Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Lubelské vojvodstvo - PL81

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WSCHODNI > Lubelské vojvodstvo


mapka Lubelské vojvodstvo PL81
vlajka Lubelské vojvodstvo PL81 erb Lubelské vojvodstvo PL81
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201950
miera nezamestnanosti20205.8
miera zamestnanosti202065.7
počet obyvateľov20202 088 292
hustota obyvateľstva201984
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20207.46
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202012.2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204.3
miera nezamestnanosti mladých202019.7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200320.1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202013.5
index demografickej závislosti202028.1
podiel zamestnanosti mužov a žien202081.47
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020112.96

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo

nace_r2%
K16.12 %
A17220 %
R-U25.73 %
M_N36.64 %
J13.92 %
TOTAL859.6100 %
F49.66 %
O-Q214.925 %
B-E153.118 %
G-I170.620 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lubelské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL81 Lubelské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION WSCHODNI, Podleské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo

susedia: Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

podregióny: Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Lubelské vojvodstvo - PL81, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL81


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL81