qr kod na stranku

Európa a jej regióny v číslach

Európa a jej regióny v číslach

Monografia Európa a jej regióny v číslach prináša údaje o trhu práce, HDP, starnutí populácie, rodových rozdieloch v Európe, porovnanie jednotlivých krajín a regiónov či opis vzťahu vybraných ukazovateľov. Obsahuje aj prehľadne spracovaný opis krajín Európskej únie, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a vybraných ďalších krajín Európy (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Spojené Kráľovstvo). Prináša tiež opis regiónov týchto krajín Európy do úrovne NUTS I. Ukazovatele vychádzajú z údajov Eurostatu, sú aktuálne k 17. 11. 2023.

ISBN: 978-80-970204-9-1, autor , publikované 2023-12-01, doi:10.5281/zenodo.10200164

Európa a jej regióny v číslach

stiahni plnú verziu: Európa a jej regióny v číslach

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Európa a jej regióny v číslach, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S100c, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/download-files/sk/regiony-eu-2023