Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Juhoslovenská kotlina

obsahuje okresy:

mapa regiónu Juhoslovenská kotlina

Región sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska. Z geomorfologického hľadiska ide o územie Juhoslovenskej kotliny. Na vyčlenenom území sa nachádza: Ipeľská kotlina, Rimavská kotlina a len z malej časti sem z východu zasahuje Slovenský kras. Región s významným polohovým potenciálom tvorí prihraničnú oblasť s Maďarskou republikou a leží na prirodzenej spojnici dvoch najvýznamnejších hospodárskych centier Slovenska, Bratislavou a Košicami. Územím vedú energovody európskeho významu – ropovod, plynovod a elektrorozvody. Cestná a železničná sieť umožňuje ako severo-južné medzinárodné (Varšava – Budapešť), tak i západo-východné prepojenie. Centrálna časť regiónu – Poiplie (povodie rieky Ipeľ) predstavuje ekologicky jednu z najčistejších lokalít v Európe. Nízka zaťaženosť pôdy priemyselnými exhalátmi umožňuje dopestovať poľnohospodárske produkty so zanedbateľným obsahom škodlivých látok. Poľnohospodárska pôda predstavuje asi 52 % rozlohy regiónu. Juhoslovenská kotlina s miernymi klimatickými podmienkami, teplým podnebím s najnižšou veternosťou na Slovensku, krásou a rozmanitosťou prírody je vhodným miestom pre prácu, oddych a rekreáciu. Najvýznamnejším centrom Juhoslovenskej kotliny je mesto Lučenec, ktorý je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska.Región disponuje významným potenciálom najmä nerudných surovín. Napriek tejto danosti dosahuje nižší stupeň ekonomického rozvoja oproti iným regiónom Slovenska. Dôvod je v nedostatočnom využívaní polohového a prírodného potenciálu, demografických a ekonomických zdrojov a možností ich ďalšieho rastu. Takmer vo všetkých okresoch juhoslovenskej kotliny je zlá, takmer alarmujúca situácia na trhoch práce. V súčasnosti patria okresy regiónu medzi najchudobnejšie slovenské regióny s vysokou mierou nezamestnanosti. V súčasnosti región dosahuje veľmi nízku úroveň produkcie. Nielenže sa nevyužíva prírodný potenciál, ale ani existujúca technická infraštruktúra. Z technicko-dopravnej infraštruktúry je v Juhoslovenskej kotline nadpriemerne zastúpený iba Lučenec. Železničná sieť zodpovedá parametrom SR len v meste Lučenec. Oveľa zaujímavejšia je situácia z pohľadu realizácie južného ťahu územia Slovenska. Poloha mesta Lučenec v strede Slovenska ho predurčuje ako jeden z významnejších dopravných uzlov medzi Bratislavou a Košicami.

Región Juhoslovenská kotlina obsahuje mestá Dobšiná, Fiľakovo, Hnúšťa, Jelšava, Lučenec, Modrý Kameň, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tisovec, Tornaľa, Veľký Krtíš a počet obcí 348.

základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019
počet obyvateľov330 694329 924329 108327 892327 071326 073326 521325 903
počet nezamestnaných48 32148 64646 17642 91237 85029 90324 71022 260
počet dlhodobo nezamestnaných31 15632 42332 16129 18724 34418 59513 47111 644
počet poberateľov dávok59 00159 73755 79548 52242 67737 44331 53428 521
miera nezamestnanosti30.830.329.227.224.219.515.814.4
miera dlhodobej nezamestnanosti19.920.220.318.515.512.18.67.5
podielove dane66 919 30068 853 94771 885 44678 727 96585 822 30495 689 701103 386 289116 283 275
demografická závislosť19.820.321.021.722.723.724.125.0
demografická pyramída Juhoslovenská kotlina 2019 demografická pyramída Juhoslovenská kotlina 2035

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/juhoslovenska-kotlina