Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Košická kotlina - Torysa

obsahuje okresy:

mapa regiónu Košická kotlina – Torysa

Región sa nachádza na juhovýchode Slovenska v povodí rieky Torysa. Jadro regiónu tvorí Košická kotlina, ktorú obkolesujú na východe Slánske vrchy, zo severu sem zasahuje pohorie Čergov a Šarišská vrchovina. Západnú hranicu vytvárajú Volovské vrchy. Kotlina má na juhu nížinný charakter (okolie Moldavy nad Bodvou v okrese Košice-okolie). Z juhozápadu sem sčasti zasahuje Národný park Slovenský raj. Nachádza sa tu niekoľko vodných nádrží, ktoré sa využívajú na vodárenské účely, alebo rekreáciu. V okrese Košice-okolie sú to vodné nádrže Bukovec I a II a Ružín I a II, ktoré zabezpečujú priemyselnú vodu pre železiarne, a slúžia tiež na rekreáciu. Košice sú druhým najväčším mestom SR, májú významnú históriu, rozvinutú ekonomickú základňu, sú hospodárskym centrom a dopravnou križovatkou pre východné Slovensko. Takisto vystupujú ako kultúrne a vzdelávacie centrum pre širšie okolie a plnia ďalšie funkcie nadregionálneho významu.Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku a je rovnako ako Košice významným hospodárskym a kultúrnym centrom východného Slovenka. Mestá nachádzajúce sa v tomto regióne majú ekonomicky dobrú úroveň, zatiaľ čo ostatné časti územia disponujú veľmi slabou až veľmi nepriaznivou úrovňou ekonomickej bázy. Košice a Prešov sú križovatkou cestnej i železničnej siete, s dobrým dopravným napojením do Maďarska, na Ukrajinu a Poľsko a je napojené na dopravné koridory susedných krajín. Hustota cestnej siete podľa štruktúry je dostačujúca, Košice a Prešov sú prepojené cestou dialničného charakteru. Letisko v Košiciach je po stránke technickej vybudované na veľmi dobrej európskej úrovni.

Región Košická kotlina – Torysa obsahuje mestá Košice, Lipany, Medzev, Moldava nad Bodvou, Prešov, Sabinov, Veľký Šariš a počet obcí 242.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov590 265591 898593 493596 164598 205600 123601 904603 534604 970
počet nezamestnaných47 73648 33144 99841 68436 69429 39023 60421 69525 801
počet dlhodobo nezamestnaných24 84426 63525 89023 70020 13115 57911 40792369796
počet poberateľov dávok51 41551 37447 00139 82335 07530 75926 02823 19822 624
miera nezamestnanosti17.817.816.214.91310.68.17.48.9
miera dlhodobej nezamestnanosti9.39.89.38.57.15.63.93.23.4
podielove dane138 586 426138 993 294146 824 507162 977 203178 343 365200 454 408218 419 906247 949 314
demografická závislosť18.719.420.220.921.722.623.524.425.3
demografická pyramída Košická kotlina – Torysa 2020 demografická pyramída Košická kotlina – Torysa 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov994694238289706455704185312129213568
25 až 39 rokov18 23718 27716 88315 55213 68310 732839177099142
40 až 54 rokov14 92715 13914 39313 60912 3729995820373038521
viac ako 55 rokov504254925433545950684328388937614570

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kosicka-kotlina-torysa
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .