qr kod na stranku

Región Košická kotlina - Torysa

obsahuje okresy:

mapa regiónu Košická kotlina – Torysa

Región sa nachádza na juhovýchode Slovenska v povodí rieky Torysa. Jadro regiónu tvorí Košická kotlina, ktorú obkolesujú na východe Slanské vrchy, zo severu sem zasahuje pohorie Čergov a Šarišská vrchovina. Západnú hranicu vytvárajú Volovské vrchy. Kotlina má na juhu nížinný charakter (okolie Moldavy nad Bodvou v okrese Košice-okolie). Z juhozápadu sem sčasti zasahuje Národný park Slovenský raj. Nachádza sa tu niekoľko vodných nádrží, ktoré sa využívajú na vodárenské účely alebo rekreáciu. V okrese Košice-okolie sú to vodné nádrže Bukovec I a II a Ružín I a II, ktoré zabezpečujú priemyselnú vodu pre železiarne, a slúžia tiež na rekreáciu.

Košice sú druhým najväčším mestom SR, majú významnú históriu, rozvinutú ekonomickú základňu, sú hospodárskym centrom a dopravnou križovatkou pre východné Slovensko. Takisto vystupujú ako kultúrne a vzdelávacie centrum pre širšie okolie a plnia ďalšie funkcie nadregionálneho významu.

Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku a je rovnako ako Košice významným hospodárskym a kultúrnym centrom východného Slovenka. Mestá nachádzajúce sa v tomto regióne majú ekonomicky dobrú úroveň, zatiaľ čo ostatné časti územia disponujú veľmi slabou až veľmi nepriaznivou úrovňou ekonomickej bázy.

Košice a Prešov sú križovatkou cestnej i železničnej siete, s dobrým dopravným napojením do Maďarska, na Ukrajinu a Poľsko a sú napojené na dopravné koridory susedných krajín. Hustota cestnej siete podľa štruktúry je dostačujúca, Košice a Prešov sú prepojené cestou dialničného charakteru. Letisko v Košiciach je po stránke technickej vybavenosti vybudované na veľmi dobrej európskej úrovni.

Región Košická kotlina – Torysa obsahuje mestá Košice, Lipany, Medzev, Moldava nad Bodvou, Prešov, Sabinov, Veľký Šariš a 242 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach Košická kotlina – Torysa LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov590 265591 898593 493595 655598 293600 741603 128605 580607 318590 489608 305
počet nezamest­naných47 73648 33144 99841 68436 69429 39023 60421 69525 80127 46324 272
počet dlhodobo nezamest­naných24 84426 63525 89023 70020 13115 57911 4079236979613 19812 247
počet poberateľov dávok51 41551 37447 00139 82335 07530 88826 02823 19822 62420 56922 143
počet aktivačných pracovníkov83627910815073546512544941523433311231103385
miera nezamest­nanosti17,817,816,214,91310,68,17,48,99,68,6
miera dlhodobej nezamest­nanosti9,39,89,38,57,15,63,93,23,44,64,3
podielové dane75 717 05078 475 87882 944 45292 311 239101 274 935114 209 421123 154 769140 157 775145 972 207141 421 601159 157 207
demo­grafická závislosť18,719,420,221,122,022,923,924,925,726,627,3
demo­grafická pyramída Košická kotlina – Torysa 2022 demo­grafická pyramída Košická kotlina – Torysa 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov11 4439423828970645570420131212921356836603232
25 až 39 rokov20 82418 27716 88315 55213 68310 79583917709914294528432
40 až 54 rokov17 04215 13914 39313 60912 37210 04982037303852191798209
viac ako 55 rokov57655492543354595068434638893761457051724398
počet obyvateľov – Košická kotlina – Torysa

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny

Košická kotlina – Torysa počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Košická kotlina - Torysa, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kosicka-kotlina-torysa


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kosicka-kotlina-torysa
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .