22.03.2010 (link) : Dňa 7. apríla 2010 sa od 14:00 uskutočnila konferencia na tému Prognózovanie potrieb trhu práce. Doplnené prezentácie. . . .

15.04.2009 (link) : Dňa 14. mája 2009 sa v Bratislave konala konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009. . . .

16.10.2008 (link) : Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 22. októbra 2008 (streda) od 9:00 vedeckú konferenciu na tému Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko. Konferencia sa bude konať v priestoroch MKC VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prebral prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. . . .

15.05.2008 (link) : Prinášame vám priebežne aktualizované znenie zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ale aj naše postrehy a výhrady k nemu. . . .

10.03.2008 (link) : Inšitút zamestnanosti zorganizoval dňa 10.3.2008 konferenciu na tému "Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti", ktorej sa zúčastnilo 60 účastníkov z radov odbornej verejnosti. Výsledkom konferencie bolo poukázanie na problémy trhu práce a navrhnutie možných riešení formou individuálneho prístupu. . . .

06.06.2006 (link) : Výsledky konferencie o APTP sme zhrnuli v tlačovej správe. . . .

22.05.2006 (link) : Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu o aktívnej polititke trhu práce, na ktorú Vás pozýva. Zároveň predstaviteľov médií pozývame na tlačovú konferenciu o výsledkoch tejto konferencie. . . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .


podobné správy: ecosoc ehsv info qeaa16008skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16007skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16006skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16002skn (pdf) , Konferencia január 2016


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencie
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko