Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Podmienky odmeňovania

Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma ako tá, ktorú mu garantuje zákon. Ten sa však nevzťahuje na práce vykonávané na základe dohôd a práce vykonávané mimo pracovného pomeru. Zamestnanci pracujúci na dohodu si tak nemôžu uplatniť nielen minimálne mzdové nároky, ale nemajú nárok ani na jednotlivé mzdové zvýhodnenia, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, náhradu mzdy pri prekážkach v práci, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, nočnú prácu, náhradu mzdy za sviatok, na odstupné a odchodné, atď. Na základe uvedeného je zrejmé, že aj v oblasti odmeňovania je miera ochrany zamestnanca v prípade pracovnoprávnych vzťahov založených dohodami oproti pracovnému pomeru neporovnateľne nižšia. Analogicky sa ani odmeňovanie núteného živnostníka neupravuje normami pracovného práva. Nútený živnostník ako podnikateľský subjekt nedostáva mzdu, ale finančnú kompenzáciu za vykonanú prácu predstavuje v konečnom dôsledku jeho zisk. Nepatria mu (podobne ako dohodárom) ani rôzne formy mzdových zvýhodnení a kompenzácie.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/podmienky-odmenovania
ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .