qr kod na stranku

História dávok a príspevkov

Výška jednotlivých dávok a príspevkov sa výrazne menila. Prinášame prehľad zdrojov údajov o výške týchto príspevkov. Zväčša sú to vyhlášky, zákony či opatrenia.

Životné minimum

Viac o životnom minime.

Platí odŽivotné minimumŽM druhá dospelá osoba
Neza­opatrené dieťa
Opatrenie/​zákon
odhad od 1. 7. 2024273,99 €191,14 €
125,11 €
odhad
1. 7. 2023268,88 €187,57 €
122,77 €
Opatrenie 220/2023 o úprave súm životného minima zo 14. júna 2023
1. 7. 2022234,42 €163,53 €
107,03 €
Opatrenie 227/2022 o úprave súm životného minima z 22. júna 2022
1. 7. 2021218,06 €152,12 €
99,56 €
Opatrenie 244/2021 o úprave súm životného minima z 18. júna 2021
1. 7. 2020214,83 €149,87 €
98,08 €
Opatrenie 174/2020 o úprave súm životného minima z 19. júna 2020
1. 7. 2019210,20 €146,64 €
95,96 €
Opatrenie 183/2019 o úprave súm životného minima z 12. júna 2019
1. 7. 2018205,07 €143,06 €
93,61 €
Opatrenie 196/2018 o úprave súm životného minima z 20. júna 2018
1. 7. 2017199,48 €139,16 €
91,06 €
Opatrenie 173/2017 o úprave súm životného minima z 26. júna 2017
1. 7. 2013198,09 €138,18 €
90,42 €
Opatrenie 186/2013 o úprave súm životného minima z 28. júna 2013
1. 7. 2012194,58 €135,74 €
88,82 €
Opatrenie 181/2012 o úprave súm životného minima z 20. júna 2012
1. 7. 2011189,83 €132,42 €
86,65 €
Opatrenie 194/2011 o úprave súm životného minima z 23. júna 2011
1. 7. 2010185,38 €129,31 €
84,61 €
Opatrenie 300/2010 o úprave súm životného minima z 18. júna 2010
1. 7. 2009185,19 €129,18 €
84,52 €
Opatrenie 252/2009 o úprave súm životného minima z 23. júna 2009
1. 1. 2009178,92 €124,81 €
81,66 €
zmena meny na euro
1. 7. 20085 390 Sk3 760 Sk
2 460 Sk
Opatrenie 225/2008 o úprave súm životného minima z 13. júna 2008
1. 7. 20075 130 Sk3 580 Sk
2 340 Sk
Opatrenie 291/2007 o úprave súm životného minima z 22. júna 2007
1. 7. 20064 980 Sk3 480 Sk
2 270 Sk
Opatrenie 415/2006 o ustanovení súm životného minima zo 16. júna 2006
1. 7. 20054 730 Sk3 300 Sk
2 150 Sk
Opatrenie 262/2005 o ustanovení súm životného minima z 2. júna 2005
1. 7. 20044 580 Sk3 200 Sk
2 080 Sk
Opatrenie 372/2004 o ustanovení súm životného minima z 18. júna 2004
1. 1. 20044 210 Sk2 940 Sk
1 910 Sk
Zákon 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 28. októbra 2003
1. 7. 20034 210 Sk2 940 Sk
1 910 Sk
Opatrenie 213/2003 o úprave súm životného minima z 30. mája 2003
1. 7. 20023 930 Sk2 750 Sk
1 780 Sk
Opatrenie 285/2002 o úprave súm životného minima zo 7. júna 2002
1. 7. 20013 790 Sk2 650 Sk
1 720 Sk
Opatrenie 232/2001 o úprave súm životného minima z 18. júna 2001
1. 7. 20003 490 Sk2 440 Sk
1 580 Sk
Opatrenie 187/2000 o úprave súm životného minima z 9. júna 2000
1. 7. 19993 230 Sk2 260 Sk
1 460 Sk
Opatrenie 160/1999 o úprave súm životného minima z 18. júna 1999
1. 7. 19983 000 Sk2 100 Sk
1 350 Sk
Zákon 125/1998 o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok z 3. apríla 1998

Dávky v hmotnej núdzi

Viac o dávkach v hmotnej núdzi, o histórii aktivačného príspevkuosobitného príspevku.

Platí odZákon/​opatrenie/​nariadenieZákladná dávkaPríspevok na bývanie
odhad od 1. 1. 2024odhad86,50 €
224,90 €
97 €
164,70 €
1. 10. 2023Opatrenie 377/2023 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 20. septembra 202384,90 €
220,70 €
95,20 €
161,60 €
15. 7. 2023Zákon 275/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. júna 202374 €
192,40 €
83 €
140,90 €
1. 4. 2023Zákon 65/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zo 7. februára 202374 €
192,40 €
63,90 €
101,90 €
1. 1. 2023Opatrenie 439/2022 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 30. novembra 202274 €
192,40 €
63,90 €
101,90 €
1. 1. 2022Opatrenie 494/2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 202168,80 €
179 €
59,40 €
94,80 €
1. 1. 2021Opatrenie 384/2020 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi z 2. decembra 202067,80 €
176,40 €
58,50 €
93,40 €
1. 4. 2019Zákon 42/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov z 30. januára 201964,70 €
168,40 €
55,80 €
89,20 €
1. 1. 2014Zákon 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26. novembra 201361,60 €
160,40 €
55,80 €
89,20 €
1. 9. 2009Naradenie vlády 324/2009, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie z 15. júla 200960,50 €
157,60 €
55,80 €
89,20 €
1. 1. 2009Naradenie vlády 336/2008, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 20. augusta 200858,43 €
150,04 €
52,12 €
83,32 €
1. 9. 2008Naradenie vlády 336/2008, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 20. augusta 20081 760 Sk
4 520 Sk
1 570 Sk
2 510 Sk
1. 9. 2007Naradenie vlády 377/2007, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 1. augusta 20071 680 Sk
4 000 Sk
1 490 Sk
2 350 Sk
1. 9. 2006Naradenie vlády 486/2006, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku z 9. augusta 20061 640 Sk
3 890 Sk
1 460 Sk
2 300 Sk
1. 9. 2005Naradenie vlády 382/2005, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku zo 17. augusta 20051 560 Sk
3 700 Sk
1 132 Sk
1 920 Sk
1. 9. 2004Naradenie vlády 486/2004, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie z 18. augusta 20041 530 Sk
3 630 Sk
980 Sk
1 670 Sk
1. 1. 2004Zákon 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 20031 450 Sk
3 210 Sk
780 Sk
1 330 Sk

Prídavok na deti

Viac o prídavku na dieťa. Výrazne sa menil aj daňový bonus.

Platí odPrídavok na dieťaPríplatok k prídavku
Doplatok prvákom
Opatrenie/​zákon
1. 1. 202360 €30 €
110 €
Zákon 397/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 8. novembra 2022
1. 7. 202230 €30 €
110 €
Zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. júna 2022
1. 6. 202225,88 €12,14 €
106,33 €
Opatrenie 497/2021 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2021
1. 5. 2022100 €11,96 €
106,33 €
Naradenie vlády 166/2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších pred­pisov z 18. mája 2022
1. 1. 202225,88 €12,14 €
106,33 €
Opatrenie 497/2021 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2021
1. 1. 202125,50 €11,96 €
104,76 €
Opatrenie 383/2020 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2020
1. 1. 202024,95 €11,70 €
102,50 €
Opatrenie 429/2019 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 4. decembra 2019
1. 1. 201924,34 €11,41 €
100 €
Opatrenie 232/2018 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 25. júla 2018
1. 1. 201823,68 €11,10 €Opatrenie 234/2017 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 16. augusta 2017
1. 1. 201423,52 €11,02 €Opatrenie 450/2013 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 11. decembra 2013
1. 1. 201323,10 €10,83 €Opatrenie 384/2012 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 4. decembra 2012
1. 1. 201222,54 €10,57 €Opatrenie 411/2011 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 18. novembra 2011
1. 1. 201122,01 €10,32 €Opatrenie 336/2010 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 28. júla 2010
1. 1. 201021,99 €10,31 €Opatrenie 516/2009 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 1. decembra 2009
1. 1. 200921,25 €9,96 €Zákon 554/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších pred­pisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 25. novembra 2008
1. 1. 2008540 Sk300 SkZákon 532/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov z 30. októbra 2007
1. 1. 2004500 SkZákon 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zo 6. novembra 2003

Rodičovský príspevok

Viac o rodičovskom príspevku.

Platí odRodičovský príspevokOpatrenie/zákon
odhad od 1. 1. 2024351,80 € alebo 482,30 €odhad
1. 7. 2023345,20 € alebo 473,30 €Zákon 210/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 23. mája 2023
1. 1. 2023301 € alebo 412,60 €Opatrenie 444/2022 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 30. novembra 2022
1. 1. 2022280 € alebo 383,80 €Opatrenie 496/2021 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 2. decembra 2021
1. 1. 2021275,90 € alebo 378,10 €Opatrenie 382/2020 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 2. decembra 2020
1. 1. 2020270 € alebo 370 €Zákon 312/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov z 18. septembra 2019
1. 1. 2019220,70 €Opatrenie 231/2018 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 25. júla 2018
1. 1. 2018214,70 €Opatrenie 233/2017 o ustanovení sumy rodičovského príspevku zo 16. augusta 2017
1. 1. 2014203,20 €Opatrenie 451/2013 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 11. decembra 2013
1. 1. 2013199,60 €Opatrenie 383/2012 o úprave sumy rodičovského príspevku zo 4. decembra 2012
1. 1. 2012194,70 €Opatrenie 412/2011 o úprave sumy rodičovského príspevku z 18. novembra 2011
1. 1. 2011190,10 €Zákon 513/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. z 2. decembra 2010
1. 1. 2010164,22 €Zákon 571/2009 o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 2. decembra 2009
1. 9. 2009164,22 €Opatrenie 326/2009 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 3. augusta 2009
1. 1. 2009158,67 €zmena meny na euro
1. 9. 20084 780 SkOpatrenie 267/2008 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 1. júla 2008
1. 9. 20074 560 SkOpatrenie 321/2007 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 9. júla 2007
1. 9. 20094 440 SkOpatrenie 493/2006 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 18. augusta 2006
1. 9. 20084 230 SkOpatrenie 378/2005 o ustanovení sumy rodičovského príspevku z 12. augusta 2005
1. 9. 20044 110 SkOpatrenie 415/2004 o ustanovení súm rodičovského príspevku z 13. júla 2004
1. 11. 20023 790 SkZákon 280/2002 o rodičovskom príspevku zo 16. mája 2002

Stravné zamestnancom

Viac o stravnom.

Platí odStravné na deňPri ceste
5-12 hodín
nad 18 hodín
Opatrenie
1. 10. 20235,85 €7,80 €
17,40 €
Opatrenie 368/2023 o sumách stravného z 20. septembra 2023
1. 6. 20235,48 €7,30 €
16,40 €
Opatrenie 171/2023 o sumách stravného zo 17. mája 2023
1. 1. 20235,10 €6,80 €
15,30 €
Opatrenie 432/2022 o sumách stravného z 30. novembra 2022
1. 9. 20224,80 €6,40 €
14,50 €
Opatrenie 281/2022 o sumách stravného z 25. júla 2022
1. 5. 20224,50 €6 €
13,70 €
Opatrenie 116/2022 o sumách stravného z 31. marca 2022
1. 7. 20193,83 €5,10 €
11,60 €
Opatrenie 176/2019 o sumách stravného zo 4. júna 2019
1. 6. 20183,60 €4,80 €
10,90 €
Opatrenie 148/2018 o sumách stravného zo 16. mája 2018
1. 12. 20163,38 €4,50 €
10,30 €
Opatrenie 309/2016 o sumách stravného z 9. novembra 2016
1. 11. 20143,15 €4,20 €
9,80 €
Opatrenie 296/2014 o sumách stravného z 24. októbra 2014
24. 8. 20123 €4 €
9,30 €
Opatrenie 248/2012 o sumách stravného z 20. augusta 2012
29. 12. 20102,85 €3,80 €
8,80 €
Opatrenie 533/2010 o sumách stravného z 21. decembra 2010
25. 3. 20092,70 €3,60 €
8,30 €
Opatrenie 110/2009 o sumách stravného zo 16. marca 2009
1. 1. 20092,48 €3,30 €
7,70 €
Opatrenie 621/2008 o sumách stravného z 18. decembra 2008
24. 5. 200874 Sk98 Sk
230 Sk
Opatrenie 180/2008 o sumách stravného z 13. mája 2008
24. 12. 200567 Sk89 Sk
208 Sk
Opatrenie 615/2005 o sumách stravného z 19. decembra 2005
1. 7. 200254 Sk72 Sk
170 Sk
Opatrenie 338/2002 o sumách stravného z 24. júna 2002
28. 12. 200154 Sk72 Sk
170 Sk
Opatrenie 573/2001 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného z 20. decembra 2001
23. 6. 200153 Sk70 Sk
166 Sk
Opatrenie 231/2001 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného zo 14. júna 2001
21. 3. 200151 Sk68 Sk
162 Sk
Opatrenie 98/2001 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného z 5. marca 2001
13. 7. 200050 Sk66 Sk
158 Sk
Opatrenie 217/2000 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného zo 4. júla 2000

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/historia
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .