Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Juhoslovenská kotlina

obsahuje okresy:

mapa regiónu Juhoslovenská kotlina

Región sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska. Z geomorfologického hľadiska ide o územie Juhoslovenskej kotliny. Na vyčlenenom území sa nachádza: Ipeľská kotlina, Rimavská kotlina a len z malej časti sem z východu zasahuje Slovenský kras. Región s významným polohovým potenciálom tvorí prihraničnú oblasť s Maďarskou republikou a leží na prirodzenej spojnici dvoch najvýznamnejších hospodárskych centier Slovenska, Bratislavou a Košicami. Územím vedú energovody európskeho významu - ropovod, plynovod a elektrorozvody. Cestná a železničná sieť umožňuje ako severojužné medzinárodné (Varšava - Budapešť), tak i západovýchodné prepojenie. Centrálna časť regiónu - Poiplie (povodie rieky Ipeľ), predstavuje ekologicky jednu z najčistejších lokalít v Európe. Nízka zaťaženosť pôdy priemyselnými exhalátmi umožňuje dopestovať poľnohospodárske produkty so zanedbateľným obsahom škodlivých látok. Poľnohospodárska pôda predstavuje asi 52% rozlohy regiónu. Juhoslovenská kotlina s miernymi klimatickými podmienkami, teplým podnebím s najnižšou veternosťou na Slovensku, krásou a rozmanitosťou prírody je vhodným miestom pre prácu, oddych a rekreáciu. Najvýznamnejším centrom Juhoslovenskej kotliny je mesto Lučenec, ktorý je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska.Región disponuje významným potenciálom najmä nerudných surovín. Napriek tejto danosti dosahuje nižší stupeň ekonomického rozvoja oproti iným regiónom Slovenska. Dôvod je v nedostatočnom využívaní polohového a prírodného potenciálu, demografických a ekonomických zdrojov a možností ich ďalšieho rastu. Takmer vo všetkých okresoch juhoslovenskej kotliny je zlá, takmer alarmujúca situácia na trhoch práce. V súčasnosti patria okresy regiónu medzi najchudobnejšie slovenské regióny s vysokou mierou nezamestnanosti. V súčasnosti región dosahuje veľmi nízku úroveň produkcie. Nielenže sa nevyužíva prírodný potenciál, ale ani existujúca technická infraštruktúra. Z technicko-dopravnej infraštruktúry je v Juhoslovenskej kotline nadpriemerne zastúpený iba Lučenec. Železničná sieť zodpovedá parametrom SR len v meste Lučenec. Oveľa zaujímavejšia je situácia z pohľadu realizácie južného ťahu územia Slovenska. Poloha mesta Lučenec v strede Slovenska ho predurčuje ako jeden z významnejších dopravných uzlov medzi Bratislavou a Košicami.

Región Juhoslovenská kotlina obsahuje mestá Dobšiná, Fiľakovo, Hnúšťa, Jelšava, Lučenec, Modrý Kameň, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tisovec, Tornaľa, Veľký Krtíš a počet obcí 348.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov330 680329 910329 096329 767329 355328 860
počet nezamestnaných48 32148 64646 17642 91237 85030 615
počet dlhodobo nezamestnaných31 15632 42332 16129 18724 34419 200
miera nezamestnanosti30.830.329.227.224.220
miera nezamestnanosti ako násobok SR2.021.992.062.102.232.36
miera dlhodobej nezamestnanosti19.920.220.318.515.512.5
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SR2.602.582.612.662.853.15
demografická pyramída Juhoslovenská kotlina 2017 demografická pyramída Juhoslovenská kotlina 2025

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .


podobné správy: Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít , Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov .odt doc , Vývoj najmenej rozvinutých okresov , Tlačová konferencia: návrhy na zlepšenie zákona o najmenej rozvinutých okresoch , Štatistiky najmenej rozvinutých okresov


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/juhoslovenska-kotlina
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko