Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Osobitný príjemca ako štandard

V súčasnosti existuje inštitút osobitného príjemcu, ktorý má za úlohu posudzovať individuálne potreby jednotlivých domácností. Legislatívne sa osobitným príjemcom rozumie osoba spôsobilá na právne úkony, ktorú vymenuje úrad v prípade, ak pomoc v hmotnej núdzi nedosiahla (alebo existuje dôvodné podozrenie, že pomoc v hmotnej núdzi nedosiahne) účel, na ktorý je určená.

V praxi je pridelenie osobitného príjemcu administratívne náročné a prideľuje sa iba v obzvlášť závažných prípadoch. Intenzívnejšie využívanie osobitných príjemcov by pritom vyriešilo viaceré komplikácie – osoby v núdzi by sa prestali zadlžovať a ich výdavky by boli riadené racionálne (vynakladané priebežne počas celého obdobia na nevyhnutné tovary a služby).

Osobitný príjemca je potrebný najmä na riešenie špecifických a nepredvídaných situácií (napríklad pokazený kotol na kúrenie počas zimy, nutné výdavky na pohreb a pod.). Tieto musí mať právomoc ad hoc a rýchlo posúdiť s cieľom zabezpečiť najlepšie dlhodobé podmienky pre klienta.

Je už vec technická, či osobitného príjemcu bude robiť sociálny pracovník úradu, zamestnanec obce, pracovník cirkvi alebo neziskový sektor.

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/osobitny-prijemca-ako-standard

Aktuálne štatistiky

Júl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181322, z toho 72718 dlhodobo, miera 6.6% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Revúca 20.5% (10.4%), Rimavská Sobota 20.5% (12.2%), Kežmarok 16.7% (8.5%), Rožňava 16.6% (9.1%)

Najnižšia nezam.: Galanta 2.6%, Bratislava V 2.6%, Trenčín 2.7%, Hlohovec 2.8%, Trnava 2.9%