qr kod na stranku

Opis dát

V analýzach používame údaje o obyvateľstve a počte nezamestnaných na úrovni LAU1 regiónov krajín vyšehradskej štvorky. Na rozdiel od údajov o nezamestnanosti na úrovni NUTS3 regiónov EÚ, kde používame údaje z výberového zisťovania pracovných síl, na úrovni okresov používame administratívne údaje o počte nezamestnaných.

Administratívne údaje o nezamestnanosti používané v tejto analýze sú dostupné v mesačnej periodicite. Ich primárnym zdrojom je evidencia na lokálnych úradoch práce. Údaje za Slovensku sú za 79 okresov od roku 1997. Zdrojom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za Českú republiku sú údaje za 77 okresov od roku 2004 (mesto Praha je chápané ako jeden okres). Zdrojom je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V Poľsku je 380 powiatov a údaje sú dostupné od roku 2005. Zdrojom je Poľský štatistický úrad (Statistics Poland) a dáta sú v tabuľkách [P2962], [P3898], [P3896]. V Maďarsku je 197 járás-ov a dáta sú od roku 2016. Pred rokom 2016 boli iné LAU1 regióny. Zdrojom je Ministerstvo inovácií a technológií (MUNKA). V niektorých krajinách sú staršie údaje dostupné iba v kvartálnej periodicite, prípadne časť podrobných údajov dostupná nie je.

  • stĺpce: period, lau, name, registered​_unemployed, registered​_unemployed​_females, disponible​_unemployed, low​_educated, long​_term, unemployment​_inflow, unemployment​_outflow, below​_25, over​_55, vacancies
  • Slovensko – SK: 79 LAU1 regiónov, dáta za 329 období (1997-01-01 ... 2024-05-01), zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Česko – CZ: 77 LAU1 regiónov, dáta za 240 období (2004-07-01 ... 2024-06-01), zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Poľsko – PL: 380 LAU1 regiónov, dáta za 185 období (2005-03-01 ... 2024-05-01), zdroj: Główny Urząd Statystyczny, tables [P2962], [P3898], [P3896]
  • Maďarsko – HU: 197 LAU1 regiónov, dáta za 102 období (2016-01-01 ... 2024-06-01), zdroj: MUNKA
stĺpec/​počet pozorovaníSKCZPLHU
period25 99118 48070 25220 094
lau25 99118 48070 25220 094
name25 99118 48070 25220 094
registered​_unemployed25 99118 48070 25220 094
registered​_unemployed​_females25 99118 48061 15620 094
disponible​_unemployed25 04318 48000
low​_educated11 376954739 86820 093
long​_term23 858954739 8680
unemployment​_inflow25 75416 17000
unemployment​_outflow25 75416 17000
below​_2511 534954715 58020 093
over​_5511 534954715 58020 094
vacancies11 29718 48061 1560

Používané údaje o počte obyvateľov na úrovni LAU1 regiónov majú ročnú periodicitu. Údaje za päťročné vekové skupiny sú rozdelené podľa pohlaví. Za Slovensko sú údaje za 79 okresov od roku 1996 zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, tabuľka [om7009rr]. Za Česko sú údaje za 77 okresov od roku 2000 z Českého statistického úřadu. Za Poľsko sú od Poľského štatistického úradu tabuľka [P2137] dostupné údaje za 382 powiatov od roku 1995. Maďarský štatistický úrad v tabuľke Obyvateľstvo podľa okresov (Calculated population data by district) poskytuje údaje o 197 járásoch od roku 2015.

  • stĺpce: period, lau, name, gender, TOTAL, Y00-04, Y05-09, Y10-14, Y15-19, Y20-24, Y25-29, Y30-34, Y35-39, Y40-44, Y45-49, Y50-54, Y55-59, Y60-64, Y65-69, Y70-74, Y75-79, Y80-84, Y85-89, Y90-94, Y​_GE95, Y15-64
  • Slovensko – SK: 79 LAU1 regiónov, dáta za 27 období (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, tabuľka [om7009rr]
  • Česko – CZ: 78 LAU1 regiónov, dáta za 24 období (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), zdroj: Český statistický úřad
  • Poľsko – PL: 382 LAU1 regiónov, dáta za 29 období (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), zdroj: Poľský štatistický úrad, tabuľka [P2137]
  • Maďarsko – HU: 197 LAU1 regiónov, dáta za 11 období (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), zdroj: Maďarský štatistický úrad: Calculated Population Data by District
stĺpec/​počet pozorovaníSKCZPLHU
period6399557432 8834334
lau6399557432 8834334
name6399557432 8834334
gender6399557432 8834334
TOTAL6399557432 5034334
Y00-046399557432 5034334
Y05-096399557432 5034334
Y10-146399557432 5034334
Y15-196399557432 5034334
Y20-246399557432 5034334
Y25-296399557432 5034334
Y30-346399557432 5034334
Y35-396399557432 5034334
Y40-446399557432 5034334
Y45-496399557432 5034334
Y50-546399557432 5034334
Y55-596399557432 5034334
Y60-646399557432 5034334
Y65-696399557432 5034334
Y70-746399557424 6704334
Y75-796399557424 6704334
Y80-846399557424 6704334
Y85-896399557400
Y90-946399557400
Y​_GE956399323400
Y15-646399557432 5034334

Na úrovni okresov nie sú dostupné údaje o počte zamestnaných či pracujúcich, teda nevieme vypočítať mieru nezamestnanosti. Údaje o počte nezamestnaných a údaje o počte obyvateľov v ekonomicky aktívnom veku (15 – 64 rokov), nám však umožnia vypočítať podiel nezamestnanosti (unemployment share) ako

podiel nezamestnanosti = počet nezamestnaných / počet obyvateľov vo veku 15-64 rokov

Mapové podklady sme spracovali z databázy OpenStreetMap cez projekt OMA.

Štatistické úrady v Česku a na Slovensku používajú LAU1 kódy kompatibilné v stromovej štruktúre NUTS. V Poľsku a Maďarsku však tieto kódy neexistujú. Preto sme ich vytvorili tak, aby pokračovali v stromovej štruktúre NUTS kódov a aby ich poradie zodpovedalo zaužívanému poradiu powiatov resp. járásov.

Základné štatistiky o podiele nezamestnanosti a ich štruktúre v jednotlivých krajinách nám ukáže nasledujúci boxplot.

Nezamestnanosť v okresoch podľa NUTS1 regiónov akt/podiel-nezamestnanosti-v4-boxplot

Najvyššie hodnoty podielu nezamestnanosti sú na Slovensku a v regióne HU3 (Alföld és Észak, východné Maďarsko; región susediaci aj s východným a stredným Slovenskom).

Dáta sú dostpné na v sekcii okresy, [PalenikLAU] a na doi:10.5281/zenodo.6165135.


https://www.iz.sk/okresy/opis-dat
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .