qr kod na stranku

Veľkopoľské vojvodstvo – PL41

regióny EÚ: Poľsko > Severozápadný makroregión > Veľkopoľské vojvodstvo


mapka Veľkopoľské vojvodstvo PL41
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20236,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20232,59
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20237,07
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202380,51
podiel nezamestnanosti mužov a žien202389,66
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201225,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202284
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202373,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018

Viac na wikipédii Wikidata Q54187 OpenStreetMap 130971 Veľkopoľské vojvodstvo in English: PL41

Podregióny: Pilski, Koninski, Miasto Poznan, Kaliski, Leszczynski, Poznanski


demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,8
miera nezamestnanosti mladých202311,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202332,1
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202448 283
počet nezamestnaných žienz apríla 202427 744
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 202414 043

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Veľkopoľské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Veľkopoľské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL41-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľkopoľské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A184,111 %B-E440,127 %
F1358 %G-I363,622 %
J36,22 %K27,22 %
L14,61 %M_N107,87 %
O-Q289,918 %R-U513 %
TOTAL1654,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľkopoľské vojvodstvo, 2023

Demografia

demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.444228e+06
hustota obyvateľstva2022117,3
index demografickej závislosti202328,1
demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severozápadný makroregión, Lubuské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Západopomoranské vojvodstvo

Susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo

Podregióny: Pilski, Koninski, Miasto Poznan, Kaliski, Leszczynski, Poznanski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Veľkopoľské vojvodstvo – PL41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL41, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL41
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .