qr kod na stranku

Lubelské vojvodstvo - PL81

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WSCHODNI > Lubelské vojvodstvo


mapka Lubelské vojvodstvo PL81
vlajka Lubelské vojvodstvo PL81 erb Lubelské vojvodstvo PL81
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202137,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202152
miera nezamestnanosti20215,3
miera zamestnanosti202168,1
počet obyvateľov20212 074 508
hustota obyvateľstva201984
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,2
miera nezamestnanosti mladých202118,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200320,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,5
index demografickej závislosti202129,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,03

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo

nace_r2%
A17820 %
B-E15217 %
F62,77 %
G-I174,520 %
J11,71 %
K16,92 %
M_N41,35 %
O-Q208,124 %
R-U28,43 %
TOTAL882,8100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubelské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lubelské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL81 Lubelské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION WSCHODNI, Podleské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo

susedia: Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

podregióny: Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lubelské vojvodstvo - PL81, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL81


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL81
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .