Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Banské mestá

obsahuje okresy:

mapa regiónu Banské mestá

Región Banských miest je situovaný v centrálnej časti stredného Slovenska v Žiarskej kotline a Štiavnických vrchoch. Severnú časť regiónu ohraničujú pohoria Vtáčnik a Kremnické vrchy, na západe je to pohorie Pohronský Inovec, na východe Javorie a južnú hranicu tvorí Podunajská pahorkatina. Štiavnické vrchy sú ohraničené zo severu a západu riekou Hron. Ide o územie hornatého charakteru, z čoho vyplýva náročnejšia komunikačná dostupnosť jednotlivých okresov.Počas stredoveku patrilo vyčlenené územie k významným banským oblastiam na Slovensku. Dôkazom toho je významné banské stredisko – mesto Banská Štiavnica.Mesto Žarnovica leží na križovatke ciest sever – juh a východ – západ približne v trojuholníku miest Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa. Dobre dopravné spojenie má Žarnovica so Žiarom nad Hronom. Súčasné okresy Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom patria k regiónom s vyššou ako priemernou ekonomickou úrovňou. Región sa celkovo radí k slovenskému priemeru čo sa týka nezamestnanosti a aj priemernej mzdy.

Región Banské mestá obsahuje mestá Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom a počet obcí 63.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov91 45991 08190 82590 29589 92389 61789 28788 91388 53489 999
počet nezamest­naných8034824376306938572541713101291536553547
počet dlhodobo nezamest­naných4050437542563732282319411258101411171444
počet poberateľov dávok6115624255714303338226832121175316691507
počet aktivačných pracovníkov1389700762656504390232213216188
miera nezamest­nanosti18181715.412.79.46.66.37.87.7
miera dlhodobej nezamest­nanosti9.19.59.58.36.34.42.72.22.43.1
podielové dane20 628 43620 309 47121 121 14123 095 93525 018 21428 064 80530 319 89634 070 72035 342 21433 807 694
demo­grafická závislosť21.722.623.624.525.626.828.029.430.630.4
demo­grafická pyramída Banské mestá 2021 demo­grafická pyramída Banské mestá 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov1438140612411065756482330346434394
25 až 39 rokov29142970273024491974134696489711861096
40 až 54 rokov2668275825612357200714941129100412201221
viac ako 55 rokov985110810981067988821677668815836

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Banské mestá, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/banske-mesta


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/banske-mesta