qr kod na stranku

Poľsko - PL

regióny EÚ: Poľsko


mapka Poľsko PL
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2022q42,9
miera nezamestnanosti mladých2022q412,1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q48,2
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q493,33
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q40,8
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q429
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20201,791
výdavky na APTP20200,718
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,6
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20214,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20212
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q412,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20225
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q139,3
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202150,1
výška minimálnej mzdy v €2023q1745,6
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11273,85
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202220 567
Demografia
počet obyvateľov202237 654 247
hustota obyvateľstva2022122,9
index demografickej závislosti202128,5
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20214,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202256,2
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q485,53
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q413,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q412,2
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q410,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q49,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202177
splátka verejného dlho ako % HDP20221,6
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2022q471,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,3
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q41,9
miera náhrady miezd dôchodkami20220,61
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,58

viac na wikipédii wikidata Q36 Poľsko in English: PL podregióny: POLUDNIOWY, POLNOCNO-ZACHODNI, POLUDNIOWO-ZACHODNI, POLNOCNY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

demograficky strom PL Poľsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko

nace_r2%
A1375,38 %
B-E3822,423 %
F1315,48 %
G-I3772,523 %
J490,13 %
K392,62 %
L161,61 %
M_N1173,27 %
NRP79,10 %
O-Q3557,921 %
R-U602,24 %
TOTAL16 742100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Poľsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 299.6
E: 113.5; U: 20.4; I: 165.7
P: 2604.2
E: 1728.1; U: 124.2; I: 751.9
P: 852.6
E: 699.9; U: 27.2; I: 125.5
Y30-39P: 267.9
E: 134.1; U: 14.4; I: 119.4
P: 2497.2
E: 2075.0; U: 70.3; I: 351.9
P: 2485.4
E: 2335.7; U: 27.0; I: 122.7
Y40-49P: 276.6
E: 157.3; U: 13.2; I: 106.1
P: 3093.1
E: 2651.5; U: 67.5; I: 374.1
P: 2107.4
E: 2005.7; U: 22.2; I: 79.5
Y50-59P: 351.1
E: 200.3; U: 10.2; I: 140.6
P: 2991.4
E: 2271.7; U: 55.1; I: 664.6
P: 938.9
E: 857.0; U: 6.3; I: 75.6
Y60-69P: 606.4
E: 85.4; U: 3.0; I: 518.0
P: 3533.5
E: 902.3; U: 15.2; I: 2616.0
P: 766.0
E: 316.2; U: 2.2; I: 447.6

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL Poľsko 1996 demografická pyramída demograficky strom PL Poľsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Poľsko, dlhý tvar Poľská republika (poľ. Polska, dlhý tvar Rzeczpospolita Polska), je štát ležiaci v strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom (467 km), na juhozápade s Českom (790 km), na juhu so Slovenskom (539 km), na východe s Ukrajinou (529 km) a Bieloruskom (416 km), na severovýchode s Litvou (103 km) a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, 210 km). Okrem toho poľská hranica výhradnej ekonomickej zóny na Balte (528 km) hraničí so zónami Dánska a Švédska. Celková dĺžka poľských hraníc je 3 582 km.

Vzhľadom na rozlohu zaberá 69. miesto na svete a deviate v Európe. V počte obyvateľov je 34. najľudnatejšou krajinou sveta. Štát je rozdelený na 16 vojvodstiev (do 31.

susedia: Litva, Česko, Slovensko, Nemecko

podregióny: POLUDNIOWY, POLNOCNO-ZACHODNI, POLUDNIOWO-ZACHODNI, POLNOCNY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Poľsko - PL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .