qr kod na stranku

Dávky v hmotnej núdzi

Systém dávok v hmotnej núdzi funguje na princípe nárokov a príjmov. Ich rozdielom je výška dávky v hmotnej núdzi. Ich zoznam je však veľmi komplikovaný a zohľadňuje ich mzdová kalkulačka. Výrazne sa líšia napríklad podľa výšky pracovného príjmu, počtu detí, doby evidencie na úrade práce či trvalého bydliska.

Príjmy

Možné príjmy

Skúmajú sa aj možné príjmy, ktorými si človek vie zvýšiť svoje reálne príjmy:

  • veľkosť majetku (človek má predať časť svojho majetku, aby zvýšil svoj príjem),
  • výživné, náhradné výživné,
  • dôchodok (človek musí požiadať o dôchodok pred žiadosťou o dávky v hmotnej núdzi),
  • nárok na mzdu.

Filozofia je, že dávky v hmotnej núdzi majú byť až posledná možnosť po vyčerpaní iných možností. Napríklad človek v dôchodkovom veku musí požiadať o starobný dôchodok a až po jeho odmietnutí alebo jeho nízkej výške môže žiadať o dávky v hmotnej núdzi.

Nárok na dávky

Koľko dávok by mohla domácnosť získať:

Výpočet dávky

dhn kalkulacka/vypocet-dhn
  • zisťuje sa, či domácnosť je v hmotnej núdzi (majetok, výška príjmu v porovnaní so životným minimom),
  • od nárokov na dávky sa odrátajú príjmy a nároky na príjmy, rozdiel sú dávky v hmotnej núdzi.

Obdobie výplaty dávky

Dávku úrad práce vyrátava za kalendárny mesiac na základe príjmu domácnosti. Vyplácaná je o mesiac neskôr.

  • zamestnanec má mzdu za máj vyplatenú v polovici júna; dôchodca má dôchodok za júl vyplatený v júni; rodič má rodičovský príspevok za máj vyplatený v júni,
  • vstupuje to do výpočtu dávok za mesiac jún, treba úradu práce zdokladovať do ôsmeho v júli,
  • dávky za mesiac jún sú vyplatené v polovici júla.
obdobia na DHN kalkulacka/davky-kalendar

O dávky možno požiadať aj spätne, najviac však o 3 mesiace. Spracovanie dávok v hmotnej núdzi (DHN), najmä na začiatku poberania, môže trvať dlho. Preto sa niekedy stáva, že dávky sú doplatené jednorazovo spätne za niekoľko mesiacov. Takéto jednorazové spätné doplatenie je potom predmetom klamlivých správ niektorých podvodných stránok a portálov.

Aby však ľudia mali aspoň časť dávok aj počas obdobia, keď niektoré údaje sú dané iba približne (napr. ešte nie je jasná presná suma výživného), úrad práce môže poskytovať preddavky na dávky. Po doplnení a spresnení všetkých údajov potom budú dávky presne doplatené.

Prehľad výšky dávok

Dávky v hmotnej núdzi definuje 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi. V súčasnosti je výška jednotlivých dávok v hmotnej núdzi nasledovná:

Typ dávkysuma od 1. 1. 2022
Aktivačný príspevok70,40 €
Aktivačný príspevok po zamestnaní sa140,80 €
Dávka pre jednotlivca68,80 €
Dávka pre jednotlivca s dieťaťom130,90 €
Dávka pre dvojicu bez detí119,60 €
Dávka pre dvojicu s deťmi179,00 €
Dávka pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi191,20 €
Dávka pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi241,30 €
Ochranný príspevok pre tehotnú ženu15,10 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa19,30 €
Príspevok na bývanie59,40 €
Príspevok na bývanie pre viac ľudí94,80 €
Vývoj za posledné obdobie:
Platí odZákon/opatrenie/nariadenieDávka pre jednotlivcaPríspevok na bývanie
1. 1. 2022OPATRENIE 494/2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 202168,80 €59,40 €
1. 1. 2021OPATRENIE 384/2020 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 202067,80 €58,50 €
1. 4. 2019ZÁKON 42/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 30. januára 201964,70 €55,80 €
1. 1. 2014ZÁKON 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26. novembra 201361,60 €55,80 €
1. 9. 2009NARIADENIE VLÁDY 324/2009, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie z 15. júla 200960,50 €55,80 €
1. 1. 2009NARIADENIE VLÁDY 336/2008, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 20. augusta 200858,43 €52,12 €
1. 9. 2008NARIADENIE VLÁDY 336/2008, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 20. augusta 20081760 Sk1570 Sk
1. 9. 2007NARIADENIE VLÁDY 377/2007, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 1. augusta 20071680 Sk1490 Sk
1. 9. 2006NARIADENIE VLÁDY 486/2006, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku z 9. augusta 20061640 Sk1460 Sk
1. 9. 2005NARIADENIE VLÁDY 382/2005, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku zo 17. augusta 20051560 Sk1132 Sk
1. 9. 2004NARIADENIE VLÁDY 486/2004, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 18. augusta 20041530 Sk980 Sk
1. 1. 2004ZÁKON 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 20031450 Sk780 Sk

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/dhn
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .