Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia Inkluzívne zamestnávanie

Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti. Hlavným cieľom bolo predstaviť a uviesť do živoat publikáciu Inkluzívne zamestnávanie.

Konferencia sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konferencia bola určená odbornej verejnosti a jej hlavným cieľom je predstaviť koncept inkluzíveho zamestnávania ako nástroja znižovania dlhodobej nezamestnanosti v SR a diskutovať o ňom. Pozvanie prijali predstavitelia verejnej správy, nevládnych organizácií a akademickej sféry, ktorí sa ku konceptu vyjadria, pričom Vy budete mať možnosť reagovať v diskusii.

Program konferencie:

Program konferencie
08:33Registrácia účastníkov
09:33PrivítanieViliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti
09:43Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach SRMarián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Miroslav Štefánik, Ekonomický ústav SAV
Zuzana Siebertová, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
10:33Verejné obstarávanie a dosah na verejné financieMichal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Slavomír Hidas, Inštitút finančnej politiky
Ivan Lichner, Ekonomický ústav SAV
11:03Prestávka
11:33Fungovanie podnikovMichal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Mária Filipová, MsÚ Banská Bystrica
Matej Stuška, hovorca U. S. Steel
12:03ZáveryBranislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR
Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti
12:23Publikácia inkluzívne zamestnávanie – uvedenie do života
12:32Tlačová konferencia k inkluzívnemu zamestnávaniu

Základné informácie:

Prvý panel

1 konf-2013-dec/panel-1-1 1 konf-2013-dec/panel-1-2 1 konf-2013-dec/panel-1-3 1 konf-2013-dec/panel-1-4 1 konf-2013-dec/panel-1-5 1 konf-2013-dec/publikum-1 2 konf-2013-dec/publikum-2 2 konf-2013-dec/publikum-3

Druhý panel

2 konf-2013-dec/panel-2-2 2 konf-2013-dec/panel-2-3 2 konf-2013-dec/panel-2-4 2 konf-2013-dec/panel-2-5 2 konf-2013-dec/panel-2-6 2 konf-2013-dec/panel-2-7 2 konf-2013-dec/panel-2-8 2 konf-2013-dec/publikum-4

Tretí panel

3 konf-2013-dec/panel-3-1 3 konf-2013-dec/panel-3-2 3 konf-2013-dec/panel-3-3 2 konf-2013-dec/publikum-5 2 konf-2013-dec/publikum-6

Zhrnutie

4 konf-2013-dec/panel-4-1 4 konf-2013-dec/panel-4-2

Konferenciu realizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti, podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny; a v rámci projektu APVV-0371-11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?, ktorý realizuje Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-december-2013
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .