Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Horehronie

obsahuje okresy:

mapa regiónu Horehronie

Región sa rozprestiera v strednej časti Slovenska. Reliéf je prevažne hornatý. Na severe tvoria výraznú horskú bariéru Nízke Tatry. Zvyšná časť územia je vyplnená pohoriami Slovenského Rudohoria. Osou územia je povodie rieky Hron, Horehronské Podolie. V ekonomickom vývoji regiónu nastala v posledných rokoch špecifická situácia. Zmenou administratívneho členenia sa v roku 1996 odčlenilo od \jadrového\ okresu viacero okresov, ktoré sa ďalej vyvýjali odlišným tempom. V súčasnosti dosahujú pôvodné, jadrové okresy (Banská Bystrica, Zvolen) nadpriemerné hodnoty, zatiaľ čo nové, odčlenené okresy (Detva, Brezno) dosahujú podpriemerné hodnoty zamestnanosti a trhu práce. Aktuálny stav, na jednej strane svedčí o dominantnom postavení a posilňovaní pozície \jadrových\, na druhej strane o neustále sa zostrujúcich problémoch a regionálnych disparitách v zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce v „novovzniknutých“ okresoch. Priemyselná základňa v Brezne a Detve je málo diverzifikovaná. Okres Detva sa radí k ekonomicky zaostávajúcim. Ekonomický potenciál jednotlivých okresov regiónu má osobitné regionálne špecifiká, čo ho radí v rámci Slovenskej republiky k hospodársky problematickejším. Dôvodmi sú nielen rozdielna ekonomická báza okresov, ale aj rozdielna infraštrukturálna vybavenosť. Zamestnanosť obyvateľov regiónu vo väčšine priemyselných odvetví za posledné roky značne poklesla a tento pokles je sprevádzaný aj celkovým poklesom počtu priemyselných podnikov. Jedine sklársky a keramický, polygrafický a hutnícky priemysel vykázali za posledné roky čistý prírastok v zamestnanosti, zatiaľ čo najväčšie straty pochádzajú z ťažobného, potravinárskeho, drevospracujúceho a strojárskeho odvetvia. Vývoj štruktúry ekonomiky celého Banskobystrického kraja, ktorého je Horehronie súčasťou, je v posledných rokoch charakterizovaný postupným posilňovaním odvetvia služieb, oslabovaním odvetvia priemyslu a stavebníctva a pokračujúcim útlmom v poľnohospodárstve.

Región Horehronie obsahuje mestá Banská Bystrica, Brezno, Detva, Hriňová, Sliač, Zvolen a počet obcí 106.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov276 682276 110275 592276 418276 258276 025
počet nezamestnaných19 34819 45717 83716 88914 59310 781
počet dlhodobo nezamestnaných919692618686841071714938
miera nezamestnanosti13.813.512.81210.37.6
miera nezamestnanosti ako násobok SR0.940.850.910.940.920.86
miera dlhodobej nezamestnanosti6.66.46.26.05.13.5
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SR0.890.770.820.890.890.81
demografická pyramída Horehronie 2017 demografická pyramída Horehronie 2025

Ostatné regióny


podobné správy: Dolný Zemplín , Kopanice , Spišské mestá , dolné Považie , horná Nitra


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horehronie
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko