qr kod na stranku

Región Horehronie

obsahuje okresy:

mapa regiónu Horehronie

Región sa rozprestiera v strednej časti Slovenska. Reliéf je prevažne hornatý. Na severe tvoria výraznú horskú bariéru Nízke Tatry. Zvyšná časť územia je vyplnená pohoriami Slovenského rudohoria. Osou územia je povodie rieky Hron, Horehronské podolie.

V ekonomickom vývoji regiónu nastala v posledných rokoch špecifická situácia. Zmenou administratívneho členenia sa v roku 1996 odčlenilo od jadrového okresu viacero okresov, ktoré sa ďalej vyvíjali odlišným tempom. V súčasnosti dosahujú pôvodné, jadrové okresy (Banská Bystrica, Zvolen) nadpriemerné hodnoty, zatiaľ čo nové, odčlenené okresy (Detva, Brezno) dosahujú podpriemerné hodnoty zamestnanosti a trhu práce. Aktuálny stav na jednej strane svedčí o dominantnom postavení a posilňovaní pozície jadrových, na druhej strane o neustále sa zostrujúcich problémoch a regionálnych disparitách v zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce v novovzniknutých okresoch. Priemyselná základňa v Brezne a Detve je málo diverzifikovaná. Okres Detva sa radí k ekonomicky zaostávajúcim. Ekonomický potenciál jednotlivých okresov regiónu má osobitné regionálne špecifiká, čo ho radí v rámci Slovenskej republiky k hospodársky problematickejším. Dôvodmi sú nielen rozdielna ekonomická báza okresov, ale aj rozdielna infraštrukturálna vybavenosť. Zamestnanosť obyvateľov regiónu vo väčšine priemyselných odvetví za posledné roky značne poklesla a tento pokles je sprevádzaný aj celkovým poklesom počtu priemyselných podnikov. Jedine sklársky a keramický, polygrafický a hutnícky priemysel vykázali za posledné roky čistý prírastok v zamestnanosti, zatiaľ čo najväčšie straty pochádzajú z ťažobného, potravinárskeho, drevospracujúceho a strojárskeho odvetvia. Vývoj štruktúry ekonomiky celého Banskobystrického kraja, ktorého je Horehronie súčasťou, je v posledných rokoch charakterizovaný postupným posilňovaním odvetvia služieb, oslabovaním odvetvia priemyslu a stavebníctva a pokračujúcim útlmom v poľnohospodárstve.

Región Horehronie obsahuje mestá Banská Bystrica, Brezno, Detva, Hriňová, Sliač, Zvolen a 106 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach Horehronie LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov276 682276 110275 592274 973274 571274 085273 538272 641271 969264 233273 550
počet nezamest­naných19 34819 45717 83716 88914 59310 46180697215929495068052
počet dlhodobo nezamest­naných91969261868684107171473030842340266338383356
počet poberateľov dávok14 80515 21613 89211 4189619785961995241513848565340
počet aktivačných pracovníkov14141412169815461186919619406443421389
miera nezamest­nanosti13,813,512,81210,37,45,44,86,16,45,6
miera dlhodobej nezamest­nanosti6,66,46,26,05,13,32,01,61,82,62,3
podielové dane64 656 89162 351 73865 603 45872 968 51479 417 09288 624 59596 516 280109 432 235112 803 768107 840 952119 356 557
demo­grafická závislosť20,921,822,623,725,126,327,729,130,331,532,4
demo­grafická pyramída Horehronie 2022 demo­grafická pyramída Horehronie 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov40173385300726722039126188480311361074870
25 až 39 rokov79746878621958645136353726632427317331482628
40 až 54 rokov72416383590156674922364928342464313332952835
viac ako 55 rokov29112811271026872495201316881520185219881719
počet obyvateľov – Horehronie

Ostatné regióny

Horehronie počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Horehronie, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horehronie


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horehronie
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .