qr kod na stranku

Tlačová konferencia k problematike inkasa

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu týkajúcu sa problematiky inkasa, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 (v pondelok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti.

Inkaso je platobná služba, ktorej cieľom je zjednodušiť platobný styk užívateľom služieb na jednej strane a poskytovateľom týchto služieb na strane druhej. Vďaka inkasu nemusia užívatelia sledovať jednotlivé faktúry a manuálne ich platiť a poskytovatelia vykazujú nižšiu chybovosť pri platení pohľadávok. Funkčné inkaso pred­stavuje pre užívateľa komfort a delegovanie časti vlastnej zodpovednosti z prípadných chýb vo vyrovnávaní pohľadávok na zadávateľa platby, resp. finančnú inštitúciu.

Bohužiaľ, inkasá často nenapĺňajú svoj potenciál:

  • niektoré kľúčové inštitúcie možnosť využívať inkaso ešte stále neponúkajú (Sociálna poisťovňa pre odvody živnostníkov, správcovia budov, ...);
  • niektoré inštitúcie možnosť využívať inkaso ponúkajú, ale nie na všetky platby (Slovakia energy);
  • niektoré inštitúcie nevenujú neuhradeným pohľadávkam z dôvodu chyby v inkase primeranú pozornosť a napriek tomu, že nejde o chybu spočívajúcu v osobe užívateľa služby, účtujú si poplatky;
  • niektoré inštitúcie poskytujú služby, ktorých cena sa môže v priebehu času meniť – súčasné nastavenie trvalých príkazov však umožňuje uhrádzať iba pevne stanovené sumy – v týchto prípadoch by malo byť využité inkaso.

Na tlačovej konferencii pred­stavíme návrh zásad používania inkasa. Aktivita je súčasťou vydania publikácie .


Tlačovú konferenciu realizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/tk-inkaso
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .