qr kod na stranku

Región Banské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu banské mestá

Región banských miest je situovaný v centrálnej časti stredného Slovenska v Žiarskej kotline a Štiavnických vrchoch. Severnú časť regiónu ohraničujú pohoria Vtáčnik a Kremnické vrchy, na západe je to pohorie Pohronský Inovec, na východe Javorie a južnú hranicu tvorí Podunajská pahorkatina. Štiavnické vrchy sú ohraničené zo severu a západu riekou Hron. Ide o územie hornatého charakteru, z čoho vyplýva náročnejšia komunikačná dostupnosť jednotlivých okresov.

Počas stredoveku patrilo vyčlenené územie k významným banským oblastiam na Slovensku. Dôkazom toho je významné banské stredisko – mesto Banská Štiavnica.

Mesto Žarnovica leží na križovatke ciest sever – juh a východ – západ približne v trojuholníku miest Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa. Dobré dopravné spojenie má Žarnovica so Žiarom nad Hronom.

Súčasné okresy Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom patria k regiónom s vyššou ako priemernou ekonomickou úrovňou. Región sa celkovo radí k slovenskému priemeru, čo sa týka nezamestnanosti a aj priemernej mzdy.

Región banské mestá obsahuje mestá Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom a 63 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach banské mestá LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov91 45991 08190 82590 29589 92389 61789 28788 91688 53784 96689 748
počet nezamest­naných80348243763069385725417131012915365535473078
počet dlhodobo nezamest­naných40504375425637322823194112581014111714441287
počet poberateľov dávok61156242557143033382270221211753166915071624
počet aktivačných pracovníkov725655762656504390232213216188167
miera nezamest­nanosti18181715,412,79,46,66,37,87,77
miera dlhodobej nezamest­nanosti9,19,59,58,36,34,42,72,22,43,12,9
podielové dane20 628 43620 309 47121 121 14123 095 93525 018 21428 064 80530 319 89634 070 72035 342 21433 807 69437 257 485
demo­grafická závislosť21,722,623,624,525,626,828,029,430,631,631,6
demo­grafická pyramída banské mestá 2022 demo­grafická pyramída banské mestá 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov1655140612411065756486330346434394345
25 až 39 rokov33252970273024491974135796489711861096943
40 až 54 rokov30432758256123572007150311291004122012211052
viac ako 55 rokov1123110810981067988825677668815836739
počet obyvateľov – banské mestá

Ostatné regióny

banské mestá počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Banské mestá, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/banske-mesta


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/banske-mesta
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .