qr kod na stranku

Konferencia Inkluzívne zamestnávanie

Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti. Hlavným cieľom bolo predstaviť a uviesť do živoat publikáciu Inkluzívne zamestnávanie.

Konferencia sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konferencia bola určená odbornej verejnosti a jej hlavným cieľom je pred­staviť koncept inkluzíveho zamestnávania ako nástroja znižovania dlhodobej nezamestnanosti v SR a diskutovať o ňom. Pozvanie prijali pred­stavitelia verejnej správy, nevládnych organizácií a akademickej sféry, ktorí sa ku konceptu vyjadria, pričom Vy budete mať možnosť reagovať v diskusii.

Program konferencie:

Program konferencie
08:33Registrácia účastníkov
09:33PrivítanieViliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti
09:43Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach SRMarián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Miroslav Štefánik, Ekonomický ústav SAV
Zuzana Siebertová, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
10:33Verejné obstarávanie a dosah na verejné financieMichal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Slavomír Hidas, Inštitút finančnej politiky
Ivan Lichner, Ekonomický ústav SAV
11:03Prestávka
11:33Fungovanie podnikovMichal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Mária Filipová, MsÚ Banská Bystrica
Matej Stuška, hovorca U. S. Steel
12:03ZáveryBranislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR
Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti
12:23Publikácia inkluzívne zamestnávanie – uvedenie do života
12:32Tlačová konferencia k inkluzívnemu zamestnávaniu

Základné informácie:

Prvý panel

1 konf-2013-dec/panel-1-1 1 konf-2013-dec/panel-1-2 1 konf-2013-dec/panel-1-3 1 konf-2013-dec/panel-1-4 1 konf-2013-dec/panel-1-5 1 konf-2013-dec/publikum-1 2 konf-2013-dec/publikum-2 2 konf-2013-dec/publikum-3

Druhý panel

2 konf-2013-dec/panel-2-2 2 konf-2013-dec/panel-2-3 2 konf-2013-dec/panel-2-4 2 konf-2013-dec/panel-2-5 2 konf-2013-dec/panel-2-6 2 konf-2013-dec/panel-2-7 2 konf-2013-dec/panel-2-8 2 konf-2013-dec/publikum-4

Tretí panel

3 konf-2013-dec/panel-3-1 3 konf-2013-dec/panel-3-2 3 konf-2013-dec/panel-3-3 2 konf-2013-dec/publikum-5 2 konf-2013-dec/publikum-6

Zhrnutie

4 konf-2013-dec/panel-4-1 4 konf-2013-dec/panel-4-2

Konferenciu realizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti, podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny; a v rámci projektu APVV-0371-11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?, ktorý realizuje Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-december-2013
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .