Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Dolný Zemplín

obsahuje okresy:

mapa regiónu Dolný Zemplín

Región Dolný Zemplín sa nachádza na juhovýchode Slovenska, je najvýchodnejším regiónom Slovenska. Na východe hraničí s Ukrajinou a na Juhu s Maďarskou republikou.Región sa rozprestiera na východoslovenskej nížine, ktorá je charakteristická rozsiahlými nížinami s množstvom vodných plôch, z ktorých najznámejšia je vodná nádrž Zemplínska Šírava. Dolný Zemplín predstavuje geograficky homogénny, nížinatý región, ktorý na západe ohraničujú Slánske vrchy a na severe Vihorlatské vrchy. Na území Dolného Zemplína sa nachádzajú dve veľkoplošné chránené krajinné oblasti: Vihorlat a Latorica. Historicky sa viaže na juh Zemplínskej župy.Okresy tohto regiónu patria k menej rozvinutým regiónom Slovenska (vysoká nezamestnanosť, nízka priemerná mzda,...). Najrozvinutejším okresom sú Michalovce, ktoré dosahujú nižšiu ako priemernú ekonomickú úroveň. Trebišov a Sobrance patria k najzaostalejším oblastiam Slovenska, ekonomická úroveň je výrazne podpriemerná. Z hľadiska ľudského potenciálu má región priaznivú populačnú situáciu, avšak sociálna situácia je výrazne nepriaznivá. Vzdelanostná úroveň obyvateľov je taktiež na nízkej úrovni. Veľkým problémom týchto okresov je „kumulácia negatív“ (problémovosti a nedostatočnosti, resp. nepriaznivého stavu vo väčšine ukazovateľoch). Sociálne problémové, chudobné okresy sa vyznačujú aj nízkou kvalitou sociálnych a infraštrukturálnych potenciálov, civilizačným zaostávaním, zlou dopravnou dostupnosťou, nepriaznivou polohou. Polohová marginalita regiónu Dolný Zemplín spočíva v tom, že je to prihraničný región s periférnou pozíciou voči metropolitnému centru východného Slovenska – Košiciam. Táto periférna poloha vplýva aj na nízku mobilitu pracovných síl (najmä v dôsledku zlej, časovo náročnej a relatívne drahej dopravnej dostupnosti), čo predovšetkým skupinám ohrozeným kumulovanou marginalizáciou sťažuje dochádzku za prácou, za vzdelaním i za kultúrou. Nedostatok pracovných príležitostí v mieste bydliska a nízka mobilita obyvateľstva za prácou, sa odzrkadľuje aj v jeho nedostatočnej príjmovej situácii a nízkej kúpyschopnosti.

Región Dolný Zemplín obsahuje mestá Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Sečovce, Sobrance, Strážske, Trebišov, Veľké Kapušany a počet obcí 199.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov239 867239 672239 448240 841241 108241 315241 499241 619241 680
počet nezamestnaných27 73027 02125 11723 93721 70418 28615 79714 29615 440
počet dlhodobo nezamestnaných16 98117 20316 57615 31113 49811 238889475697699
počet poberateľov dávok32 12431 59128 63025 30122 66620 10817 60415 80714 853
miera nezamestnanosti26.323.822.721.619.51713.912.513.7
miera dlhodobej nezamestnanosti16.115.115.013.812.210.47.96.66.8
podielove dane48 078 48849 954 45951 565 02656 930 86461 835 46469 053 56373 956 97883 265 306
demografická závislosť18.719.219.720.320.921.622.423.124.0
demografická pyramída Dolný Zemplín 2020 demografická pyramída Dolný Zemplín 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov524547894043366731392488204818502126
25 až 39 rokov10 29710 0969434894780726572547749475331
40 až 54 rokov933390938586823575786399568050785359
viac ako 55 rokov282730423054308729142735259124222623

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolny-zemplin
ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .