Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Horehronie

obsahuje okresy:

mapa regiónu Horehronie

Región sa rozprestiera v strednej časti Slovenska. Reliéf je prevažne hornatý. Na severe tvoria výraznú horskú bariéru Nízke Tatry. Zvyšná časť územia je vyplnená pohoriami Slovenského Rudohoria. Osou územia je povodie rieky Hron, Horehronské Podolie. V ekonomickom vývoji regiónu nastala v posledných rokoch špecifická situácia. Zmenou administratívneho členenia sa v roku 1996 odčlenilo od \jadrového\ okresu viacero okresov, ktoré sa ďalej vyvýjali odlišným tempom. V súčasnosti dosahujú pôvodné, jadrové okresy (Banská Bystrica, Zvolen) nadpriemerné hodnoty, zatiaľ čo nové, odčlenené okresy (Detva, Brezno) dosahujú podpriemerné hodnoty zamestnanosti a trhu práce. Aktuálny stav, na jednej strane svedčí o dominantnom postavení a posilňovaní pozície \jadrových\, na druhej strane o neustále sa zostrujúcich problémoch a regionálnych disparitách v zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce v „novovzniknutých“ okresoch. Priemyselná základňa v Brezne a Detve je málo diverzifikovaná. Okres Detva sa radí k ekonomicky zaostávajúcim. Ekonomický potenciál jednotlivých okresov regiónu má osobitné regionálne špecifiká, čo ho radí v rámci Slovenskej republiky k hospodársky problematickejším. Dôvodmi sú nielen rozdielna ekonomická báza okresov, ale aj rozdielna infraštrukturálna vybavenosť. Zamestnanosť obyvateľov regiónu vo väčšine priemyselných odvetví za posledné roky značne poklesla a tento pokles je sprevádzaný aj celkovým poklesom počtu priemyselných podnikov. Jedine sklársky a keramický, polygrafický a hutnícky priemysel vykázali za posledné roky čistý prírastok v zamestnanosti, zatiaľ čo najväčšie straty pochádzajú z ťažobného, potravinárskeho, drevospracujúceho a strojárskeho odvetvia. Vývoj štruktúry ekonomiky celého Banskobystrického kraja, ktorého je Horehronie súčasťou, je v posledných rokoch charakterizovaný postupným posilňovaním odvetvia služieb, oslabovaním odvetvia priemyslu a stavebníctva a pokračujúcim útlmom v poľnohospodárstve.

Región Horehronie obsahuje mestá Banská Bystrica, Brezno, Detva, Hriňová, Sliač, Zvolen a počet obcí 106.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov276 682276 110275 592276 418276 258276 025275 704275 291274 812
počet nezamestnaných19 34819 45717 83716 88914 59310 461806972159294
počet dlhodobo nezamestnaných919692618686841071714730308423402663
počet poberateľov dávok14 80515 21613 89211 41896197813619952415138
miera nezamestnanosti13.813.512.81210.37.45.44.86.1
miera dlhodobej nezamestnanosti6.66.46.26.05.13.32.01.61.8
podielove dane64 656 89162 351 73865 603 45872 968 51479 417 09288 624 59596 516 280109 432 235
demografická závislosť20.921.822.623.424.625.927.228.529.7
demografická pyramída Horehronie 2020 demografická pyramída Horehronie 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov3479338530072672203912538848031136
25 až 39 rokov697568786219586451363512266324273173
40 až 54 rokov634763835901566749223634283424643133
viac ako 55 rokov255128112710268724952009168815201852

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horehronie
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .