qr kod na stranku

Lubelské vojvodstvo – PL81

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión > Lubelské vojvodstvo


mapka Lubelské vojvodstvo PL81
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20238,98
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20235,89
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202312,58
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,17
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023113,51
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200320,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202254
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202370,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202026,6

Viac na wikipédii Wikidata Q54155 OpenStreetMap 130919 Lubelské vojvodstvo in English: PL81

Podregióny: Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski


demograficky strom PL81 Lubelské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20234,1
miera nezamestnanosti mladých202118,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202328,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202456 916
počet nezamestnaných žienz apríla 202427 796
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 202424 303

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Lubelské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Lubelské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL81-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A174,820 %B-E138,316 %
F61,77 %G-I189,622 %
J162 %K16,62 %
M_N41,85 %O-Q205,323 %
R-U29,33 %TOTAL880,2100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.9484e+06
hustota obyvateľstva202183,5
index demografickej závislosti202332,9
demograficky strom PL81 Lubelské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Východný makroregión, Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

Susedia: Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Lubelské vojvodstvo – PL81, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL81, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL81
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .