qr kod na stranku

Dávky v hmotnej núdzi

Systém dávok v hmotnej núdzi funguje na princípe nárokov a príjmov. Ich rozdielom je výška dávky v hmotnej núdzi. Ich zoznam je však veľmi komplikovaný a zohľadňuje ich mzdová kalkulačka. Výrazne sa líšia napríklad podľa výšky pracovného príjmu či počtu detí. V minulosti bol výrazným faktorom aj doba evidencie na úrade práce či miesto trvalého bydlisko.

Príjmy

Do apríla 2023 existoval aktivačný príspevok po zamestnaní sa, daňový bonus nebol príjmom. Do decembra 2023 existoval osobitný príspevok a iba 50 % pracovného príjmu sa rátalo do príjmu vo výpočte DHN.

Možné príjmy

Skúmajú sa aj možné príjmy, ktorými si človek vie zvýšiť svoje reálne príjmy:

  • veľkosť majetku (človek má pred­ať časť svojho majetku, aby zvýšil svoj príjem),
  • výživné, náhradné výživné,
  • dôchodok (človek musí požiadať o dôchodok pred žiadosťou o dávky v hmotnej núdzi),
  • nárok na mzdu.

Filozofia je, že dávky v hmotnej núdzi majú byť až posledná možnosť po vyčerpaní iných možností. Napríklad človek v dôchodkovom veku musí požiadať o starobný dôchodok a až po jeho odmietnutí alebo jeho nízkej výške môže žiadať o dávky v hmotnej núdzi.

Nárok na dávky

Koľko dávok by mohla domácnosť získať:

Výpočet dávky

dhn kalkulacka/vypocet-dhn
  • zisťuje sa, či domácnosť je v hmotnej núdzi (majetok, výška príjmu v porovnaní so životným minimom),
  • od nárokov na dávky sa odrátajú príjmy a nároky na príjmy, rozdiel sú dávky v hmotnej núdzi.

Obdobie výplaty dávky

Dávku úrad práce vyrátava za kalendárny mesiac na základe príjmu domácnosti. Vyplácaná je o mesiac neskôr.

  • zamestnanec má mzdu za máj vyplatenú v polovici júna; dôchodca má dôchodok za júl vyplatený v júni; rodič má rodičovský príspevok za máj vyplatený v júni,
  • vstupuje to do výpočtu dávok za mesiac jún, treba úradu práce zdokladovať do ôsmeho v júli,
  • dávky za mesiac jún sú vyplatené v polovici júla.
obdobia na DHN kalkulacka/davky-kalendar

O dávky možno požiadať aj spätne, najviac však o 3 mesiace. Spracovanie dávok v hmotnej núdzi (DHN), najmä na začiatku poberania, môže trvať dlho. Preto sa niekedy stáva, že dávky sú doplatené jednorazovo spätne za niekoľko mesiacov. Takéto jednorazové spätné doplatenie väčšej sumy je potom pred­metom klamlivých správ niektorých podvodných stránok a portálov.

Aby však ľudia mali aspoň časť dávok aj počas obdobia, keď niektoré údaje sú dané iba približne (napr. ešte nie je jasná presná suma výživného), úrad práce môže poskytovať preddavky na dávky. Po doplnení a spresnení všetkých údajov potom budú dávky presne doplatené.

Prehľad výšky dávok

Dávky v hmotnej núdzi definuje 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi. V súčasnosti je výška jednotlivých dávok v hmotnej núdzi nasledovná:

Typ dávkysuma od 15. 7. 2023
Aktivačný príspevok75,70 €
Aktivačný príspevok po zamest­naní sa-
Dávka pre jednotlivca74 €
Dávka pre jednotlivca s dieťaťom140,70 €
Dávka pre dvojicu bez detí128,60 €
Dávka pre dvojicu s deťmi192,40 €
Dávka pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi205,50 €
Dávka pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi259,40 €
Ochranný príspevok pre tehotnú ženu16,20 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa20,70 €

Príspevok na bývanie je súčasťou dávok v hmotnej núdzi a je určený pre domácnosti, ktoré majú legálne bývanie a platí aj za odpad. Do júla 2023 boli iba dve výšky príspevku: pre jednotlivca a pre viacčlennú domácnosť, od 15. júla 2023 je v zákone 5 typov domácností.

Typ domácnostisuma od 15. 7. 2023
Príspevok na bývanie83 €
Príspevok na bývanie pre dvoch ľudí140,90 €
Príspevok na bývanie pre troch ľudí178,80 €
Príspevok na bývanie pre štyroch ľudí216,70 €
Príspevok na bývanie pre viac ako štyroch ľudí254,50 €

Výška dávok v minulosti

Dávky sú zvyšované rovnako ako životné minimum, teda maximálne o infláciu (od roku 2023 sa zákon zmenil, takže životné minimum sa zvyšuje o infláciu). Preto nárasty nie sú výrazné. V nasledujúcej tabuľke uvádzame vývoj základnej dávky (pre jednotlivca a pre dvojicu s deťmi) a vývoj príspevku na bývanie (pre jednotlivca a pre dvojčlennú domácnosť).

Platí odZákon/​opatrenie/​nariadenieZákladná dávkaPríspevok na bývanie
1. 10. 2023odhad84,90 €
220,70 €
95,20 €
161,60 €
15. 7. 2023Zákon 275/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. júna 202374 €
192,40 €
83 €
140,90 €
1. 4. 2023Zákon 65/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zo 7. februára 202374 €
192,40 €
63,90 €
101,90 €
1. 1. 2023Opatrenie 439/2022 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 30. novembra 202274 €
192,40 €
63,90 €
101,90 €
1. 1. 2022Opatrenie 494/2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 202168,80 €
179 €
59,40 €
94,80 €
1. 1. 2021Opatrenie 384/2020 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 202067,80 €
176,40 €
58,50 €
93,40 €
1. 4. 2019Zákon 42/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov z 30. januára 201964,70 €
168,40 €
55,80 €
89,20 €
1. 1. 2014Zákon 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26. novembra 201361,60 €
160,40 €
55,80 €
89,20 €
1. 9. 2009Naradenie vlády 324/2009, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie z 15. júla 200960,50 €
157,60 €
55,80 €
89,20 €
1. 1. 2009Naradenie vlády 336/2008, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 20. augusta 200858,43 €
150,04 €
52,12 €
83,32 €
1. 9. 2008Naradenie vlády 336/2008, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 20. augusta 20081 760 Sk
4 520 Sk
1 570 Sk
2 510 Sk
1. 9. 2007Naradenie vlády 377/2007, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 1. augusta 20071 680 Sk
4 000 Sk
1 490 Sk
2 350 Sk
1. 9. 2006Naradenie vlády 486/2006, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku z 9. augusta 20061 640 Sk
3 890 Sk
1 460 Sk
2 300 Sk
1. 9. 2005Naradenie vlády 382/2005, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku zo 17. augusta 20051 560 Sk
3 700 Sk
1 132 Sk
1 920 Sk
1. 9. 2004Naradenie vlády 486/2004, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 18. augusta 20041 530 Sk
3 630 Sk
980 Sk
1 670 Sk
1. 1. 2004Zákon 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 20031 450 Sk
3 210 Sk
780 Sk
1 330 Sk

V stálych cenách vidno skôr pokles výšky základnej dávky v hmotnej núdzi.

vývoj dávok v hmotnej núdzi v stálych a bežných cenách kalkulacka/vyvoj-davky

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/​zenodo.6090202.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/dhn
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .