Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia Inkluzívny trh - júl 2011

Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu

Inkluzívny trh

pod záštitou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej

Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra v Bratislave. Konferencia bola určená odbornej verejnosti a hlavným cieľom je predstaviť Vám a diskutovať o Inkluzívnom trhu ako novom nástroji na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je stigmou našej spoločnosti.

Na konferencii prebehla plodná odborná diskusia o koncepte inkluzívneho trhu. Celkovo sa zúčastnilo 91 odborníkov z oblasti trhu práce. Po skončení konferencie bula do života uvedená publikácia Inkluzívny trh. Bola tiež aj tlačová konferencia ktorá mala veľmi pozitívnu odozvu medzi médiami.

Panelistami konferencie boli Viliam Páleník (prezident Inštitútu zamestnanosti, vedecký pracovník EÚ SAV), Michal Páleník (riaditeľ Inštitútu zamestnanosti), Karol Morvay (vedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, výskumný pracovník Ekonomickej univerzity), Miroslava Hapalová (riaditeľka pobočky Člověk v tísni – Slovensko), Vladimír Ledecký (starosta obce Spišský Hrhov), Jaroslav Šumný (poradca Konfederácie odborových zväzov SR), Xavér Gubáš (poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny), Jozef Turčány (výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska), Marek Radvanský (vedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, riaditeľ EMPA), a Ivan Juráš (generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

Odkazy


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-jul-2011
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .