qr kod na stranku

Nové pravidlá exekúcií v roku 2022

V roku 2022 by mali začať platiť novšie vzorce a pravidlá pri exekúciách formou zrážok zo mzdy. Nanešťastie, úpravy sú iba kozmetické. Potrebné zásadnejšie zmeny (napr. aby ľudia v exekúcií nemuseli žiť v dobe kešu) nie sú súčasťou zmien.

Ako sa teda menia výšky, ktoré môže exekútor zobrať? Keďže vzorce sú zložité, prinášame prehľadné grafy pre dva typy domácností. Plnou čiarou sú zobrazené navrhované pravidlá, prerušovanou čiarou aktuálne platné pravidlá. Ako vidno, už v súčasnosti sú možnosti exekútora veľmi limitované (ak si človek nenechá posielať zexekuovanú výplatu na účet).

Pri každej domácnosti uvádzame tri druhy exekúcií:

  • exekúcie na výživné,
  • exekúcie na pred­nostné pohľadávky,
  • exekúcie na neprednostné pohľadávky.

Ak vás zaujímajú iné typy domácností, použite našu exekučnú kalkulačku. Ak chcete zistiť maximálne exekúcie pre ľudí dlhšie bez práce, použite našu mzdovú kalkulačku. V obidvoch kalkulačkách sa zmenou obdobia práce na rok 2022 automaticky zobrazia exekúcie podľa navrhovaných pravidiel.

Viac o exekúciách povieme aj na tlačovej konferencii.

Domácnosť jednotlivca

neprednostné pohľadávky jednotlivca kalkulacka/exekucie-nove-jednotlivec-neprednostne prednostné pohľadávky jednotlivca kalkulacka/exekucie-nove-jednotlivec-prednostne pohľadávky jednotlivca na výživné kalkulacka/exekucie-nove-jednotlivec-vyzivne

Domácnosť dvoch dospelých a dvoch detí

neprednostné pohľadávky rodiny kalkulacka/exekucie-nove-neprednostne prednostné pohľadávky rodiny kalkulacka/exekucie-nove-prednostne pohľadávky rodiny na výživné kalkulacka/exekucie-nove-vyzivne

pozn: rátame so životným minimom v roku 2021 tak, aby grafy vypovedali reálne zmeny vzorcov a nie nárasty parametrov, ktoré by nastali aj bez tejto zmeny.


https://www.iz.sk/exekucna-kalkulacka/nove-pravidla-exekucii-v-roku-2022