qr kod na stranku

Dolnosliezske vojvodstvo – PL51

regióny EÚ: Poľsko > Juhozápadný markoregión > Dolnosliezske vojvodstvo


mapka Dolnosliezske vojvodstvo PL51
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,98
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20226,09
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20228,07
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,29
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022151,72
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201346,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202186
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,9

Viac na wikipédii Wikidata Q54150 OpenStreetMap 224457 Dolnosliezske vojvodstvo in English: PL51

Podregióny: Vroclav, Jeleniegorski, Legnicko-Glogowski, Walbrzyski, Wroclawski


demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,7
miera nezamestnanosti mladých202217,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202223
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202352 831
počet nezamestnaných žienz júla 202327 983
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202320 294

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Dolnosliezske vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Dolnosliezske vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL51-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolnosliezske vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A63,45 %B-E311,825 %
F94,98 %G-I275,722 %
J56,24 %K33,53 %
M_N99,68 %O-Q254,220 %
R-U47,14 %TOTAL1250,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolnosliezske vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20222 845 944
hustota obyvateľstva2022144,2
index demografickej závislosti202130,2
demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Juhozápadný markoregión, Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

Susedia: Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Severovýchod, Dresden, Stredná morava

Podregióny: Vroclav, Jeleniegorski, Legnicko-Glogowski, Walbrzyski, Wroclawski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Dolnosliezske vojvodstvo – PL51, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL51


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL51
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .