qr kod na stranku

Dávky v hmotnej núdzi

Systém dávok v hmotnej núdzi funguje na princípe nárokov a príjmov. Ich rozdielom je výška dávky v hmotnej núdzi. Ich zoznam je však veľmi komplikovaný a zohľadňuje ich mzdová kalkulačka. Výrazne sa líšia napríklad podľa výšky pracovného príjmu či počtu detí. V minulosti boli výrazným faktorom aj doba evidencie na úrade práce či miesto trvalého bydlisko.

Príjmy

Do apríla 2023 existoval aktivačný príspevok po zamestnaní sa, daňový bonus nebol príjmom. Do decembra 2023 existoval osobitný príspevok a iba 50 % pracovného príjmu sa rátalo do príjmu vo výpočte DHN.

Možné príjmy

Skúmajú sa aj možné príjmy, ktorými si človek vie zvýšiť svoje reálne príjmy:

  • veľkosť majetku (človek má pred­ať časť svojho majetku, aby zvýšil svoj príjem),
  • výživné, náhradné výživné,
  • dôchodok (človek musí požiadať o dôchodok pred žiadosťou o dávky v hmotnej núdzi),
  • nárok na mzdu.

Filozofia je, že dávky v hmotnej núdzi majú byť až posledná možnosť po vyčerpaní iných možností. Napríklad človek v dôchodkovom veku musí požiadať o starobný dôchodok a až po jeho odmietnutí alebo jeho nízkej výške môže žiadať o dávky v hmotnej núdzi.

Nárok na dávky

Koľko dávok by mohla domácnosť získať:

Výpočet dávky

dhn kalkulacka/vypocet-dhn
  • zisťuje sa, či domácnosť je v hmotnej núdzi (majetok, výška príjmu v porovnaní so životným minimom),
  • od nárokov na dávky sa odrátajú príjmy a nároky na príjmy, rozdiel sú dávky v hmotnej núdzi.

Obdobie výplaty dávky

Dávku úrad práce vyrátava za kalendárny mesiac na základe príjmu domácnosti. Vyplácaná je o mesiac neskôr.

  • zamestnanec má mzdu za máj vyplatenú v polovici júna; dôchodca má dôchodok za júl vyplatený v júni; rodič má rodičovský príspevok za máj vyplatený v júni,
  • vstupuje to do výpočtu dávok za mesiac jún, treba úradu práce zdokladovať do ôsmeho v júli,
  • dávky za mesiac jún sú vyplatené v polovici júla.
obdobia na DHN kalkulacka/davky-kalendar

O dávky možno požiadať aj spätne, najviac však o 3 mesiace. Spracovanie dávok v hmotnej núdzi (DHN), najmä na začiatku poberania, môže trvať dlho. Preto sa niekedy stáva, že dávky sú doplatené jednorazovo spätne za niekoľko mesiacov. Takéto jednorazové spätné doplatenie väčšej sumy je potom pred­metom klamlivých správ niektorých podvodných stránok a portálov.

Aby však ľudia mali aspoň časť dávok aj počas obdobia, keď niektoré údaje sú dané iba približne (napr. ešte nie je jasná presná suma výživného), úrad práce môže poskytovať preddavky na dávky. Po doplnení a spresnení všetkých údajov potom budú dávky presne doplatené.

Prehľad výšky dávok

Dávky v hmotnej núdzi definuje 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi. V súčasnosti je výška jednotlivých dávok v hmotnej núdzi nasledovná:

Typ dávkysuma od 1. 1. 2024
Aktivačný príspevok88,40 €
Aktivačný príspevok po zamest­naní sa-
Dávka pre jednotlivca86,50 €
Dávka pre jednotlivca s dieťaťom164,50 €
Dávka pre dvojicu bez detí150,30 €
Dávka pre dvojicu s deťmi224,90 €
Dávka pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi240,20 €
Dávka pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi303,20 €
Ochranný príspevok pre tehotnú ženu19 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa24,20 €

Príspevok na bývanie je súčasťou dávok v hmotnej núdzi a je určený pre domácnosti, ktoré majú legálne bývanie a platí aj za odpad. Do júla 2023 boli iba dve výšky príspevku: pre jednotlivca a pre viacčlennú domácnosť, od 15. júla 2023 je v zákone 5 typov domácností.

Typ domácnostisuma od 1. 1. 2024
Príspevok na bývanie97 €
Príspevok na bývanie pre dvoch ľudí164,70 €
Príspevok na bývanie pre troch ľudí209 €
Príspevok na bývanie pre štyroch ľudí253,30 €
Príspevok na bývanie pre viac ako štyroch ľudí297,40 €

Výška dávok v minulosti

Dávky sú zvyšované rovnako ako životné minimum, teda maximálne o infláciu (od roku 2023 sa zákon zmenil, takže životné minimum sa zvyšuje o infláciu). Preto nárasty nie sú výrazné. V nasledujúcej tabuľke uvádzame vývoj základnej dávky (pre jednotlivca a pre dvojicu s deťmi) a vývoj príspevku na bývanie (pre jednotlivca a pre dvojčlennú domácnosť).

Platí odZákladná dávkaPríspevok na bývanie
odhad od 1. 1. 202486,50 €
224,90 €
97 €
164,70 €
1. 10. 202384,90 €
220,70 €
95,20 €
161,60 €
15. 7. 202374 €
192,40 €
83 €
140,90 €
plná história

V stálych cenách vidno skôr pokles výšky základnej dávky v hmotnej núdzi. dlhšia história výšok v pomoci v hmotnej núdzi.

vývoj dávok v hmotnej núdzi v stálych a bežných cenách kalkulacka/vyvoj-davky

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/dhn
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .