qr kod na stranku

Veľkopoľské vojvodstvo - PL41

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNO-ZACHODNI > Veľkopoľské vojvodstvo


mapka Veľkopoľské vojvodstvo PL41
vlajka Veľkopoľské vojvodstvo PL41 erb Veľkopoľské vojvodstvo PL41
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201918,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202183
miera nezamestnanosti20212,2
miera zamestnanosti202173,9
počet obyvateľov20213 477 550
hustota obyvateľstva2019117,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,9
miera nezamestnanosti mladých20197,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201225,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,5
index demografickej závislosti202126,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,34

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľkopoľské vojvodstvo

nace_r2%
A170,410 %
B-E462,228 %
F1227 %
G-I407,725 %
J33,12 %
K29,42 %
L10,61 %
M_N96,36 %
O-Q261,216 %
R-U48,33 %
TOTAL1643,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Veľkopoľské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Veľkopoľské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL41 Veľkopoľské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNO-ZACHODNI, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo

podregióny: Pilski, Koninski, Miasto Poznan, Kaliski, Leszczynski, Poznanski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Veľkopoľské vojvodstvo - PL41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .