Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Banské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu Banské mestá

Región Banských miest je situovaný v centrálnej časti stredného Slovenska v Žiarskej kotline a Štiavnických vrchoch. Severnú časť regiónu ohraničujú pohoria Vtáčnik a Kremnické vrchy, na západe je to pohorie Pohronský Inovec, na východe Javorie a južnú hranicu tvorí Podunajská pahorkatina. Štiavnické vrchy sú ohraničené zo severu a západu riekou Hron. Ide o územie hornatého charakteru, z čoho vyplýva náročnejšia komunikačná dostupnosť jednotlivých okresov.Počas stredoveku patrilo vyčlenené územie k významným banským oblastiam na Slovensku. Dôkazom toho je významné banské stredisko - mesto Banská Štiavnica.Mesto Žarnovica leží na križovatke ciest sever - juh a východ - západ približne v trojuholníku miest Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa. Dobre dopravné spojenie má Žarnovica so Žiarom nad Hronom. Súčasné okresy Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom patria k regiónom s vyššou ako priemernou ekonomickou úrovňou. Región sa celkovo radí k slovenskému priemeru čo sa týka nezamestnanosti a aj priemernej mzdy.

Región Banské mestá obsahuje mestá Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom a počet obcí 63.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov91 45991 08190 82591 08890 94790 788
počet nezamestnaných803482437630693857254315
počet dlhodobo nezamestnaných405043754256373228232027
miera nezamestnanosti18181715.412.79.7
miera nezamestnanosti ako násobok SR1.201.171.201.181.171.06
miera dlhodobej nezamestnanosti9.19.59.58.36.34.5
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SR1.221.221.221.151.121.06
demografická pyramída Banské mestá 2017 demografická pyramída Banské mestá 2025

Ostatné regióny


podobné správy: Dolný Zemplín , Kopanice , Spišské mestá , dolné Považie , horná Nitra


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/banske-mesta
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko