qr kod na stranku

Podmienky odmeňovania

Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma ako tá, ktorú mu garantuje zákon. Od roku 2013 sa zákon o minimálnej mzde vzťahuje aj na dohodárov. Od roku 1. mája 2018 majú dohodári aj jednotlivé mzdové zvýhodnenia ako mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, nočnú prácu, náhradu mzdy za sviatok, atď.

Zamestnanci pracujúci na dohodu si tak nemôžu uplatniť nielen minimálne mzdové nároky a nemajú nárok ani na niektoré mzdové zvýhodnenia( na odstupné a odchodné, náhradu mzdy pri prekážkach v práci, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, atď). Na základe uvedeného je zrejmé, že aj v oblasti odmeňovania je miera ochrany zamestnanca v prípade pracovnoprávnych vzťahov založených dohodami oproti pracovnému pomeru nižšia.

Analogicky sa ani odmeňovanie núteného živnostníka neupravuje normami pracovného práva. Nútený živnostník ako podnikateľský subjekt nedostáva mzdu, ale finančnú kompenzáciu za vykonanú prácu pred­stavuje v konečnom dôsledku jeho zisk. Nepatria mu ani rôzne formy mzdových zvýhodnení a kompenzácie.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/podmienky-odmenovania
ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .