qr kod na stranku

Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC

Pozývame Vás na konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, v rámci ktorej jednotliví kandidáti na krajského župana vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2013 pred­stavia občanom a odbornej verejnosti vlastné pred­stavy znižovania dlhodobej nezamestnanosti v problematických regiónoch.

Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach Slovenskej republiky dosahuje alarmujúce hodnoty. Súčasné nástroje sú v boji proti dlhodobej nezamestnanosti neúčinné a situácia sa stáva neudržateľnou. Kompetencie žúp v oblasti politiky zamestnanosti sú obmedzené, no niekoľko nástrojov môžu ovplyvniť priamo (stredo­školské vzdelávanie, mobilita, sociálne služby, ...) alebo nepriamo (cez verejné obstarávanie, zdravotné služby, rozvoj turizmu, ...). Regionálna diferencovanosť miery dlhodobej nezamestnanosti nesmie byť dôvodom nezáujmu politiky zamestnanosti, ale impulzom pre poskytnutie adekvátnej pomoci a zmeny politiky – zmení sa niečo po župných voľbách?

Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali.

Miesto a čas konania

Táto konferencia nadväzuje na naše pred­chádzajúce konferencie konajúce sa pred voľbami do NRSR (v roku 2006, 2010 a 2012) a pred voľbami do Europarlamentu v roku 2009, ktoré viedli k plodnej diskusii ohľadom politiky zamestnanosti a mali výrazný dosah na odbornú verejnosť.

Veríme, že konferencia podnieti diskusiu v správnom čase na správnom mieste a spoločne nájdeme východisko zo súčasnej situácie. V prípade záujmu o účasť na konferencii nás, prosím, kontaktujte na našej e-mailovej adrese. O prípadných zmenách v programe Vás budeme informovať.

časpredbežný program konferencie
12:30registrácia
13:00otvorenie konferencieRNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident Inštitútu zamestnanosti, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
Mgr. Anna Szögedi, primátorka Tornale
13:15 úvod do problematiky regionálnej nezamestnanostiInštitút zamestnanosti
13:30Banskobystrický a Prešovský krajkandidáti, potvdení: Ing. Ľudovít Kaník, Ing. Karol Konárik ml., Ing. Vladimír Maňka, Ing. Ľubomír Vasilišin
14:10 diskusia
14:30 prestávka
15:00 Košický kraj kandidáti, potvrdení: RNDr. Rudolf Bauer, PhD., JUDr. Vladimír Gürtler, Ing. Jozef Holečko, MBA
15:30 diskusia
15:50zhrnutie, záveryInštitút zamestnanosti
16:00tlačová konferenciaInštitút zamestnanosti

Tešíme sa na Vašu účasť.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-vuc-oktober-2013/program-a-pozvanka
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .