Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Podmienky odmeňovania

Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon. Ten sa však nevzťahuje na práce vykonávané na základe dohôd a práce vykonávané mimo pracovného pomeru. Zamestnanci pracujúci na dohodu si tak nemôžu uplatniť nielen minimálne mzdové nároky, ale nemajú nárok ani na jednotlivé mzdové zvýhodnenia, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, náhradu mzdy pri prekážkach v práci, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, nočnú prácu, náhradu mzdy za sviatok, na odstupné a odchodné, atď. Na základe uvedeného je zrejmé, že aj v oblasti odmeňovania je miera ochrany zamestnanca v prípade pracovnoprávnych vzťahov založených dohodami oproti pracovnému pomeru neporovnateľne nižšia. Analogicky sa ani odmeňovanie núteného živnostníka neupravuje normami pracovného práva. Nútený živnostník ako podnikateľský subjekt nedostáva mzdu, ale finančnú kompenzáciu za vykonanú prácu predstavuje v konečnom dôsledku jeho zisk. Nepatria mu (podobne ako dohodárom) ani rôzne formy mzdových zvýhodnení a kompenzácie.

Zákon č. 633/2007 Z. z. o minimálnej mzde, § 119 Zákonníka práce

ikona MInimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .


podobné správy: minimalna mzda dlhe (pdf) .odt doc , MInimálna mzda , Dobrá práca , Sociálne benefity , Potvrdenie o zamestnaní


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/podmienky-odmenovania
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko