Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Základné ukazovatele za regióny Slovenska

názov počet obyvateľov počet nezamestnaných počet poberateľov dávok počet dlhodobo nezamestnaných miera nezamestnanosti miera dlhodobej nezamestnanosti Bratislava a jej spádové okresy 653926 11173 1872 2311 3.2 0.7 Kopanice 134862 2813 1166 584 4 0.8 Podunajsko 415817 9611 8193 2880 4.5 1.4 dolné Považie 334895 4692 2785 603 2.7 0.3 stredné Považie 533249 9955 3247 2437 3.7 0.9 horná Nitra 288648 7401 2910 2110 5 1.4 dolná Nitra 336635 7928 7007 2581 4.6 1.5 banské mestá 89644 3101 2121 1258 6.6 2.7 Kysuce a Orava 261823 6904 2095 2158 5.4 1.7 horné Považie – Liptov 242242 6286 3477 2045 5.2 1.7 spišské mestá 400242 19693 25794 9237 10.6 5.0 Horehronie 274464 8069 6199 3084 5.4 2.0 Juhoslovenská kotlina 326521 24710 31534 13471 15.8 8.6 Košická kotlina – Torysa 602923 23604 26028 11407 8.1 3.9 horný Zemplín 323984 19966 18178 9622 12.2 5.9 dolný Zemplín 240708 15797 17604 8894 13.9 7.9 SR 5460583 181703 160212 74684 6.6 2.7

názovpočet obyvateľovpočet nezamestnanýchpočet poberateľov dávokpočet dlhodobo nezamestnanýchmiera nezamestnanostimiera dlhodobej nezamestnanosti
Bratislava a jej spádové okresy653 92611 173187223113.20.7
Kopanice134 8622813116658440.8
Podunajsko415 8179611819328804.51.4
dolné Považie334 895469227856032.70.3
stredné Považie533 2499955324724373.70.9
horná Nitra288 64874012910211051.4
dolná Nitra336 6357928700725814.61.5
banské mestá89 6443101212112586.62.7
Kysuce a Orava261 8236904209521585.41.7
horné Považie – Liptov242 2426286347720455.21.7
spišské mestá400 24219 69325 794923710.65.0
Horehronie274 4648069619930845.42.0
Juhoslovenská kotlina326 52124 71031 53413 47115.88.6
Košická kotlina – Torysa602 92323 60426 02811 4078.13.9
horný Zemplín323 98419 96618 178962212.25.9
dolný Zemplín240 70815 79717 604889413.97.9
SR5 460 583181 703160 21274 6846.62.7

dáta za rok 2018.

mapa regiónov Slovenska

názov počet obyvateľov demografická závislosť podielove dane Bratislava a jej spádové okresy 653926 26.9 291545842 Kopanice 134862 25.9 45679446 Podunajsko 415817 25.8 129335822 dolné Považie 334895 26.0 108964831 stredné Považie 533249 25.5 185370268 horná Nitra 288648 27.1 95257795 dolná Nitra 336635 26.4 109471319 banské mestá 89644 27.3 30319896 Kysuce a Orava 261823 20.0 95549060 horné Považie – Liptov 242242 27.0 88791515 spišské mestá 400242 21.0 143289860 Horehronie 274464 27.0 96516280 Juhoslovenská kotlina 326521 24.1 103386289 Košická kotlina – Torysa 602923 23.5 218419906 horný Zemplín 323984 22.6 107879884 dolný Zemplín 240708 22.3 73956978 SR 5460583 24.9 1923734991

názovpočet obyvateľovdemografická závislosťpodielove dane
Bratislava a jej spádové okresy653 92626.9291 545 842
Kopanice134 86225.945 679 446
Podunajsko415 81725.8129 335 822
dolné Považie334 89526.0108 964 831
stredné Považie533 24925.5185 370 268
horná Nitra288 64827.195 257 795
dolná Nitra336 63526.4109 471 319
banské mestá89 64427.330 319 896
Kysuce a Orava261 82320.095 549 060
horné Považie – Liptov242 24227.088 791 515
spišské mestá400 24221.0143 289 860
Horehronie274 46427.096 516 280
Juhoslovenská kotlina326 52124.1103 386 289
Košická kotlina – Torysa602 92323.5218 419 906
horný Zemplín323 98422.6107 879 884
dolný Zemplín240 70822.373 956 978
SR5 460 58324.91 923 734 991

dáta za rok 2018.


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/zakladne-ukazovatele