qr kod na stranku

Zubári

zubári na iz.sk il/zubari

Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva?

Stomatologické profesie Počet študentov stomatologických odborov Vekový vývoj zubných lekárov Porovnanie vekovej štruktúry zubných lekárov

08.02.2022 (link) : 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 – Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 . . .

20.01.2022 (link) : Stomatologické profesie – Vývoj počtu pracovníkov stomatologických profesií na Slovensku v profesii zubný lekár, zubný technik, dentálna hygienička a zubný asistent . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentov stomatologických odborov – Počet študentov a študentiek slovenskej štátnej príslušnosti zubného lekárstva na Slovensku narástol na úroveň okolo 670. Rovnako rastie počet študnentov zubnej asistencie . . .

06.10.2021 (link) : Zubári – Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva? . . .

23.10.2019 (link) : Porovnanie vekovej štruktúry zubných lekárov – Pri odchode zubných lekárov vo vekovej skupine 60+ do dôchodku sa dostupnosť tejto služby pravdepodobne zhorší . . .

18.06.2019 (link) : Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo – Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Prezentácia na konferenciu konferenciu EKOMSTAT 2019 . . .

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Zubári, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/zubari, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/zubari
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Zubári

Zubári

Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .