qr kod na stranku

Región Juhoslovenská kotlina

obsahuje okresy:

mapa regiónu Juhoslovenská kotlina

Región sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska. Z geomorfologického hľadiska ide o územie Juhoslovenskej kotliny. Na vyčlenenom území sa nachádza: Ipeľská kotlina, Rimavská kotlina a len z malej časti sem z východu zasahuje Slovenský kras.

Región s významným polohovým potenciálom tvorí prihraničnú oblasť s Maďarskou republikou a leží na prirodzenej spojnici dvoch najvýznamnejších hospodárskych centier Slovenska, Bratislavou a Košicami. Územím vedú energovody európskeho významu – ropovod, plynovod a elektrorozvody. Cestná a železničná sieť umožňuje ako severo-južné medzinárodné (Varšava – Budapešť), tak i západo-východné prepojenie. Centrálna časť regiónu – Poiplie (povodie rieky Ipeľ) predstavuje ekologicky jednu z najčistejších lokalít v Európe. Nízka zaťaženosť pôdy priemyselnými exhalátmi umožňuje dopestovať poľnohospodárske produkty so zanedbateľným obsahom škodlivých látok. Poľnohospodárska pôda predstavuje asi 52 % rozlohy regiónu. Juhoslovenská kotlina s miernymi klimatickými podmienkami, teplým podnebím s najnižšou veternosťou na Slovensku, krásou a rozmanitosťou prírody je vhodným miestom pre prácu, oddych a rekreáciu. Najvýznamnejším centrom Juhoslovenskej kotliny je mesto Lučenec, ktorý je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska.

Región disponuje významným potenciálom najmä nerudných surovín. Napriek tejto danosti dosahuje nižší stupeň ekonomického rozvoja oproti iným regiónom Slovenska. Dôvod je v nedostatočnom využívaní polohového a prírodného potenciálu, demografických a ekonomických zdrojov a možností ich ďalšieho rastu. Takmer vo všetkých okresoch juhoslovenskej kotliny je zlá, takmer alarmujúca situácia na trhoch práce. V súčasnosti patria okresy regiónu medzi najchudobnejšie slovenské regióny s vysokou mierou nezamestnanosti.

V súčasnosti región dosahuje veľmi nízku úroveň produkcie. Nielenže sa nevyužíva prírodný potenciál, ale ani existujúca technická infraštruktúra. Z technicko-dopravnej infraštruktúry je v Juhoslovenskej kotline nadpriemerne zastúpený iba Lučenec. Železničná sieť zodpovedá parametrom SR len v meste Lučenec. Oveľa zaujímavejšia je situácia z pohľadu realizácie južného ťahu územia Slovenska. Poloha mesta Lučenec v strede Slovenska ho predurčuje ako jeden z významnejších dopravných uzlov medzi Bratislavou a Košicami.

Región Juhoslovenská kotlina obsahuje mestá Dobšiná, Fiľakovo, Hnúšťa, Jelšava, Lučenec, Modrý Kameň, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tisovec, Tornaľa, Veľký Krtíš a 348 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach Juhoslovenská kotlina LAU2

Základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020202120222023
počet obyvateľov330 680329 910329 096327 925327 109326 122325 110323 721322 501309 416325 362324 477
počet nezamest­naných48 32148 64646 17642 91237 85029 90324 71022 26024 95726 09523 31123 155
počet dlhodobo nezamest­naných31 15632 42332 16129 18724 34418 59513 47111 64412 10014 71413 63812 897
počet poberateľov dávok59 00159 73755 79548 52242 67737 65531 53428 52127 43625 32025 33525 407
počet aktivačných pracovníkov17 79116 77016 55915 16012 6699898719966716669593365906322
miera nezamest­nanosti30,830,329,227,224,219,515,814,416,317,115,8
miera dlhodobej nezamest­nanosti19,920,220,318,515,512,18,67,57,99,79,2
podielové dane66 919 30068 853 94771 885 44678 727 96585 822 30495 689 701103 386 289116 283 275119 489 335114 296 658126 383 525
demo­grafická závislosť19,720,321,021,722,723,724,825,826,827,227,928,8
demo­grafická pyramída Juhoslovenská kotlina 2023 demo­grafická pyramída Juhoslovenská kotlina 2035

Počet nezamest­naných

rok201220132014201520162017201820192020202120222023
menej ako 24 rokov986182227343632250573635273824873043312727302756
25 až 39 rokov20 81918 25917 13615 75813 69510 406825173528295848376057533
40 až 54 rokov18 73416 57815 99915 10413 66510 920911781888984941784548486
viac ako 55 rokov588155875698572854334942460342344636506845224380
počet obyvateľov – Juhoslovenská kotlina

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

Juhoslovenská kotlina počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Juhoslovenská kotlina, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/juhoslovenska-kotlina


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/juhoslovenska-kotlina
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .