qr kod na stranku

Dolnosliezske vojvodstvo – PL51

regióny EÚ: Poľsko > Juhozápadný markoregión > Dolnosliezske vojvodstvo


mapka Dolnosliezske vojvodstvo PL51
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,98
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20226,09
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20228,07
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,29
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022151,72
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201346,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202289
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202013,2

Viac na wikipédii Wikidata Q54150 OpenStreetMap 224457 Dolnosliezske vojvodstvo in English: PL51

Podregióny: Vroclav, Jeleniegorski, Legnicko-Glogowski, Walbrzyski, Wroclawski


demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,7
miera nezamestnanosti mladých202217,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202223
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz februára 202457 950
počet nezamestnaných žienz februára 202429 650
počet dlhodobo nezamestnanýchz februára 202420 713

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Dolnosliezske vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Dolnosliezske vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL51-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolnosliezske vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A63,45 %B-E311,825 %
F94,98 %G-I275,722 %
J56,24 %K33,53 %
M_N99,68 %O-Q254,220 %
R-U47,14 %TOTAL1250,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolnosliezske vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.813919e+06
hustota obyvateľstva2022143,1
index demografickej závislosti202332,1
demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Juhozápadný markoregión, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo

Susedia: Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Severovýchod, Dresden, Stredná Morava

Podregióny: Vroclav, Jeleniegorski, Legnicko-Glogowski, Walbrzyski, Wroclawski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Dolnosliezske vojvodstvo – PL51, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL51, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL51
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .