qr kod na stranku

Veľkopoľské vojvodstvo – PL41

regióny EÚ: Poľsko > Severozápadný makroregión > Veľkopoľské vojvodstvo


mapka Veľkopoľské vojvodstvo PL41
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,94
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,33
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20228,01
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,02
podiel nezamestnanosti mužov a žien202258,33
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201225,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202183
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,7

Viac na wikipédii Wikidata Q54187 OpenStreetMap 130971 Veľkopoľské vojvodstvo in English: PL41

Podregióny: Pilski, Koninski, Miasto Poznan, Kaliski, Leszczynski, Poznanski


demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222
miera nezamestnanosti mladých20197,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202346 801
počet nezamestnaných žienz júla 202327 602
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202313 305

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Veľkopoľské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Veľkopoľské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL41-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľkopoľské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A19312 %B-E458,728 %
F117,47 %G-I372,923 %
J31,12 %K28,32 %
L14,11 %M_N95,66 %
O-Q272,717 %R-U49,83 %
TOTAL1637100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľkopoľské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20223 471 812
hustota obyvateľstva2022117,8
index demografickej závislosti202126,2
demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severozápadný makroregión, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

Susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo

Podregióny: Pilski, Koninski, Miasto Poznan, Kaliski, Leszczynski, Poznanski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Veľkopoľské vojvodstvo – PL41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL41
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .