Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Košická kotlina - Torysa

obsahuje okresy:

mapa regiónu Košická kotlina - Torysa

Región sa nachádza na juhovýchode Slovenska v povodí rieky Torysa. Jadro regiónu tvorí Košická kotlina, ktorú obkolesujú na východe Slánske vrchy, zo severu sem zasahuje pohorie Čergov a Šarišská vrchovina. Západnú hranicu vytvárajú Volovské vrchy. Kotlina má na juhu nížinný charakter (okolie Moldavy nad Bodvou v okrese Košice-okolie). Z juhozápadu sem sčasti zasahuje Národný park Slovenský raj. Nachádza sa tu niekoľko vodných nádrží, ktoré sa využívajú na vodárenské účely, alebo rekreáciu. V okrese Košice-okolie sú to vodné nádrže Bukovec I a II a Ružín I a II, ktoré zabezpečujú priemyselnú vodu pre železiarne, a slúžia tiež na rekreáciu. Košice sú druhým najväčším mestom SR, májú významnú históriu, rozvinutú ekonomickú základňu, sú hospodárskym centrom a dopravnou križovatkou pre východné Slovensko. Takisto vystupujú ako kultúrne a vzdelávacie centrum pre širšie okolie a plnia ďalšie funkcie nadregionálneho významu.Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku a je rovnako ako Košice významným hospodárskym a kultúrnym centrom východného Slovenka. Mestá nachádzajúce sa v tomto regióne majú ekonomicky dobrú úroveň, zatiaľ čo ostatné časti územia disponujú veľmi slabou až veľmi nepriaznivou úrovňou ekonomickej bázy. Košice a Prešov sú križovatkou cestnej i železničnej siete, s dobrým dopravným napojením do Maďarska, na Ukrajinu a Poľsko a je napojené na dopravné koridory susedných krajín. Hustota cestnej siete podľa štruktúry je dostačujúca, Košice a Prešov sú prepojené cestou dialničného charakteru. Letisko v Košiciach je po stránke technickej vybudované na veľmi dobrej európskej úrovni.

Región Košická kotlina - Torysa obsahuje mestá Košice, Lipany, Medzev, Moldava nad Bodvou, Prešov, Sabinov, Veľký Šariš a počet obcí 242.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018
počet obyvateľov590 287591 911593 520595 566598 185600 624
počet nezamestnaných47 73648 33144 99841 68436 69429 39024 485
počet dlhodobo nezamestnaných24 84426 63525 89023 70020 13115 57912 178
miera nezamestnanosti17.817.816.214.91310.68.4
miera dlhodobej nezamestnanosti9.39.89.38.57.15.64.2
podielove dane138 586 426138 993 294146 824 507162 977 203178 343 365200 454 408218 419 906
demografická pyramída Košická kotlina - Torysa 2018 demografická pyramída Košická kotlina - Torysa 2025

najmenej rozvinuté okresy

Ostatné regióny


podobné správy: Dolný Zemplín , Bratislava a jej spádové okresy , Kopanice , Kysuce a Orava , Horný Zemplín


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kosicka-kotlina-torysa
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko