Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Horný Zemplín

obsahuje okresy:

mapa regiónu Horný Zemplín

Vyčlenený Región Horný Zemplín sa nachádza na severovýchode Slovenska, v jeho najvýchodnejšej okrajovej časti. Nachádza sa na hraniciach s Poľskom – na severe a na východe s Ukrajinou. Územie pokrývajú Bukovské vrchy a Laborecká vrchovina. V južnej časti tohto regiónu vystupujú Vihorlatské vrchy, ktorých chrbát oddeľuje región od regiónu Dolného Zemplína. Územím Horného Zemplína pretekajú rieky Hornád, Laborec, Latorica, Olka a Cirocha. Z historického hladiska patrilo toto územie do Zemplínskej župy. Región Horný Zemplín v súčasnosti zodpovedá len severnej časti pôvodnej župy.Horný Zemplín patrí medzi najchudobnejšie regióny na Slovensku, s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou podpriemernou mzdou. Najvýznamnejšími centrami zamestnanosti sú Humenné, Vranov nad Topľou. Mesto Humenné sa nachádza na sútoku riek Laborec a Cirocha. Humenné charakterizuje prevažujújci priemyselno – potravinársky komplex doplnený zariadeniami pre šport a kultúru. Mesto na Laborci je turistickým východiskom pre Východné Karpaty, aj keď rozvoj cestovného ruchu má určíté nedostatky. V štruktúre priemyselnej výroby dominuje chemický priemysel. Jeho najvýznamnejším závodom je Chemlon, a.s., v Humennom, kde sa vyrábajú polyamidové a polyesterové vlákna. Dalšie závody v Humennom sú Chemes, a.s., s výrobou dusíka, technologických vôd, ale aj pančuchových nohavíc. Chiradelta, a.s., dodáva zdravotníctvu stomatologické prístroje, prístroje pre všeobecnú medicínu a laboratórny nábytok, Zekon, zhotovuje pracovné odevy. Potravinárske závody v Humennom reprezentujú: firma Mecom, a.s., s mäsiarskou výrobou, Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., a Humenská mliekáreň, a.s.. Orná pôda zaberá o niečo viac ako dve pätiny poľnohospodárskej pôdy. Živočíšna výroba prevláda nad rastlinnou.Dopravné podmienky v okrese sú podpriemerné. Z tohto hľadiska najlepšie situované je okresné mesto, ktorým vedú i najvýznamnejšie dopravné ťahy. Humenné je vzdialené od Prešova 78 km, od Bratislavy 508 km.

Región Horný Zemplín obsahuje mestá Bardejov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a počet obcí 374.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov326 183325 901325 380326 914327 073327 184327 247327 251327 180
počet nezamestnaných36 53137 21035 40033 45430 85624 88119 96618 81321 080
počet dlhodobo nezamestnaných19 73521 79721 70119 84117 53113 860962282508928
počet poberateľov dávok35 94637 42434 01228 02924 55621 50518 17816 52416 025
miera nezamestnanosti22.923.32220.71915.212.211.613
miera dlhodobej nezamestnanosti12.313.713.512.310.88.55.95.15.5
podielove dane73 990 67572 907 40375 592 11982 870 10490 359 753100 723 458107 879 884121 616 154
demografická závislosť18.719.219.920.421.221.922.523.324.2
demografická pyramída Horný Zemplín 2020 demografická pyramída Horný Zemplín 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov785974246818620553644115307429863323
25 až 39 rokov13 86913 98413 23612 40611 4878941712866507417
40 až 54 rokov11 76412 10511 54310 98010 2238271668362006929
viac ako 55 rokov330336983803386337823390308029773411

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horny-zemplin
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .