Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Juhoslovenská kotlina

obsahuje okresy:

mapa regiónu Juhoslovenská kotlina

Región sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska. Z geomorfologického hľadiska ide o územie Juhoslovenskej kotliny. Na vyčlenenom území sa nachádza: Ipeľská kotlina, Rimavská kotlina a len z malej časti sem z východu zasahuje Slovenský kras. Región s významným polohovým potenciálom tvorí prihraničnú oblasť s Maďarskou republikou a leží na prirodzenej spojnici dvoch najvýznamnejších hospodárskych centier Slovenska, Bratislavou a Košicami. Územím vedú energovody európskeho významu – ropovod, plynovod a elektrorozvody. Cestná a železničná sieť umožňuje ako severojužné medzinárodné (Varšava – Budapešť), tak i západovýchodné prepojenie. Centrálna časť regiónu – Poiplie (povodie rieky Ipeľ), predstavuje ekologicky jednu z najčistejších lokalít v Európe. Nízka zaťaženosť pôdy priemyselnými exhalátmi umožňuje dopestovať poľnohospodárske produkty so zanedbateľným obsahom škodlivých látok. Poľnohospodárska pôda predstavuje asi 52 % rozlohy regiónu. Juhoslovenská kotlina s miernymi klimatickými podmienkami, teplým podnebím s najnižšou veternosťou na Slovensku, krásou a rozmanitosťou prírody je vhodným miestom pre prácu, oddych a rekreáciu. Najvýznamnejším centrom Juhoslovenskej kotliny je mesto Lučenec, ktorý je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska.Región disponuje významným potenciálom najmä nerudných surovín. Napriek tejto danosti dosahuje nižší stupeň ekonomického rozvoja oproti iným regiónom Slovenska. Dôvod je v nedostatočnom využívaní polohového a prírodného potenciálu, demografických a ekonomických zdrojov a možností ich ďalšieho rastu. Takmer vo všetkých okresoch juhoslovenskej kotliny je zlá, takmer alarmujúca situácia na trhoch práce. V súčasnosti patria okresy regiónu medzi najchudobnejšie slovenské regióny s vysokou mierou nezamestnanosti. V súčasnosti región dosahuje veľmi nízku úroveň produkcie. Nielenže sa nevyužíva prírodný potenciál, ale ani existujúca technická infraštruktúra. Z technicko-dopravnej infraštruktúry je v Juhoslovenskej kotline nadpriemerne zastúpený iba Lučenec. Železničná sieť zodpovedá parametrom SR len v meste Lučenec. Oveľa zaujímavejšia je situácia z pohľadu realizácie južného ťahu územia Slovenska. Poloha mesta Lučenec v strede Slovenska ho predurčuje ako jeden z významnejších dopravných uzlov medzi Bratislavou a Košicami.

Región Juhoslovenská kotlina obsahuje mestá Dobšiná, Fiľakovo, Hnúšťa, Jelšava, Lučenec, Modrý Kameň, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tisovec, Tornaľa, Veľký Krtíš a počet obcí 348.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov330 680329 910329 096329 767329 355328 860328 297327 666326 958
počet nezamestnaných48 32148 64646 17642 91237 85029 90324 71022 26024 957
počet dlhodobo nezamestnaných31 15632 42332 16129 18724 34418 59513 47111 64412 100
počet poberateľov dávok59 00159 73755 79548 52242 67737 44331 53428 52127 436
miera nezamestnanosti30.830.329.227.224.219.515.814.416.3
miera dlhodobej nezamestnanosti19.920.220.318.515.512.18.67.57.9
podielove dane66 919 30068 853 94771 885 44678 727 96585 822 30495 689 701103 386 289116 283 275
demografická závislosť19.720.321.021.422.223.124.125.025.9
demografická pyramída Juhoslovenská kotlina 2020 demografická pyramída Juhoslovenská kotlina 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov857482227343632250573628273824873043
25 až 39 rokov18 22218 25917 13615 75813 69510 357825173528295
40 až 54 rokov16 40116 57815 99915 10413 66510 873911781888984
viac ako 55 rokov514955875698572854334928460342344636

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/juhoslovenska-kotlina
ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .