Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Dolný Zemplín

obsahuje okresy:

mapa regiónu Dolný Zemplín

Región Dolný Zemplín sa nachádza na juhovýchode Slovenska, je najvýchodnejším regiónom Slovenska. Na východe hraničí s Ukrajinou a na Juhu s Maďarskou republikou.Región sa rozprestiera na východoslovenskej nížine, ktorá je charakteristická rozsiahlými nížinami s množstvom vodných plôch, z ktorých najznámejšia je vodná nádrž Zemplínska Šírava. Dolný Zemplín predstavuje geograficky homogénny, nížinatý región, ktorý na západe ohraničujú Slánske vrchy a na severe Vihorlatské vrchy. Na území Dolného Zemplína sa nachádzajú dve veľkoplošné chránené krajinné oblasti: Vihorlat a Latorica. Historicky sa viaže na juh Zemplínskej župy.Okresy tohto regiónu patria k menej rozvinutým regiónom Slovenska (vysoká nezamestnanosť, nízka priemerná mzda,...). Najrozvinutejším okresom sú Michalovce, ktoré dosahujú nižšiu ako priemernú ekonomickú úroveň. Trebišov a Sobrance patria k najzaostalejším oblastiam Slovenska, ekonomická úroveň je výrazne podpriemerná. Z hľadiska ľudského potenciálu má región priaznivú populačnú situáciu, avšak sociálna situácia je výrazne nepriaznivá. Vzdelanostná úroveň obyvateľov je taktiež na nízkej úrovni. Veľkým problémom týchto okresov je „kumulácia negatív“ (problémovosti a nedostatočnosti, resp. nepriaznivého stavu vo väčšine ukazovateľoch). Sociálne problémové, chudobné okresy sa vyznačujú aj nízkou kvalitou sociálnych a infraštrukturálnych potenciálov, civilizačným zaostávaním, zlou dopravnou dostupnosťou, nepriaznivou polohou. Polohová marginalita regiónu Dolný Zemplín spočíva v tom, že je to prihraničný región s periférnou pozíciou voči metropolitnému centru východného Slovenska – Košiciam. Táto periférna poloha vplýva aj na nízku mobilitu pracovných síl (najmä v dôsledku zlej, časovo náročnej a relatívne drahej dopravnej dostupnosti), čo predovšetkým skupinám ohrozeným kumulovanou marginalizáciou sťažuje dochádzku za prácou, za vzdelaním i za kultúrou. Nedostatok pracovných príležitostí v mieste bydliska a nízka mobilita obyvateľstva za prácou, sa odzrkadľuje aj v jeho nedostatočnej príjmovej situácii a nízkej kúpyschopnosti.

Región Dolný Zemplín obsahuje mestá Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Sečovce, Sobrance, Strážske, Trebišov, Veľké Kapušany a počet obcí 199.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov239 867239 672239 448239 380239 406239 163238 922238 832238 581241 698
počet nezamest­naných27 73027 02125 11723 93721 70418 28615 79714 29615 44017 227
počet dlhodobo nezamest­naných16 98117 20316 57615 31113 49811 2388894756976999713
počet poberateľov dávok32 12431 59128 63025 30122 66620 10817 60415 80714 85313 673
počet aktivačných pracovníkov6714690067526666575547703923345933252563
miera nezamest­nanosti26.323.822.721.619.51713.912.513.715.5
miera dlhodobej nezamest­nanosti16.115.115.013.812.210.47.96.66.88.7
podielové dane48 078 48849 954 45951 565 02656 930 86461 835 46469 053 56373 956 97883 265 30685 719 83081 897 527
demo­grafická závislosť18.719.219.720.421.222.022.923.824.725.0
demo­grafická pyramída Dolný Zemplín 2021 demo­grafická pyramída Dolný Zemplín 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov5245478940433667313924882048185021262307
25 až 39 rokov10 29710 09694348947807265725477494753315840
40 až 54 rokov9333909385868235757863995680507853596021
viac ako 55 rokov2827304230543087291427352591242226233060

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Dolný Zemplín, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolny-zemplin


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolny-zemplin
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce.. . .