qr kod na stranku

Poľsko - PL

regióny EÚ: Poľsko


mapka Poľsko PL
vlajka Poľsko PL erb Poľsko PL
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q30,9
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q331,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202076
miera nezamestnanosti2022q33
miera zamestnanosti2022q371,2
počet obyvateľov202137 840 001
hustota obyvateľstva2019123,6
výdavky na PTP ako percento HDP20201,791
výdavky na APTP20200,718
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q341,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20217
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20214,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q312,5
pracujúci na čiastočný úväzok2022q35,14
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q33,09
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q37,56
rozdiel v platoch mužov a žien20204,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202156,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,4
miera nezamestnanosti mladých2022q311,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q312,2
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q311,9
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q311,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q311,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q37,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q31,7
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,3
miera náhrady miezd dôchodkami20210,59
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,57
index demografickej závislosti202128,5
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q384,7
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q396,67
podiel miezd na HDP2022q338,9
splátka verejného dlho ako % HDP20211,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202150,1
výška minimálnej mzdy v €2023q1745,6
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11273,85
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202118 522

viac na wikipédii

demograficky strom PL Poľsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko

nace_r2%
NRP99,91 %
J486,13 %
R-U5803 %
F1332,68 %
K402,32 %
O-Q3507,321 %
A1390,58 %
B-E3788,823 %
M_N1131,57 %
TOTAL16 656100 %
L151,31 %
G-I3785,823 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Poľsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Poľsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 340.2
E: 125.7; U: 19.6; I: 194.9
P: 2673.6
E: 1702.3; U: 130.5; I: 840.8
P: 1059.9
E: 847.4; U: 43.6; I: 168.9
Y30-39P: 268.4
E: 145.0; U: 16.1; I: 107.3
P: 2605.3
E: 2106.9; U: 71.0; I: 427.4
P: 2578.9
E: 2349.8; U: 43.7; I: 185.4
Y40-49P: 299.6
E: 176.7; U: 14.8; I: 108.1
P: 3125.5
E: 2621.8; U: 63.5; I: 440.2
P: 1839.5
E: 1724.2; U: 22.4; I: 92.9
Y50-59P: 332.7
E: 178.5; U: 13.4; I: 140.8
P: 3099.3
E: 2220.6; U: 55.1; I: 823.6
P: 898.4
E: 815.0; U: 6.9; I: 76.5
Y60-69P: 695.6
E: 81.6; U: 1.5; I: 612.5
P: 3639.1
E: 849.0; U: 14.7; I: 2775.4
P: 730.5
E: 312.0; U: 4.3; I: 414.2

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL Poľsko 1996 demografická pyramída demograficky strom PL Poľsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Poľsko, dlhý tvar Poľská republika (poľ. Polska, dlhý tvar Rzeczpospolita Polska), je štát ležiaci v strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom (467 km), na juhozápade s Českom (790 km), na juhu so Slovenskom (539 km), na východe s Ukrajinou (529 km) a Bieloruskom (416 km), na severovýchode s Litvou (103 km) a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, 210 km). Okrem toho poľská hranica výhradnej ekonomickej zóny na Balte (528 km) hraničí so zónami Dánska a Švédska. Celková dĺžka poľských hraníc je 3 582 km.

Vzhľadom na rozlohu zaberá 69. miesto na svete a deviate v Európe. V počte obyvateľov je 34. najľudnatejšou krajinou sveta. Štát je rozdelený na 16 vojvodstiev (do 31.

ostatné: Portugalsko, Poľsko

susedia: Litva, Česká republika, Slovenská republika, Nemecko

podregióny: POLUDNIOWY, POLNOCNO-ZACHODNI, POLUDNIOWO-ZACHODNI, POLNOCNY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Poľsko - PL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .