qr kod na stranku

Konferencia Inkluzívny trh

Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu

Inkluzívny trh

pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej

Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra v Bratislave. Konferencia bola určená odbornej verejnosti a hlavným cieľom je pred­staviť Vám a diskutovať o Inkluzívnom trhu ako novom nástroji na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je stigmou našej spoločnosti.

Na konferencii prebehla plodná odborná diskusia o koncepte inkluzívneho trhu. Celkovo sa zúčastnilo 91 odborníkov z oblasti trhu práce. Po skončení konferencie bula do života uvedená publikácia Inkluzívny trh. Bola tiež aj tlačová konferencia ktorá mala veľmi pozitívnu odozvu medzi médiami.

Panelistami konferencie boli Viliam Páleník (prezident Inštitútu zamestnanosti, vedecký pracovník EÚ SAV), Michal Páleník (riaditeľ Inštitútu zamestnanosti), Karol Morvay (vedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, výskumný pracovník Ekonomickej univerzity), Miroslava Hapalová (riaditeľka pobočky Člověk v tísni – Slovensko), Vladimír Ledecký (starosta obce Spišský Hrhov), Jaroslav Šumný (poradca Konfederácie odborových zväzov SR), Xavér Gubáš (poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny), Jozef Turčány (výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska), Marek Radvanský (vedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, riaditeľ EMPA), a Ivan Juráš (generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

Odkazy


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-jul-2011
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .