qr kod na stranku

Poľsko – PL

regióny EÚ: Poľsko


mapka Poľsko PL
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20210,796
výdavky na APTP20210,462
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238,7
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20234,6
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20231,7
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q412,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q439,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20235,4
pracujúci na čiastočný úväzok2023q45,56
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q43,34
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q48,12
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q438,7
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202247,5
výška minimálnej mzdy v €2024q1977,53
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11491,11
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202323 031
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20227,8
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202364,8
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021115,95
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,99
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023103,57
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202313,2
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q413,3
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q49,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202279
splátka verejného dlho ako % HDP20232,1
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,3

Viac na wikipédii Wikidata Q36 OpenStreetMap 49715 Poľsko in English: PL

Podregióny: Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Severný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo


demograficky strom PL Poľsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,9
miera nezamestnanosti mladých202311,4
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q47,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202326,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 2024822 177
počet nezamestnaných žienz marca 2024426 236
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 2024305 504

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Poľsko akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko

NACE r2%NACE r2%
A1307,48 %B-E3787,222 %
F1311,28 %G-I3880,522 %
J636,84 %K451,83 %
L159,71 %M_N1278,47 %
NRP107,31 %O-Q3780,422 %
R-U605,94 %TOTAL17 307100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Poľsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 308.9
E: 119.5; U: 20.4; I: 169.0
P: 2706.4
E: 1776.4; U: 128.2; I: 801.8
P: 917.6
E: 754.1; U: 29.0; I: 134.5
Y30-39P: 274.0
E: 136.6; U: 14.6; I: 122.8
P: 2569.2
E: 2137.5; U: 72.6; I: 359.1
P: 2626.9
E: 2471.3; U: 28.2; I: 127.4
Y40-49P: 281.2
E: 160.1; U: 13.3; I: 107.8
P: 3154.6
E: 2705.1; U: 68.6; I: 380.9
P: 2160.9
E: 2057.0; U: 22.5; I: 81.4
Y50-59P: 358.2
E: 204.2; U: 10.5; I: 143.5
P: 3061.8
E: 2325.8; U: 56.5; I: 679.5
P: 964.1
E: 879.8; U: 6.6; I: 77.7
Y60-69P: 609.6
E: 86.0; U: 3.0; I: 520.6
P: 3552.3
E: 908.8; U: 15.3; I: 2628.2
P: 770.0
E: 318.5; U: 2.4; I: 449.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom PL Poľsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.6753736e+07
hustota obyvateľstva2022121,1
index demografickej závislosti202330,8
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q41,8
miera náhrady miezd dôchodkami20220,61
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,57
doba dožitia 50‐ročného človeka202128
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202117,6
demograficky strom PL Poľsko demografická pyramída

Z wikipédie: Poľsko, dlhý tvar Poľská republika (poľ. Polska, dlhý tvar Rzeczpospolita Polska), je štát ležiaci v strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom (467 km), na juhozápade s Českom (790 km), na juhu so Slovenskom (539 km), na východe s Ukrajinou (529 km) a Bieloruskom (416 km), na severovýchode s Litvou (103 km) a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, 210 km). Okrem toho poľská hranica výhradnej ekonomickej zóny na Balte (528 km) hraničí so zónami Dánska a Švédska. Celková dĺžka poľských hraníc je 3 582 km.

Vzhľadom na rozlohu zaberá 69. miesto na svete a deviate v Európe. V počte obyvateľov je 34. najľudnatejšou krajinou sveta. Štát je rozdelený na 16 vojvodstiev (do 31.

Susedia: Litva, Česko, Slovensko, Nemecko

Podregióny: Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Severný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Poľsko – PL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .