qr kod na stranku

Región Horný Zemplín

obsahuje okresy:

mapa regiónu horný Zemplín

Vyčlenený región horný Zemplín sa nachádza na severovýchode Slovenska, v jeho najvýchodnejšej okrajovej časti. Nachádza sa na hraniciach s Poľskom – na severe a na východe s Ukrajinou.

Územie pokrývajú Bukovské vrchy a Laborecká vrchovina. V južnej časti tohto regiónu vystupujú Vihorlatské vrchy, ktorých chrbát oddeľuje región od regiónu dolného Zemplína. Územím horného Zemplína pretekajú rieky Hornád, Laborec, Latorica, Olka a Cirocha. Z historického hladiska patrilo toto územie do Zemplínskej župy. Región horný Zemplín v súčasnosti zodpovedá len severnej časti pôvodnej župy.

Horný Zemplín patrí medzi najchudobnejšie regióny na Slovensku, s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou podpriemernou mzdou. Najvýznamnejšími centrami zamestnanosti sú Humenné, Vranov nad Topľou. Mesto Humenné sa nachádza na sútoku riek Laborec a Cirocha. Humenné charakterizuje prevažujújci priemyselno-potravinársky komplex doplnený zariadeniami pre šport a kultúru. Mesto na Laborci je turistickým východiskom pre Východné Karpaty, aj keď rozvoj cestovného ruchu má určíté nedostatky. V štruktúre priemyselnej výroby dominuje chemický priemysel. Jeho najvýznamnejším závodom je Chemlon, a. s. v Humennom, kde sa vyrábajú polyamidové a polyesterové vlákna. Ďalšie závody v Humennom sú Chemes, a. s. s výrobou dusíka, technologických vôd, ale aj pančuchových nohavíc. Chiradelta, a. s. dodáva zdravotníctvu stomatologické prístroje, prístroje pre všeobecnú medicínu a laboratórny nábytok, Zekon zhotovuje pracovné odevy. Potravinárske závody v Humennom reprezentujú firma Mecom, a. s. s mäsiarskou výrobou, Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a. s. a Humenská mliekáreň, a. s. Orná pôda zaberá o niečo viac ako dve pätiny poľnohospodárskej pôdy. Živočíšna výroba prevláda nad rastlinnou.

Dopravné podmienky v okrese sú podpriemerné. Z tohto hľadiska najlepšie situované je okresné mesto, ktorým vedú i najvýznamnejšie dopravné ťahy. Humenné je vzdialené od Prešova 78 km, od Bratislavy 508 km.

Región horný Zemplín obsahuje mestá Bardejov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a 374 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach horný Zemplín LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov326 183325 901325 380324 375323 637322 909322 187321 215320 213311 168326 821
počet nezamest­naných36 53137 21035 40033 45430 85624 88119 96618 81321 08021 90919 460
počet dlhodobo nezamest­naných19 73521 79721 70119 84117 53113 86096228250892811 05610 167
počet poberateľov dávok35 94637 42434 01228 02924 55621 64318 17816 52416 02514 25014 954
počet aktivačných pracovníkov72756977756162645314436532762991275626462741
miera nezamest­nanosti22,923,32220,71915,212,211,61313,712,4
miera dlhodobej nezamest­nanosti12,313,713,512,310,88,55,95,15,56,96,5
podielové dane73 990 67572 907 40375 592 11982 870 10490 359 753100 723 458107 879 884121 616 154124 795 150119 600 239132 492 079
demo­grafická závislosť18,719,219,920,721,522,423,224,325,226,026,0
demo­grafická pyramída horný Zemplín 2022 demo­grafická pyramída horný Zemplín 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov90257424681862055364413430742986332333392901
25 až 39 rokov15 83613 98413 23612 40611 487901071286650741775616704
40 až 54 rokov13 43612 10511 54310 98010 223832866836200692972356547
viac ako 55 rokov37733698380338633782340830802977341137743308
počet obyvateľov – horný Zemplín

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

horný Zemplín počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Horný Zemplín, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horny-zemplin


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horny-zemplin
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .