Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Horehronie

obsahuje okresy:

mapa regiónu Horehronie

Región sa rozprestiera v strednej časti Slovenska. Reliéf je prevažne hornatý. Na severe tvoria výraznú horskú bariéru Nízke Tatry. Zvyšná časť územia je vyplnená pohoriami Slovenského rudohoria. Osou územia je povodie rieky Hron, Horehronské podolie. V ekonomickom vývoji regiónu nastala v posledných rokoch špecifická situácia. Zmenou administratívneho členenia sa v roku 1996 odčlenilo od jadrového okresu viacero okresov, ktoré sa ďalej vyvíjali odlišným tempom. V súčasnosti dosahujú pôvodné, jadrové okresy (Banská Bystrica, Zvolen) nadpriemerné hodnoty, zatiaľ čo nové, odčlenené okresy (Detva, Brezno) dosahujú podpriemerné hodnoty zamestnanosti a trhu práce. Aktuálny stav na jednej strane svedčí o dominantnom postavení a posilňovaní pozície jadrových, na druhej strane o neustále sa zostrujúcich problémoch a regionálnych disparitách v zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce v novovzniknutých okresoch. Priemyselná základňa v Brezne a Detve je málo diverzifikovaná. Okres Detva sa radí k ekonomicky zaostávajúcim. Ekonomický potenciál jednotlivých okresov regiónu má osobitné regionálne špecifiká, čo ho radí v rámci Slovenskej republiky k hospodársky problematickejším. Dôvodmi sú nielen rozdielna ekonomická báza okresov, ale aj rozdielna infraštrukturálna vybavenosť. Zamestnanosť obyvateľov regiónu vo väčšine priemyselných odvetví za posledné roky značne poklesla a tento pokles je sprevádzaný aj celkovým poklesom počtu priemyselných podnikov. Jedine sklársky a keramický, polygrafický a hutnícky priemysel vykázali za posledné roky čistý prírastok v zamestnanosti, zatiaľ čo najväčšie straty pochádzajú z ťažobného, potravinárskeho, drevospracujúceho a strojárskeho odvetvia. Vývoj štruktúry ekonomiky celého Banskobystrického kraja, ktorého je Horehronie súčasťou, je v posledných rokoch charakterizovaný postupným posilňovaním odvetvia služieb, oslabovaním odvetvia priemyslu a stavebníctva a pokračujúcim útlmom v poľnohospodárstve.

Región Horehronie obsahuje mestá Banská Bystrica, Brezno, Detva, Hriňová, Sliač, Zvolen a počet obcí 106.

základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019
počet obyvateľov276 696276 125275 595274 940274 532274 041274 464274 075
počet nezamestnaných19 34819 45717 83716 88914 59310 46180697215
počet dlhodobo nezamestnaných91969261868684107171473030842340
počet poberateľov dávok14 80515 21613 89211 4189619781361995241
miera nezamestnanosti13.813.512.81210.37.45.44.8
miera dlhodobej nezamestnanosti6.66.46.26.05.13.32.01.6
podielove dane64 656 89162 351 73865 603 45872 968 51479 417 09288 624 59596 516 280109 432 235
demografická závislosť20.921.822.623.725.026.327.028.5
demografická pyramída Horehronie 2019 demografická pyramída Horehronie 2035

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horehronie