Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Banské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu Banské mestá

Región Banských miest je situovaný v centrálnej časti stredného Slovenska v Žiarskej kotline a Štiavnických vrchoch. Severnú časť regiónu ohraničujú pohoria Vtáčnik a Kremnické vrchy, na západe je to pohorie Pohronský Inovec, na východe Javorie a južnú hranicu tvorí Podunajská pahorkatina. Štiavnické vrchy sú ohraničené zo severu a západu riekou Hron. Ide o územie hornatého charakteru, z čoho vyplýva náročnejšia komunikačná dostupnosť jednotlivých okresov.Počas stredoveku patrilo vyčlenené územie k významným banským oblastiam na Slovensku. Dôkazom toho je významné banské stredisko – mesto Banská Štiavnica.Mesto Žarnovica leží na križovatke ciest sever – juh a východ – západ približne v trojuholníku miest Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa. Dobre dopravné spojenie má Žarnovica so Žiarom nad Hronom. Súčasné okresy Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom patria k regiónom s vyššou ako priemernou ekonomickou úrovňou. Región sa celkovo radí k slovenskému priemeru čo sa týka nezamestnanosti a aj priemernej mzdy.

Región Banské mestá obsahuje mestá Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom a počet obcí 63.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov91 45991 08190 82591 08890 94790 78890 61590 43990 224
počet nezamestnaných803482437630693857254171310129153655
počet dlhodobo nezamestnaných405043754256373228231941125810141117
počet poberateľov dávok611562425571430333822683212117531669
miera nezamestnanosti18181715.412.79.46.66.37.8
miera dlhodobej nezamestnanosti9.19.59.58.36.34.42.72.22.4
podielove dane20 628 43620 309 47121 121 14123 095 93525 018 21428 064 80530 319 89634 070 720
demografická závislosť21.722.623.624.225.126.127.128.229.2
demografická pyramída Banské mestá 2020 demografická pyramída Banské mestá 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov1438140612411065756482330346434
25 až 39 rokov2914297027302449197413469648971186
40 až 54 rokov266827582561235720071494112910041220
viac ako 55 rokov985110810981067988821677668815

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/banske-mesta
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .