qr kod na stranku

Dolnosliezske vojvodstvo - PL51

regióny EÚ: Poľsko > POLUDNIOWO-ZACHODNI > Dolnosliezske vojvodstvo


mapka Dolnosliezske vojvodstvo PL51
vlajka Dolnosliezske vojvodstvo PL51 erb Dolnosliezske vojvodstvo PL51
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201822,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202084
miera nezamestnanosti20214,1
miera zamestnanosti202171,3
počet obyvateľov20212 857 364
hustota obyvateľstva2019144,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,81
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,55
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,5
miera nezamestnanosti mladých201910,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201346,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,9
index demografickej závislosti202130,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,44

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolnosliezske vojvodstvo

nace_r2%
NRP12,21 %
J554 %
R-U45,74 %
F82,47 %
K37,83 %
O-Q266,121 %
A59,75 %
B-E298,524 %
M_N97,88 %
TOTAL1254,5100 %
L131 %
G-I286,423 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolnosliezske vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dolnosliezske vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL51 Dolnosliezske vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

susedia: Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Severovýchod, Dresden, Stredná morava

podregióny: Vroclav, Jeleniegorski, Legnicko-Glogowski, Walbrzyski, Wroclawski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dolnosliezske vojvodstvo - PL51, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL51


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL51
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .