qr kod na stranku

Poľsko – PL

regióny EÚ: Poľsko


mapka Poľsko PL
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20210,796
výdavky na APTP20210,462
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,6
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20214,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20212
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q212,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q239,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20225
pracujúci na čiastočný úväzok2023q25,57
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q23,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q28,44
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q338,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202247,61
výška minimálnej mzdy v €2023q3811,03
výška minimálnej mzdy v PPS2023q31249,19
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202220 567
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20214,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202256,2
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021115,95
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q285,35
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q2108
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q214,4
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q211,9
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q17,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q29,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202177
splátka verejného dlho ako % HDP20221,5
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q272,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,3

Viac na wikipédii Wikidata Q36 OpenStreetMap 49715 Poľsko in English: PL

Podregióny: Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Severný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo


demograficky strom PL Poľsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q22,6
miera nezamestnanosti mladých2023q211
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q26,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q20,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q220,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 2023782 449
počet nezamestnaných žienz júla 2023421 298
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 2023304 125

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Poľsko akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko

NACE r2%NACE r2%
A1375,38 %B-E3822,423 %
F1315,48 %G-I3772,523 %
J490,13 %K392,62 %
L161,61 %M_N1173,27 %
NRP79,10 %O-Q3557,921 %
R-U602,24 %TOTAL16 742100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Poľsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 299.6
E: 113.5; U: 20.4; I: 165.7
P: 2604.2
E: 1728.1; U: 124.2; I: 751.9
P: 852.6
E: 699.9; U: 27.2; I: 125.5
Y30-39P: 267.9
E: 134.1; U: 14.4; I: 119.4
P: 2497.2
E: 2075.0; U: 70.3; I: 351.9
P: 2485.4
E: 2335.7; U: 27.0; I: 122.7
Y40-49P: 276.6
E: 157.3; U: 13.2; I: 106.1
P: 3093.1
E: 2651.5; U: 67.5; I: 374.1
P: 2107.4
E: 2005.7; U: 22.2; I: 79.5
Y50-59P: 351.1
E: 200.3; U: 10.2; I: 140.6
P: 2991.4
E: 2271.7; U: 55.1; I: 664.6
P: 938.9
E: 857.0; U: 6.3; I: 75.6
Y60-69P: 606.4
E: 85.4; U: 3.0; I: 518.0
P: 3533.5
E: 902.3; U: 15.2; I: 2616.0
P: 766.0
E: 316.2; U: 2.2; I: 447.6

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom PL Poľsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov202237 654 247
hustota obyvateľstva2022122,9
index demografickej závislosti202128,5
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q21,9
miera náhrady miezd dôchodkami20220,61
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,58
doba dožitia 50‐ročného človeka202128
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202117,6
demograficky strom PL Poľsko demografická pyramída

Z wikipédie: Poľsko, dlhý tvar Poľská republika (poľ. Polska, dlhý tvar Rzeczpospolita Polska), je štát ležiaci v strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom (467 km), na juhozápade s Českom (790 km), na juhu so Slovenskom (539 km), na východe s Ukrajinou (529 km) a Bieloruskom (416 km), na severovýchode s Litvou (103 km) a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, 210 km). Okrem toho poľská hranica výhradnej ekonomickej zóny na Balte (528 km) hraničí so zónami Dánska a Švédska. Celková dĺžka poľských hraníc je 3 582 km.

Vzhľadom na rozlohu zaberá 69. miesto na svete a deviate v Európe. V počte obyvateľov je 34. najľudnatejšou krajinou sveta. Štát je rozdelený na 16 vojvodstiev (do 31.

Susedia: Litva, Česko, Slovensko, Nemecko

Podregióny: Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Severný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Poľsko – PL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .