qr kod na stranku

Lubelské vojvodstvo – PL81

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión > Lubelské vojvodstvo


mapka Lubelské vojvodstvo PL81
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20229,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20226,63
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202213,09
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,4
podiel nezamestnanosti mužov a žien202297,92
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200320,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202254
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202026,6

Viac na wikipédii Wikidata Q54155 OpenStreetMap 130919 Lubelské vojvodstvo in English: PL81

Podregióny: Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski


demograficky strom PL81 Lubelské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,8
miera nezamestnanosti mladých202118,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202234,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz decembra 202357 386
počet nezamestnaných žienz decembra 202328 316
počet dlhodobo nezamestnanýchz decembra 202324 734

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Lubelské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Lubelské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL81-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A183,121 %B-E156,117 %
F61,67 %G-I183,921 %
J11,11 %K16,82 %
M_N42,15 %O-Q203,823 %
R-U24,43 %TOTAL892,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.9484e+06
hustota obyvateľstva202282,9
index demografickej závislosti202332,9
demograficky strom PL81 Lubelské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Východný makroregión, Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo

Susedia: Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Lubelské vojvodstvo – PL81, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL81, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL81
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .