qr kod na stranku

Región Dolný Zemplín

obsahuje okresy:

mapa regiónu dolný Zemplín

Región dolný Zemplín sa nachádza na juhovýchode Slovenska, je najvýchodnejším regiónom Slovenska. Na východe hraničí s Ukrajinou a na juhu s Maďarskou republikou.

Región sa rozprestiera na Východoslovenskej nížine, ktorá je charakteristická rozsiahlymi nížinami s množstvom vodných plôch, z ktorých najznámejšia je vodná nádrž Zemplínska šírava. Dolný Zemplín predstavuje geograficky homogénny, nížinatý región, ktorý na západe ohraničujú Slanské vrchy a na severe Vihorlatské vrchy. Na území dolného Zemplína sa nachádzajú dve veľkoplošné chránené krajinné oblasti: Vihorlat a Latorica. Historicky sa viaže na juh Zemplínskej župy.

Okresy tohto regiónu patria k menej rozvinutým regiónom Slovenska (vysoká nezamestnanosť, nízka priemerná mzda,...). Najrozvinutejším okresom sú Michalovce, ktoré dosahujú nižšiu ako priemernú ekonomickú úroveň. Trebišov a Sobrance patria k najzaostalejším oblastiam Slovenska, ekonomická úroveň je výrazne podpriemerná. Z hľadiska ľudského potenciálu má región priaznivú populačnú situáciu, avšak sociálna situácia je výrazne nepriaznivá. Vzdelanostná úroveň obyvateľov je taktiež na nízkej úrovni. Veľkým problémom týchto okresov je „kumulácia negatív“ (problémovosti a nedostatočnosti, resp. nepriaznivého stavu vo väčšine ukazovateľov). Sociálne problémové, chudobné okresy sa vyznačujú aj nízkou kvalitou sociálnych a infraštrukturálnych potenciálov, civilizačným zaostávaním, zlou dopravnou dostupnosťou, nepriaznivou polohou. Polohová marginalita regiónu dolný Zemplín spočíva v tom, že je to prihraničný región s periférnou pozíciou voči metropolitnému centru východného Slovenska – Košiciam. Táto periférna poloha vplýva aj na nízku mobilitu pracovných síl (najmä v dôsledku zlej, časovo náročnej a relatívne drahej dopravnej dostupnosti), čo predovšetkým skupinám ohrozeným kumulovanou marginalizáciou sťažuje dochádzku za prácou, za vzdelaním i za kultúrou. Nedostatok pracovných príležitostí v mieste bydliska a nízka mobilita obyvateľstva za prácou sa odzrkadľujú aj v jeho nedostatočnej príjmovej situácii a nízkej kúpyschopnosti.

Región dolný Zemplín obsahuje mestá Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Sečovce, Sobrance, Strážske, Trebišov, Veľké Kapušany a 199 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach dolný Zemplín LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov239 867239 672239 448239 380239 406239 163238 922238 832238 581234 274241 664
počet nezamest­naných27 73027 02125 11723 93721 70418 28615 79714 29615 44017 22715 032
počet dlhodobo nezamest­naných16 98117 20316 57615 31113 49811 23888947569769997138803
počet poberateľov dávok32 12431 59128 63025 30122 66620 18017 60415 80714 85313 67313 774
počet aktivačných pracovníkov67086392675266665755477039233459332525633005
miera nezamest­nanosti26,323,822,721,619,51713,912,513,715,513,7
miera dlhodobej nezamest­nanosti16,115,115,013,812,210,47,96,66,88,78,0
podielové dane48 078 48849 954 45951 565 02656 930 86461 835 46469 053 56373 956 97883 265 30685 719 83081 897 52791 492 877
demo­grafická závislosť18,719,219,720,421,222,022,923,824,725,626,0
demo­grafická pyramída dolný Zemplín 2022 demo­grafická pyramída dolný Zemplín 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov60224789404336673139249420481850212623071965
25 až 39 rokov11 76010 096943489478072661254774947533158404998
40 až 54 rokov10 6649093858682357578643656805078535960215372
viac ako 55 rokov32293042305430872914274425912422262330602697
počet obyvateľov – dolný Zemplín

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

dolný Zemplín počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Dolný Zemplín, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolny-zemplin


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolny-zemplin
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .