qr kod na stranku

Často kladené otázky

Často kladené otázky k mzdovej kalkulačke.

Kde nájdem kalkulačku?

Na www.iz.sk/kalkulacka alebo ako aplikáciu pre Android.

Načo je táto kalkulačka? Veď to viem zrátať aj z hlavy!

Veľa šťastia.

Problém je, že legislatíva sa veľmi často mení (vyše 750 zmien za posledné roky) a v každom zákone sú iné definície (napr. pojem príjem je niekedy hrubá mzda, niekedy čistá mzda, niekedy hrubá mzda mínus odvody, niekedy aj s niektorými dávkami a niekedy nie).

V kalkulačke je všetko opísané skratkovito. Kde je podrobnejší opis?

V učebnici mzdovej kalkulačky sa informácie opisujú podrobne.

Máte to zle. Píšete, že od zamest­návateľa dostane 820 €, aj keď minimálna mzda je 700 €, aj to brutto.

Zamestnanci s minimálnou mzdou zväčša neplatia dane. Zároveň dostanú daňový bonus a stravné. Spolu je to okolo 820 € (závisí od počtu detí a roku).

Čistá mzda je preto vyššia ako hrubá.

Píšete, že ak sa zamestnám, stúpnu mi dávky v hmotnej núdzi. Naozaj?

Mohlo to nastať. Napríklad v roku 2019 pri štvorčlennej domácnosti, ktorá má dávky v hmotnej núdzi 276 €, po zamestnaní sa jedného z členov dávky zostanú na 274 €. Bolo to spôsobné osobitným príspevkom a aktivačným príspevkom po zamestnaní sa, ktoré však už v súčasnosti neplatia.

Výpočet príjmu sa mi nejako nezdá. Nevypočítali ste to zle, že dostane 1000 €? Naozaj ich dostane?

Každá časť výpočtu je presne zdôvodnená aj konkrétnymi paragrafmi príslušných zákonov. Takto si viete overiť jednotlivé zdroje príjmu.

Časť príjmu však nedostane ako hotovosť, ale inou formou. Ďalšie časti príjmu dostane až na základe vyplnených tlačív.

Po náraste príjmu o 1 € mi ÚPSVaR zrazu prestal vyplácať dávky v sume 120 €. Môžu to?

Predpokladáme, že vám stúpol príjem zo 658 € na 659 € a úrad práce vám prestal vyplácať 120 € dávok. Nanešťastie, § 9 zákona o pomoci v hmotnej núdzi hovorí, že musíte byť v hmotnej núdzi. Nárastom o jedno euro ste tento limit prekročili, teda ste stratili nárok na akékoľvek dávky (okrem osobitného príspevku). Takéto skokové zmeny by v zákone nemali byť.

Pre každý typ domácnosti a pre každý rok je táto magická hranica iná.

Ale exekútor mi aj tak všetko zoberie.

Nie, v kalkulačke je sekcia o tom, koľko môže zobrať exekútor. Pozor, zákon o exekúciách používa inú definíciu pojmu čistá mzda ako bežné účtovné programy.

Ak vám exekútor, popri sťahovaní od zamest­návateľa, blokuje aj bežný účet a tým vám znemožňuje normálne fungovanie, zriaďte si ho na meno svojho dieťaťa alebo manželky. Na tento účet nebude mať exekútor dosah.

Viac pri exekučnej kalkulačke.

Robím načierno a zarobím podobne.

Keď začnete robiť legálne, bude to pre vás výhodné z týchto dôvodov:

 • zamest­návateľ vám naozaj musí zaplatiť (ak robíte načierno a za fušku vám nezaplatí, veľa s tým nenarobíte),
 • zamestnanie máte každý mesiac, práce načierno veľa týždňov proste nie sú (v zime sa nestavia),
 • pri legálnom zamestnaní máte nárok na rôzne príspevky, ktoré sú stovky eur (daňový bonus, príspevok na dochádzku ap.),
 • v zamestnaní máte nárok na dovolenku (teda dostávate plat, aj keď ste na dovolenke),
 • keď ochoriete, dostanete polovicu platu,
 • odrobené roky sa vám rátajú do dôchodku,
 • s legálnym príjmom viete získať normálne pôžičky v banke s normálnym úrokom,
 • ak sa v práci zraníte, budete mať príjem aj počas choroby (keď nepracujete),
 • budete pokrytý BOZP, teda sa vám nestane, že v štyridsiatke nebudete vládať robiť,
 • v prípade vážneho úrazu budete mať nárok na invalidný dôchodok,
 • pri kontrole si nemusíte vymýšľať,
 • a viac dôvodov.

Ale ja chcem dostávať výplatu každý piatok! To v legálnom zamestnaní nejde.

Zákonník práce umožňuje týždennú výplatu. Volá sa to preddavok na mzdu.

Kedy dostanem daňový bonus?

Daňový bonus získate pri akomkoľvek legálnom príjme. Výška daňového bonusu sa mení podľa počtu detí a hrubej mzdy.

Prečo by som si mal odkladať peniaze po zamestnaní sa?

Určite by ste mali použiť dodatočné peniaze, ktoré máte vďaka zamestnaniu sa, na splácanie starých dlhov, na sporenie či na investície. Investície (napríklad nová práčka či chladnička) vám umožnia znížiť dlhodobejšie náklady (novšie chladničky spotrebujú oveľa menej elektriny ako staré). Vyššie sporenie vám umožní napr. zlepšiť si svoje bývanie.

V kalkulačke píšete niečo o stravnom. Ale ja také nedostávam!

Zamest­návateľ vám počas dní, keď pracujete, musí zabezpečiť stravu. Buď vám stravu poskytne v jedálni, dá vám peniaze (v hotovosti alebo prevodom vopred) alebo dá stravné lístky (už nie sú povinnosťou). Stravné nedostanete počas dovolenky, PN, OČR alebo ak v daný deň pracujete menej ako 4 hodiny.

Ak nerobí ani jedno, oznámte to odborom alebo inšpektorátu práce.

Ponúkli mi prácu na živnosť. Mám podpísať?

Určite nie.

Dôvodov je viacero: dostanete menej peňazí (rozdiel medzi nákladmi práce, ktoré sú vyššie ako hrubá mzda a sumou na faktúre, časť príspevkov dostanete iba v pracovnom pomere), v pracovnom pomere máte základnú ochranu a v neposlednom rade je to obchádzanie Zákonníka práce.

Dlhodobo pracujem. Mám nárok na dávky, ktoré tu spomínate?

Na tieto dávky má nárok každý, kto splní podmienky. V kalkulačke si nastavte, že ste boli nezamestnaný 0 mesiacov, svoj plat a nastavte dávky na sumu, ktorá je pre váš typ domácnosti. Kalkulačka vám potom ukáže, či zamest­návateľ ráta vaše odvody správne (asi áno) a o ktoré príspevky či štipendiá môžete požiadať.

To nie je fér. Však ja taký plat nemám, a to robím dlho.

Údaje o príjme domácnosti obsahujú aj iné príjmy, nielen pracovné. Pravdepodobne dostávate napríklad prídavky na deti (ak nie, ozvite sa úradu práce) a snáď aj stravné (ak nie, oznámte to inšpektorátu práce). Zároveň, časť príspevkov je určité štartovné ľuďom, ktorí nepracujú. Po pár mesiacoch ich už dostávať nebudú.

Čo mám napísať do kolónky dávky v hmotnej núdzi? Domácnosti sa to každý mesiac mení...

Obsahovo ide o sumu, z ktorej sa budú rátať dávky po zamestnaní. Je to teda nárok na dávky v hmotnej núdzi bez aktivačného príspevku člena, ktorý sa zamestná, bez zníženia spôsobeného dohodami o vykonaní práce, ale so zníženiami spôsobenými invalidnými a inými dôchodkami.

Naozaj treba deliť deti na rôzne skupiny (materská škola, základná škola ap.)?

Rôzne skupiny detí majú nárok na iné dávky. Napr. je iný daňový bonus na deti do 18 rokov a iný nad 18 rokov, počas povinnej školskej dochádzky dostáva iné dávky, stredo­školské štipendiá sú iba počas strednej školy, vysoko­školské iba počas vysokej školy.

Prečo je v marci iný príjem ako v iných mesiacoch?

V marci prichádzajú preplatky dane a daňového bonusu. Preto je príjem spravidla vyšší.

Ako je to s ochranou osobných údajov?

Mzdová kalkulačka nikam nič neposiela. Čokoľvek rátate v kalkulačke, je rátané iba vo vašom počítači/mobile a nikam sa nič neposiela. Môžete si to overiť tak, že po načítaní kalkulačky vypnete internet vo vašom počítači/mobile. Kalkulačka si to ani nevšimne.

Iné mzdové kalkulačky ukazujú iné výsledky. Prečo?

Veľká časť iných kalkulačiek je neaktualizovaná, ignorujúca niektoré zmeny (napr. zmena zdravotných odvodov) či úplne ignoruje napr. doplatky daňového bonusu. Naša mzdová kalkulačka je jediná, ktorá zohľadňuje súbeh dávok a mzdy.

Iné exekučné kalkulačky ukazujú iné maximálne exekúcie.

V roku 2022 sa menili vzorce exekúcií.

Do výpočtu exekúcie vstupuje „čistý príjem“, ale je to iný čistý príjem, ako je uvedený na výplatnej páske. Rozdiel je napríklad v daňovom bonuse.

Ale ja nepoberám dávky, ani som nebol evidovaný na úrade práce.

Jednoducho vyplňte, že dávky máte 0 € a že na úrade práce ste boli 0 mesiacov.

V domácnosti nie sú manžel a manželka, ale druh a družka. Je to rozdiel?

Áno. Status manžela/manželky je dôležitý pre odpočítateľnú položku na dane podľa § 11 zákona. Ak sú druh/družka, treba označiť, že manželku nemá a že je ďalší dospelý člen domácnosti.

Domácnosť poberá rodičovský príspevok a nevychádzajú im dávky v hmotnej núdzi (lebo nemajú príspevok na bývanie). Ako sa im to prejaví na príjme?

Domácnosť síce nepoberá dávky v hmotnej núdzi, ale je v hmotnej núdzi. Teda napr. majú nárok na príspevok na stravu v škole (obedy zadarmo pre školákov), ale napríklad musia platiť za deti v škôlke.

V minulosti bolo negatívom, že nemali nárok na osobitný príspevok. V súčasnosti už ale osobitný príspevok neexistuje.

Domácnosť nepoberá DHN, ale príspevok podľa § 52a. Je to jedno?

Nie, nie je.

Príspevok § 52a nie je súčasťou dávok v hmotnej núdzi. Tento vypĺňate v kalkulačke v kolónke „iné príjmy“. Ak máte DHN 0 €, je lepšie na mesiac prestať poberať tento príspevok, vďaka čomu vám stúpnu dávky a dostanete sa (snáď) do stavu poberania hmotnej núdze.

Dočítal som sa, že dostanem aktivačný príspevok 151,40 €, ak sa zamestnám. Dostanem?

Dnes už nie, aktivačný príspevok bol od 1. 4. 2023 zrušený.

Príspevky sa často menili. Kde nájdem ich históriu?

V časti Priebežne aktualizované nájdete viacero zmien, ktoré nastali (napríklad zákony, výšku dávok), spísali sme zmeny medzi rokmi 2021 až 2023.

V mzdovej kalkulačke si viete nastaviť aj spätný dátum začiatku práce a tak zistiť, ako sa menilo nastavenie.

Čo je to príjem?

Pojem príjem neexistuje, resp. pre potreby každého zákona je iný:

Aké sú v kalkulačke zjednodušenia?

 • daňový bonus sa mení podľa veku dieťaťa. V kalkulačke pred­pokladáme, že dieťa v materskej škole má vždy menej ako 6 rokov a na základnej škole viac ako 6 rokov; a že dieťa na základnej škole má vždy menej ako 15 rokov vrátane a na strednej vždy viac ako 15 rokov a na vysokej škole viac ako 18 rokov,
 • predpokladáme, že dieťa na základnej škole si plní povinnú školskú dochádzku,
 • ignorujeme iný rodičovský príspevok pri dvojičkách,
 • samozrejme, budúcnosť je založená na odhadoch vývoja minimálnej mzdy či dávok.

Je mzdová kalkulačka súčasťou nejakého projektu?

Výsledky kalkulačky využívame a vývoj kalkulačky začal v projekte APVV-15-0722 Sociálna pasca – náklady a cesta von.

Aplikácia je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu vrámci OP EVS.

Od roku 2022 je aplikácia vyvíjaná v rámci projektu SKRS, financovaného z OP Ľudské zdroje.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/kalkulacka/otazky
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .