Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Horehronie

obsahuje okresy:

mapa regiónu Horehronie

Región sa rozprestiera v strednej časti Slovenska. Reliéf je prevažne hornatý. Na severe tvoria výraznú horskú bariéru Nízke Tatry. Zvyšná časť územia je vyplnená pohoriami Slovenského Rudohoria. Osou územia je povodie rieky Hron, Horehronské Podolie. V ekonomickom vývoji regiónu nastala v posledných rokoch špecifická situácia. Zmenou administratívneho členenia sa v roku 1996 odčlenilo od \jadrového\ okresu viacero okresov, ktoré sa ďalej vyvýjali odlišným tempom. V súčasnosti dosahujú pôvodné, jadrové okresy (Banská Bystrica, Zvolen) nadpriemerné hodnoty, zatiaľ čo nové, odčlenené okresy (Detva, Brezno) dosahujú podpriemerné hodnoty zamestnanosti a trhu práce. Aktuálny stav, na jednej strane svedčí o dominantnom postavení a posilňovaní pozície \jadrových\, na druhej strane o neustále sa zostrujúcich problémoch a regionálnych disparitách v zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce v „novovzniknutých“ okresoch. Priemyselná základňa v Brezne a Detve je málo diverzifikovaná. Okres Detva sa radí k ekonomicky zaostávajúcim. Ekonomický potenciál jednotlivých okresov regiónu má osobitné regionálne špecifiká, čo ho radí v rámci Slovenskej republiky k hospodársky problematickejším. Dôvodmi sú nielen rozdielna ekonomická báza okresov, ale aj rozdielna infraštrukturálna vybavenosť. Zamestnanosť obyvateľov regiónu vo väčšine priemyselných odvetví za posledné roky značne poklesla a tento pokles je sprevádzaný aj celkovým poklesom počtu priemyselných podnikov. Jedine sklársky a keramický, polygrafický a hutnícky priemysel vykázali za posledné roky čistý prírastok v zamestnanosti, zatiaľ čo najväčšie straty pochádzajú z ťažobného, potravinárskeho, drevospracujúceho a strojárskeho odvetvia. Vývoj štruktúry ekonomiky celého Banskobystrického kraja, ktorého je Horehronie súčasťou, je v posledných rokoch charakterizovaný postupným posilňovaním odvetvia služieb, oslabovaním odvetvia priemyslu a stavebníctva a pokračujúcim útlmom v poľnohospodárstve.

Región Horehronie obsahuje mestá Banská Bystrica, Brezno, Detva, Hriňová, Sliač, Zvolen a počet obcí 106.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov276 682276 110275 592274 973274 571274 085273 538272 637271 964274 241
počet nezamest­naných19 34819 45717 83716 88914 59310 4618069721592949506
počet dlhodobo nezamest­naných9196926186868410717147303084234026633838
počet poberateľov dávok14 80515 21613 89211 418961978136199524151384856
miera nezamest­nanosti13.813.512.81210.37.45.44.86.16.4
miera dlhodobej nezamest­nanosti6.66.46.26.05.13.32.01.61.82.6
podielové dane64 656 89162 351 73865 603 45872 968 51479 417 09288 624 59596 516 280109 432 235112 803 768107 840 952
demo­grafická závislosť20.921.822.623.725.126.327.729.130.331.2
demo­grafická pyramída Horehronie 2021 demo­grafická pyramída Horehronie 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov34793385300726722039125388480311361091
25 až 39 rokov6975687862195864513635122663242731733190
40 až 54 rokov6347638359015667492236342834246431333314
viac ako 55 rokov2551281127102687249520091688152018522005

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Horehronie, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horehronie


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horehronie
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .