qr kod na stranku

Tlačová konferencia ku konferencii "Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC", Bratislava

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 28. 10. 2013 o 10:00 hod v sídle Inštitútu zamestnanosti. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa koná v piatok 25. 10. 2013 v Tornali.

Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach Slovenskej republiky dosahuje alarmujúce hodnoty. Súčasné nástroje sú v boji proti dlhodobej nezamestnanosti neúčinné a situácia sa stáva neudržateľnou. Kompetencie žúp v oblasti politiky zamestnanosti sú obmedzené, no niekoľko nástrojov môžu ovplyvniť priamo (stredo­školské vzdelávanie, mobilita, sociálne služby, ...) alebo nepriamo (cez verejné obstarávanie, zdravotné služby, rozvoj turizmu, ...). Regionálna diferencovanosť miery dlhodobej nezamestnanosti nesmie byť dôvodom nezáujmu politiky zamestnanosti, ale impulzom pre poskytnutie adekvátnej pomoci a zmeny politiky.

Na tlačovej konferencii budeme prezentovať problematiku dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je v Banskobystrickom a Košickom kraji veľmi vypuklá, výstupy z piatkovej konferencie o dlhodobej nezamestnanosti vrátane problémov, s ktorými sa VÚC stretávajú pri boji s dlhodobou nezamestnanosťou a možné riešenia dlhodobej nezamestnanosti.

tlačová konferencia 1 tlacovka-2013-okt-1 tlačová konferencia 2 tlacovka-2013-okt-2 tlačová konferencia 3 tlacovka-2013-okt-3 tlačová konferencia 4 tlacovka-2013-okt-4

Konferencie sú realizované v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti, ktorého správcom je nadácia Ekopolis.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-vuc-oktober-2013/tlacova-konferencia-bratislava
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .